Uživatel:Zef/IV

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

IV. KAPITOLA / 159
IV.
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00–E90)
Poznámka: všechny novotvary‚ ať jsou či nejsou funkčně aktivní‚ jsou zařazeny v kapitole II. Kódy vyhrazené v této kapitole (např. E05.8‚ E07.0‚ E16–E31‚ E34) lze použít jako dodatkové kódy k určení buď funkční aktivity u novotvarů a ektopické endokrinní tkáně nebo hyperfunkce a hypofunkce žláz
s vnitřní sekrecí spojené s novotvary a jinými stavy zařazenými jinde.
Nepatří sem: komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy‚ nezařazené jinde (R00–R99)
přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence (P70–P74)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
E00–E07 Poruchy štítné žlázy
E10–E14 Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová
E15–E16 Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
E20–E35
Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
E40–E46
Podvýživa – malnutrice
E50–E64
Jiné nutriční karence
E65–E68
Obezita a jiné hyperalimentace
E70–E90
Poruchy přeměny látek – metabolismu
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
E35* Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde E90* Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde
160 / IV. KAPITOLA
PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (E00–E07)
E00 Vrozený syndrom z jodové karence
Patří sem: endemické stavy spojené s nedostatkem jodu v prostředí bud' přímým nebo jako důsledek
mateřského nedostatku jodu. Některé z těchto stavů nemají běžnou hypotyreózu‚ ale jsou důsledkem nedostatečné sekrece thyroidálního hormonu ve vyvíjejícím se plodu. Vliv mohou mít strumigeny prostředí.
K určení připojeného mentálního postižení lze použít dodatkový kód (F70–F79)
Nepatří sem: Subklinická hypotyreóza z jodové karence (E02)
. 0 Vrozený syndrom z jodové karence‚ neurologický typ
Endemický kretenismus‚ neurologický typ
. 1 Vrozený syndrom z jodové karence‚ myxedémový typ
Endemický kretenismus:
. hypotyreózní
. myxedémového typu
. 2 Vrozený syndrom z jodové karence‚ smíšený typ
Endemický kretenismus‚ smíšený typ
. 9 Vrozený syndrom z jodové karence NS
Vrozená hypotyreóza z jodové karence
Endemický kretenismus NS
E01 Poruchy štítné žlázy a příbuzně stavy spojené s jodovou karencí
Nepatří sem: vrozený syndrom z jodové karence (E00.–) subklinická hypotyreóza z jodové karence (E02)
. 0 Difuzní (endemická) struma z jodové karence
. 1 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
Nodulární struma z jodové karence
. 2 Struma (endemická) z jodové karence NS
Endemická struma NS
. 8 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
Získaná hypotyreóza z jodové karence NS
E02 Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E03 Jiná hypotyreóza
Nepatří sem: hypotyreóza z jodové karence (E00–E02) hypotyreóza po operačních a jiných výkonech (E89.0)
. 0 Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
Struma netoxická:
. vrozená:
. NS
. parenchymová
Nepatří sem: přechodné vrozené strumy s normální funkcí (P72.0)
IV. KAPITOLA / 161
. 1 Vrozená hypotyreóza bez strumy
Aplazie štítné žlázy (s myxedémem) Vrozená:
. atrofie štítné žlázy
. hypotyreóza NS
. 2 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Poinfekční hypotyreóza
. 4 Získaná atrofie štítné žlázy
Nepatří sem: vrozená atrofie štítné žlázy (E03.1)
. 5 Myxedémové kóma
. 8 Jiná určená hypotyreóza
. 9 Hypotyreóza NS
Myxedém NS
E04
Jiná netoxická struma
Nepatří sem: vrozená struma:
. NS
. difuzní
(E03.0)
. parenchymová
struma spojená s karencí jodu (E00–E02)
. 0
Difuzní netoxická struma
Struma netoxická:
. difuzní (koloidní)
. prostá
. 1
Struma netoxická jednouzlová
Koloidní uzel (cystický)(štítné žlázy)
Netoxická jednouzlová struma
Uzel štítné žlázy (cystický)
. 2
Struma netoxická mnohauzlová
Cystická struma NS
Mnohauzlová (cystická) struma NS
. 8 Jiná určená netoxická struma
. 9
Netoxická struma NS
Struma NS
Uzlová struma (netoxická) NS
E05 Tyr(e)otoxikóza (hypertyreóza)
Nepatří sem: chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou (E06.2)
novorozenecká tyr(e)otoxikóza (P72.1)
. 0 Tyr(e)otoxikóza s difuzní strumou
Exoftalmická nebo toxická struma NS Gravesova nemoc
Toxická difuzní struma
. 1 Tyr(e)otoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
Tyr(e)otoxikóza s toxickou jednouzlovou strumou
. 2 Tyr(e)otoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
Toxická uzlová struma NS
162 / IV. KAPITOLA
. 3 Tyr(e)otoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
. 4 Tyr(e)otoxikóza uměle vyvolaná
. 5 Tyroidní krize nebo bouře
. 8 Jiná tyr(e)otoxikóza se strumou nebo bez ní
Nadprodukce hormonu stimulujícího štítnou žlázu
K určení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 9 Tyr(e)otoxikóza NS
Hypertyreóza NS
Tyr(e)otoxická nemoc srdce+ (I43.8*)
E06 Zánět štítné žlázy – thyroiditis
Nepatří sem: tyroiditida poporodní (O90.5)
. 0 Akutní tyroiditida
Absces štítné žlázy Tyroiditida:
. pyogenní
. hnisavá
K určení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B98)
. 1 Subakutní tyroiditida
Tyroiditida:
. de Quervainova
. velkých buněk
. granulomatózní
. nehnisavá
Nepatří sem: autoimunitní tyroiditida (E06.3)
. 2 Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
Nepatří sem: autoimunitní tyroiditida (E06.3)
. 3 Autoimunitní tyroiditida
Hashimotova tyroiditida
Hashitoxikóza (přechodná)
Struma lymfadenoidní
Tyroiditida lymfocytární
Struma lymfomatosa
. 4 Tyroiditida způsobená léky
K určení léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5 Jiná chronická tyroditida
Tyroiditida:
. chronická:
. NS
. fibrózní
. lignea
. Riedelova
. 9 Tyroiditida NS
E07 Jiné poruchy štítné žlázy
. 0 Hypersekrece kalcitoninu
Hyperplazie C-buněk štítné žlázy Hypersekrece tyreokalcitoninu
IV. KAPITOLA / 163
. 1 Dyshormogenetická struma
Familiární dyshormogenetická struma Pendredův syndrom
Nepatří sem: přechodná vrozená struma s normální funkcí (P72.0)
. 8 Jiné určené poruchy štítné žlázy
Abnormality vazby globulinu štítné žlázy Krvácení do štítné žlázy
Infarkt štítné žlázy „Sick-euthyroid syndrome”
. 9 Poruchy štítné žlázy NS
DIABETES MELLITUS–CUKROVKA–ÚPLAVICE CUKROVÁ (E10–E14)
Jestliže je vyvolána léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
U položek E10–E14 se používá následující členění na čtvrtém místě:
. 0 S kómatem
Diabetické:
. kóma s nebo bez ketoacidózy
. hyperosmolární kóma
. hypoglykemické kóma Hyperglykemické kóma NS
. 1 S ketoacidózou
Diabetická:
. acidóza
bez známek kómatu
. ketoacidóza
.
S ledvinovými komplikacemi
Diabetická nefropatie (N08.3*)
Intrakapilární glomerulonefróza (N08.3*)
Syndrom Kimmelstiel–Wilsonův (N08.3*)
.
S očními komplikacemi
Diabetická:
. katarakta (H28.0*)
. retinopatie (H36.0*)
.
S neurologickými komplikacemi
Diabetická:
. amyotrofie (G73.0*)
. autonomní neuropatie (G99.0*)
. mononeuropatie (G59.0*)
. polyneuropatie (G63.2*)
. autonomní (G99.0*)
. 5 S periferními oběhovými komplikacemi
Diabetická:
. gangréna
. periferní angiopatie+ (I79.2*)
. vřed
. 6 S jinými určenými komplikacemi
Diabetická artropatie+ (M14.2*)
. neuropatická+ (M14.6*)
164 / IV. KAPITOLA
. 7 S mnohočetnými komplikacemi
. 8 S neurčenými komplikacemi
. 9 Bez komplikací
E10 Diabetes mellitus 1. typu
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem: diabetes (mellitus):
. labilní
. juvenilní – počínající v dětství
. náchylný ke ketóze Nepatří sem: diabetes mellitus:
. způsobený malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–) glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
zhoršená glukózová tolerance (R73.0) pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
Pro použití u položek E10–E14 je určeno toto další členění na čtvrtém místě:
E11 Diabetes mellitus 2. typu
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem: diabetes (mellitus)(s obezitou)(bez obezity):
. počínající v dospělosti
. počínající v dospívání
. bez ketolátek
. stabilizovaný
. diabetes mladistvých nezávislý na inzulinu Nepatří sem: diabetes mellitus:
. spojený s malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–) glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
. zhoršená glukózová tolerance (R73.0)
. pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
IV. KAPITOLA / 165
E12 Diabetes mellitus spojený s podvýživou
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem: diabetes mellitus spojený s podvýživou:
. 1. typu
. 2. typu
Nepatří sem: diabetes mellitus v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
zhoršená glukózová tolerance (R73.0) novorozenecký diabetes mellitus (P70.2) pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
E13 Jiný určený diabetes mellitus
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Nepatří sem: diabetes mellitus:
. 1. typu (E10.–)
. spojený s malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. 2. typu (E11.–)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–) glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
. při zhoršené glukozové toleranci (R73.0)
. pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
E14 Neurčený diabetes mellitus
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem: diabetes NS Nepatří sem: diabetes mellitus:
. 1. typu (E10.–)
. spojený s malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. 2. typu (E11.–)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–) glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
zhoršená glukózová tolerance (R73.0) pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
166 / IV. KAPITOLA
JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ (E15–E16)
E15 Nediabetické hypoglykemické kóma
Nediabetické inzulinové kóma vyvolané léky Hyperinzulinismus s hypoglykemickým kómatem Hypoglykemické kóma NS
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
E16 Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
. 0 Hypoglykemie bez kómatu‚ způsobená léky
K určení léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Jiná hypoglykemie
Funkční nehyperinzulinemická hypoglykemie Hyperinzulinismus:
. NS
. funkční
Hyperplazie beta buněk pankreatických ostrůvků NS Encefalopatie po hypoglykemickém kómatu
. 2 Hypoglykemie NS
. 3 Zvýšená sekrece glukagonu
Hyperplazie endokrinních pankreatických buněk s přebytkem glukagonu
. 4 Abnormální sekrece gastrinu
Hypergastrinemie
Zollingerův–Ellisonův syndrom
. 8 Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
Zvýšená endokrinní sekrece slinivky břišní:
. hormonu aktivujícího růstový hormon – somatoliberin GHRH
. pankreatické polypeptidy
. somatostatin
. vazoaktivní střevní polypetidy
. 9 Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
Hyperplazie ostrůvkových buněk NS
Hyperplazie pankreatických buněk s vnitřní sekrecí NS
IV. KAPITOLA / 167
PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (E20–E35)
Nepatří sem: galaktorea (N64.3) gynekomastie (N62)
E20 Hypoparatyreóza
Nepatří sem: Di Georgeův syndrom (D82.1) hypoparatyreóza po operačním a jiném výkonu (E89.2)
tetanie NS (R29.0)
přechodná novorozenecká hypoparatyreóza (P71.4)
. 0 Idiopatická hypoparatyreóza
. 1 Pseudohypoparatyreóza
. 8 Jiná hypoparatyreóza
. 9 Hypoparatyreóza NS
Paratyroidální tetanie
E21 Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek
– paratyreoidey
Nepatří sem: osteomalacie
. dospělých (M83.–)
. dětí a dorostu (E55.0)
. 0 Primární hyperparatyreóza
Hyperplazie příštítných tělísek
Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Reklinhausenova nemoc kostí]
. 1 Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
Nepatří sem: sekundární hyperparatyreóza ledvinného původu (N25.8)
. 2 Jiná hyperparatyreóza
Terciární hyperparatyreóza
Nepatří sem: familiární hypokalciurická hyperkalcemie (E83.5)
. 3 Hyperparatyreóza NS
. 4 Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
. 5 Porucha příštítných tělísek – paratyreoidey NS
E22 Hyperfunkce hypofýzy – glandulae pituitariae
– podvěsku mozkového
Nepatří sem: Cushingův syndrom (E24.–) Nelsonův syndrom (E24.1) Nadprodukce:
. ACTH bez spojení s Cushingovou chorobou (E27.0)
. pituitárního ACTH (E24.0)
. TSH (E05.8)
168 / IV. KAPITOLA
. 0 Akromegalie a pituitární gigantismus
Artropatie při akromegalii+ (M14.5*)
Nepatří sem: konstituční:
. gigantismus (E34.4)
. vysoká postava (E34.4)
zvýšená sekrece hormonu slinivky břišní‚ aktivujícího růstový hormon (E16.8)
. 1 Hyperprolaktinemie
Jestliže je způsobená léky‚ lze k určení léku použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
. 8 Jiná hyperfunkce hypofýzy
Centrální pubertas praecox
. 9 Hyperfunkce hypofýzy NS
E23 Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
Patří sem: uvedené stavy at' porucha je v hypofýze nebo v hypotalamu
Nepatří sem: hypopituitarismus pooperační a po jiných zákrocích (E89.3)
. 0 Hypopituitarismus
Idiopatický nedostatek růstového hormonu Izolovaný nedostatek:
. gonadotropinu
. růstového hormonu
. pituitárního hormonu Kallmannův syndrom Lorain–Leviho nízká postava
Nekróza podvěsku mozkového (po porodu) Panhypopituitarismus
Částečný nedostatek hormonu přední části podvěsku mozkového a jiný izolovaný nedostatek hormonů
Pituitární:
. kachexie
. insuficience NS
. malá postava Sheehanův syndrom Simmondsova nemoc
. 1 Hypopituitarismus vyvolaný léky
Jestliže je vyvolán léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Diabetes insipidus
Nepatří sem: nefrogenní diabetes insipidus (N25.1)
. 3 Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
Nepatří sem: Praderův–Williův syndrom (Q87.1) Russelův–Silverův syndrom (Q87.1)
. 6 Jiné poruchy podvěsku mozkového
Absces podvěsku mozkového Adiposogenitální dystrofie
. 7 Poruchy podvěsku mozkového NS
IV. KAPITOLA / 169
E24 Cushingův syndrom
. 0 Cushingův syndrom závislý na hypofýze
Nadprodukce pituitárního ACTH Hyperkortikalismus závislý na hypofýze
. 1 Nelsonův syndrom
. 2 Cushingův syndrom způsobený léčivy
K označení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Ektopický syndrom ACTH
. 4 Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
. 8 Jiný Cushingův syndrom
. 9 Cushingův syndrom NS
E25 Adrenogenitální poruchy
Patří sem: adrenogenitální syndromy‚ virilizující nebo feminizující‚ at' již získané nebo způsobené hyperplazií nadledvin v důsledku vrozených enzymových defektů při syntéze hormonu
ženský(-á):
. adrenální pseudohermafroditismus
. heterosexuální pubertas praecox mužská(-ý):
. izosexuální pubertas praecox
. macrogenitosomia praecox
. předčasný pohlavní vývoj s hyperplazií nadledvin virilizace (u žen)
. 0 Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
Vrozená hyperplazie nadledvin
Vrozená hyperplazie nadledvin se solnou poruchou
Nedostatek 21 – hydroxylázy
. 8 Jiné adrenogenitální poruchy
Idiopatická adrenogenitální porucha
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 9 Adrenogenitální porucha NS
Adrenogenitální syndrom NS
E26 Hyperaldosteronismus
. 0 Primární hyperaldosteronismus
Connův syndrom
Primární aldosteronismus způsobený hyperplazií nadledvin (oboustrannou)
. 1 Sekundární hyperaldosteronismus
. 8 Jiný hyperaldosteronismus
Bartterův syndrom
. 9 Hyperaldosteronismus NS
170 / IV. KAPITOLA
E27 Jiné poruchy nadledviny – glandulae suprarenalis
. 0 Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
Nadprodukce ACTH‚ bez spojení s Cushingovou chorobou Předčasné (pohlavní) dospíváni
Nepatří sem: Cushingův syndrom (E24.–)
. 1 Primární insuficience kůry nadledvin
Addisonova nemoc Autoimunitní adrenalitida
Nepatří sem: amyloidóza (E85.–)
tuberkulózní Addisonova nemoc (A18.7) Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (A39.1)
. 2 Addisonská krize
Adrenální krize Adrenokortikální krize
. 3 Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 4 Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
Adrenální:
. hemoragie
. infarkt
Insuficience kůry nadledvin NS Hypoaldosteronismus
Nepatří sem: adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)
Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (A39.1)
. 5 Hyperfunkce dřeně nadledvin
Hyperplazie dřeně nadledvin Hypersekrece katecholaminu
. 8 Jiné určené poruchy nadledviny
Abnormalita globulinu vázajícího kortizol
. 9 Porucha nadledviny NS
E28 Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků
Nepatří sem: izolovaný nedostatek gonadotropinu (E23.0) ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích (E89.4)
. 0 Přebytek estrogenu
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Jiná ovariální hyperfunkce
Hypersekrece ovariálních androgenů
Jestliže je vyvolána léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Syndrom polycystických vaječníků
Syndrom sklerocystického vaječníku Steinův–Leventhalův syndrom
IV. KAPITOLA / 171
. 3 Primární selhání vaječníků
Snížené estrogeny Předčasná menopauza NS Syndrom rezistentního ovaria
Nepatří sem: menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1) čistá gonadální dysgenese (Q99.1)
Turnerův syndrom (Q96.–)
. 8 Jiná ovariální dysfunkce
Ovariální hyperfunkce NS
. 9 Ovariální dysfunkce NS
E29 Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat
Nepatří sem: syndrom rezistentní androgeny (E34.5) azoospermie nebo oligospermie NS (N46) izolovaný nedostatek gonadotropinu (E23.0) Klinefelterův syndrom (Q98.0–Q98.2‚ Q98.4) testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích (E89.5)
syndrom testikulární feminizace (E34.5)
. 0 Testikulární hyperfunkce
Hypersekrece testikulárních hormonů
. 1 Testikulární hypofunkce
Vadná biosyntéza testikulárního androgenu NS Testikulární hypogonadismus NS
Nedostatek 5-alfa reduktázy s mužským pseudohermafroditismem Jestliže je způsobena léky‚ lze k označení léku použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiná testikulární dysfunkce
. 9 Testikulární dysfunkce NS
E30 Poruchy puberty – pohlavního dospívání
– nezařaditelné jinam
. 0 Opožděná puberta
Konstitučně opožděná puberta Opožděný pohlavní vývoj
. 1 Předčasná puberta
Předčasná menstruace
Nepatří sem: Albrightův(–McCuneův)(–Sternbergův) syndrom (Q78.1)
centrální pubertas praecox (E22.8) vrozená hyperplazie nadledvin (E25.0)
ženská heterosexuální pseudopubertas praecox (E25.–)
mužská izosexuální pseudopubertas praecox (E25.–)
. 8 Jiné poruchy puberty
Nekompletní předčasný sexuální vývoj Předčasná telarche – vývoj mléčných žláz
. 9 Poruchy puberty NS
172 / IV. KAPITOLA
E31 Polyglandulární dysfunkce
Nepatří sem: teleangiektatická ataxie [Louis–Bar] (G11.3) myotonická dystrofie [Steinertova] (G71.1) pseudohypoparatyreóza (E20.1)
. 0 Autoimunitní polyglandulární selhání
Schmidtův syndrom
. 1 Polyglandulární hyperfunkce
Nepatří sem: mnohočetná endokrinní adenomatóza (D44.8)
. 8 Jiná polyglandulární dysfunkce
. 9 Polyglandulární dysfunkce NS
E32 Nemoci thymu – brzlíku
Nepatří sem: aplazie nebo hypoplazie s poruchou imunity (D82.1) myasthenia gravis (G70.0)
. 0 Přetrvávající hyperplazie thymu – hyperplasia thymi persistens
Hypertrofie thymu
. 1 Absces thymu
. 8 Jiné nemoci thymu
. 9 Nemoc thymu NS
E34 Jiné endokrinní poruchy
Nepatří sem: pseudohypoparatyreóza (E20.1)
. 0 Karcinoidní syndrom
Poznámka: Smí být použit pouze jako dodatkový kód k určení funkční aktivity spojené s karcinoidním novotvarem.
. 1 Jiná hypersekrece střevních hormonů
. 2 Ektopická sekrece hormonů‚ nezařaditelná jinam
. 3 Trpaslictví nezařaditelné jinam
Trpaslictví:
. NS
. konstituční
. Laronova typu
. psychosociální
Nepatří sem: progerie (E34.8)
Russellův–Silverův syndrom (Q87.1) imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím (D82.2) trpaslictví:
. achondroplastické (Q77.4)
. hypochondroplastické (Q77.4)
. při specifických dysmorfických příznacích zařaď dle syndromu – viz Abecední seznam
. nutriční (E45)
. hypofyzární (E23.0)
. renální (N25.0)
. 4 Konstitucionální vysoká postava
Konstitucionální gigantismus
. 5 Syndrom rezistence na androgeny
Mužský pseudohermafroditismus s androgenní rezistencí Porucha periferního hormonálního receptoru Reifensteinův syndrom
Testikulární feminizace (syndrom)
IV. KAPITOLA / 173
. 8 Jiné určené endokrinní poruchy
Dysfunkce epifýzy – šišinky – glandulae pinealis
Progerie
. 9 Endokrinní porucha NS
Porucha:
. vnitřní sekrece NS
. hormonální NS
E35* Poruchy žláz s vnitřní sekrecí pří nemocech zařazených jinde
. 0* Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
Tuberkulóza štítné žlázy (A18.8+)
. 1* Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
Tuberkulózní Addisonova nemoc (A18.7+) Waterhouseův–Fridrichsenův syndrom (meningokokový) (A39.1+)
. 8* Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
PODVÝŽIVA – MALNUTRICE (E40–E46)
Poznámka: Stupeň podvýživy se obvykle vyjadřuje údajem hmotnosti‚ s určením standardní odchylky od střední hodnoty v dané populaci. Pokud je dostupné jedno nebo více předchozích měření‚ je nedostatek hmotnosti zjištěný u dětí nebo zjištěná ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých obvykle označ ovaná za podvýživu. Pokud se vychází jen z jednoho měření je diagnóza pouze pravděpodobná a není definitivní bez dalších klinických a laboratorních testů. Za výjimečných okolností‚ bez možnosti zjištění váhy‚ vycházíme z klinických zjištění. Jestliže je zjištěná váha pod střední hodnotu udávanou
v populaci‚ je vysoká pravděpodobnost vážné podvýživy‚ pokud je zjištěná váha o 3 a více standardních odchylek nižší od střední hodnoty v populaci; vysoká pravděpodobnost středně těžké podvýživy‚ pokud je zjištěná hodnota mezi
2 a 3 standardními odchylkami a vysoká pravděpodobnost mírné podvýživy‚ pokud je zjištěná hodnota mezi 1-2 standardními odchylkami od střední hodnoty.
Nepatří sem: střevní malabsorpce (K90.–) nutriční anemie (D50–D53)
následky bílkovinné a energetické podvýživy (E64.0) „slim disease” (B22.2)
hladovění (T73.0)
E40 Kwashiorkor
T ěžká podvýživa s nutričním edémem s dyspigmentací kůže a vlasů
Nepatří sem: marasmický kwashiorkor (E42)
E41 Nutriční marazmus
Těžká podvýživa s marazmem
Nepatří sem: marasmický kwashiorkor (E42)
174 / IV. KAPITOLA
E42 Marasmický kwashiorkor
Těžká protein-energetická podvýživa (jako v E43):
. střední forma
. se známkami jak kwashiorkoru tak marazmu
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
Těžká ztráta hmotnosti (chřadnutí) u dětí nebo dospělých nebo nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí‚ dosahující 3 standardních odchylek pod střední hodnoty udávané v populaci (nebo podobnou ztrátu vyjádřenou jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen jedno měření‚ je vysoce pravděpodobné těžké chřadnutí‚ pokud je zjištěná hmotnost o více jak 3 standardní odchylky od průměru udaném v populaci.
Edém z vyhladovění
E44 Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně
. 0 Mírná (střední) protein-energetická podvýživa
Ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých nebo nedostateč ná hmotnost zjištěná u dětí‚ kde zjištěná hmotnost je o více jak 2‚ ale méně než 3 standardní odchylky pod střední hodnoty udávané
v populaci (nebo podobná ztráta je vyjádřena jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen jedno měření‚ je vysoká pravděpodobnost mírné (st řední) protein – energetické podvýživy‚ pokud je zjištěná hmotnost 2 a více‚ ale méně než 3 standardní odchylky od průměru v dané populaci.
. 1 Lehká protein-energetická podvýživa
Ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých a nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí‚ kde zjištěná hmotnost je o více jak 1‚ ale méně než 2 standardní odchylky pod střední hodnoty u dané populace (nebo podobná ztráta vyjádřená jinými statistickými údaji). Pokud je
k dispozici jen jedno měření‚ je vysoce pravděpodobná lehká protein – energetická podvýživa‚ pokud zjištěná hmotnost je o 1‚ ale méně než 2 standardní odchylky pod průměr v dané populaci.
E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
Nutriční:
. malý vzrůst
. zakrnění
Fyzické opoždění způsobené podvýživou
E46 Neurčená podvýživa
Podvýživa NS
Neurčená protein-energetická nerovnováha NS
IV. KAPITOLA / 175
JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE (E50–E64)
Nepatří sem: nutriční anemie (D50–D53)
E50 Karence vitaminu A
Nepatří sem: následky nedostatku vitaminu A (E64.1)
. 0 Karence vitaminu A s xerózou spojivky
. 1 Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
. 2 Karence vitaminu A s xerózou rohovky
. 3 Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
. 4 Karence vitaminu A s keratomalacií
. 5 Karence vitaminu A se šeroslepostí
. 6 Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
. 7 Jiné oční projevy karence vitaminu A
Xerophthalmia – šeroslepost NS
. 8 Jiné projevy karence vitaminu A
Folikulární keratóza Xeroderma
. 9 Karence vitaminu A NS
Hypovitaminóza A NS
E51 Karence thiaminu
Nepatří sem: následky karence thiaminu (E64.8)
. 1 Beri-beri
Beri-beri:
. suchá
. vlhká+ (I98.8*)
. 2 Wernickeova encefalopatie
. 8 Jiné projevy karence thiaminu
. 9 Karence thiaminu NS
E52 Karence niacinu (pellagra)
Karence:
. niacinu (-tryptofanu)
. nikotinamidu Pellagra (alkoholická)
Nepatří sem: následky karence niacinu (E64.8)
E53 Karence jiných vitaminů skupiny B
Nepatří sem: následky karence vitaminu B (E64.8) anemie z nedostatku vitaminu B 12 (D51.–)
. 0 Karence riboflavinu
Ariboflavinóza
. 1 Karence pyridoxinu
Karence vitaminu B6
Nepatří sem: sideroblastická anemie‚ reagující na pyridoxin (D64.3)
176 / IV. KAPITOLA
. 8 Karence jiných určených vitaminů skupiny B
Karence:
. biotinu
. cyanocobalaminu
. soli kyseliny listové
. kyseliny listové
. kyseliny pantoténové
. vitaminu B12
. 9 Karence B vitaminu NS
E54 Karence kyseliny askorbové
Karence C vitaminu Kurděje – skorbut
Nepatří sem: anemie z nedostatku vitaminu C (D53.2) následky karence vitaminu C (E64.2)
E55 Karence vitaminu D
Nepatří sem: osteomalacie dospělých (M83.–) osteoporóza (M80–M81) následky křivice (E64.3)
. 0 Křivice‚ aktivní
Osteomalacie:
. dětská
. dospívajících
Nepatří sem: křivice:
. u célikalie (K90.0)
. u Crohnovy nemoci (K50.–)
. neaktivní (E64.3)
. renální (N25.0)
. vitamin D rezistentní (E83.3)
. 9 Karence vitaminu D NS
Avitaminóza D
E56 Jiná karence vitaminů
Nepatří sem: následky jiných karencí vitaminů (E64.8)
. 0 Karence vitaminu E
. 1 Karence vitaminu K
Nepatří sem: karence koagulačního faktoru způsobená nedostatkem vitaminu K (D68.4) karence vitaminu K u novorozence (P53)
. 8 Karence jiných vitaminů
. 9 Karence vitaminu NS
E58 Nutriční karence kalcia
Nepatří sem: poruchy metabolismu kalcia (E83.5) následky karence kalcia (E64.8)
E59 Nutriční karence selénu
Keshanova nemoc
Nepatří sem: následky karence selénu (E64.8)
E60 Nutriční karence zinku
IV. KAPITOLA / 177
E61 Karence jiných prvků potravy
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem: poruchy metabolismu minerálů (E83.–) karence jodu spojená s poruchami štítné žlázy (E00–E02)
následky nutričních karencí (E64.–)
. 0 Karence mědi
. 1 Karence železa
Nepatří sem: anemie z nedostatku železa (D50.–)
. 2 Karence magnezia
. 3 Karence manganu
. 4 Karence chromu
. 5 Karence molybdenu
. 6 Karence vanadu
. 7 Karence více prvků potravy
. 8 Karence jiných určených prvků potravy
. 9 Karence prvků potravy NS
E63 Jiné nutriční karence
Nepatří sem: dehydratace(E86)
nedostatečné prospívání (R62.8)
problémy s krmením ze strany novorozence (P92.–) následky podvýživy a jiných nutričních karencí (E64.–)
. 0 Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
. 1 Nerovnováha složek přijímané potravy
. 8 Jiné určené nutriční karence
. 9 Nutriční karence NS
Nutriční kardiomyopatie NS+ (I43.2*)
E64 Následky podvýživy a jiných nutričních karencí
Poznámka: Nepoužívat pro chronickou podvýživu nebo nedostatečnou výživu. Tu kódovat jako běžnou podvýživu nebo nedostatečnou výživu.
. 0 Následky protein-energetické podvýživy
Nepatří sem: opožděný vývoj po protein–energetické podvýživě (E45)
. 1 Následky karence vitaminu A
. 2 Následky karence vitaminu C
. 3 Následky křivice
K identifikaci kyfózy lze užít dodatkový kód (M40.–, M41.5)
. 8 Následky jiných nutričních karencí
. 9 Následky neurčené nutriční karence
178 / IV. KAPITOLA
OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE (E65–E68)
E65 Lokalizovaná adipozita
Tukový polštář
E66 Obezita – otylost
Nepatří sem: adiposogenitální dystrofie (E23.6) lipomatóza:
. NS (E88.2)
. bolestivá [Dercumova] (E88.2) Praderův–Williův syndrom (Q87.1)
. 0 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
. 1 Obezita způsobená léky
K určení léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
Pickwikovský syndrom
. 8 Jiná obezita
Morbidní obezita
. 9 Obezita NS
Prostá obezita NS
E67
Jiné hyperalimentace
Nepatří sem: hyperalimentace NS (R63.2)
následky hyperalimentace (E68)
. 0
Hypervitaminóza A
. 1
Hyperkarotenemie
. 2 Syndrom nadbytku vitaminu B6
. 3
Hypervitaminóza D
. 8
Jiná určená hyperalimentace
E68 Následky hyperalimentace
Poznámka: Nepoužívat pro chronickou hyperalimentaci. Tu kódovat jako běžnou hyperalimentaci.
IV. KAPITOLA / 179
PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK–METABOLISMU (E70–E90)
Nepatří sem: syndrom rezistence na androgeny (E34.5) vrozená hyperplazie nadledvin (E25.0) Ehlersův–Danlosův syndrom (Q79.6)
hemolytické anemie způsobené poruchami enzymů (D55.–) Marfanův syndrom (Q87.4)
nedostatek 5-alfa reduktázy (E29.1)
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
. 0 Klasická fenylketonurie
. 1 Jiné hyperfenylalaninemie
. 2 Poruchy metabolismu tyrosinu
Alkaptonurie
Hypertyrosinemie
Ochronóza
Tyrosinemie
Tyrosinóza
. 3 Albinismus
Albinismus:
. oční a kožní
. oční Syndrom:
. Chediakův(–Steinbrinckův)–Higashiho
. Crossův
. Heřmanského–Pudlákův
. 8 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
Poruchy metabolismu:
. histidinu
. tryptofanu
. 9 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin NS
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin
. 0 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
. 1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
Hyperleucin-isoleucinemie Isovalerová acidemie Methylmalonová acidemie Propionová acidemie Hypervalinemie
. 2 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
NS
. 3 Poruchy metabolismu mastných kyselin
Adrenoleukodystrofie (Addison–Schilder) Nedostatek svalového carnitinu palmityltransferázy
Nepatří sem: Schilderova nemoc (G37.0)
180 / IV. KAPITOLA
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin
Nepatří sem: abnormální nálezy bez projevů nemoci (R70–R89) poruchy:
. metabolismu aromatických aminokyselin (E70.–)
. metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem (E71.0–E71.2)
. metabolismu mastných kyselin (E71.3)
. metabolismu purinu a pyrimidinu (E79.–) dna (M10.–)
. 0 Poruchy transportu aminokyselin
Porucha ukládání cystinu+ (N29.8*) Cystinóza
Cystinurie
Fanconiho(–de Toniův)(–Debréův) syndrom Hartnupova nemoc
Loweho syndrom
Nepatří sem: poruchy metabolismu tryptofanu (E70.8)
. 1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
Cystationinurie
Homocystinurie
Metioninemie Nedostatek sulfitoxydázy
Nepatří sem: nedostatek transkobalaminu II (D51.2)
. 2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
Argininemie Argininsukcinová acidurie Citrulinemie Hyperamonemie
Nepatří sem: poruchy metabolismu ornithinu (E72.4)
. 3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu
Glutarová acidurie Hydroxylyzinemie Hyperlyzinemie
Nepatří sem: Refsumova nemoc (G60.1) Zellwegerův syndrom (Q87.8)
. 4 Poruchy metabolismu ornithinu
Ornithinemie (typy I‚ II)
. 5 Poruchy metabolismu glycinu
Hyperhydroxyprolinemie
Hyperprolinemie (typy I‚ II) Neketotická hyperglycinemie Sarkosinemie
. 8 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin
Poruchy:
. metabolismu beta aminokyselin
. cyklu gamaglutamylu
. 9 Poruchy metabolismu aminokyselin NS
E73 Laktózová intolerance
. 0 Vrozený nedostatek laktázy
IV. KAPITOLA / 181
. 1 Sekundární nedostatek laktázy
. 8 Jiná laktózová intolerance
. 9 Laktózová intolerance NS
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů
Nepatří sem: zvýšená sekrece glukagonu (E16.3) hypoglykemie (E16.2)
diabetes mellitus (E10–E14) mukopolysacharidóza (E76.0–E76.3)
. 0 Porucha ukládání glykogenu
Srdeční glykogenóza Nemoc:
. Andersenova
. Coriho
. Forbesova
. Hersova
. McArdleova
. Pompeova
. Taruiova
. Tauriova
. von Gierkeova
Nedostatek jaterní fosforylázy
. 1 Poruchy metabolismu fruktózy
Esenciální fruktosurie
Nedostatek fruktózo–1‚ 6–difosfatázy Dědičná intolerance fruktózy
. 2 Poruchy metabolismu galaktózy
Nedostatek galaktokinázy Galaktosemie
. 3 Jiné poruchy střevní absorpce uhlovodanů
Malabsorpce glukózo–galaktózová Nedostatek sacharózy
Nepatří sem: intolerance laktózy (E73.–)
. 4 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy
Nedostatek:
. karboxykinázy fosforylovaných pyrohroznanů
. pyrohroznanové:
. karboxylázy
. dehydrogenázy
Nepatří sem: s anemií (D55.–)
. 8 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
Esenciální pentosurie Oxalóza
Oxalurie
Renální glykosurie
. 9 Poruchy metabolismu uhlovodanů NS
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů
Nepatří sem: mukolipidóza typů I–III (E77.0–E77.1) Refsumova nemoc (G60.1)
182 / IV. KAPITOLA
. 0 Gangliosidóza GM2
Nemoc:
. Sandhoffova
. Tay–Sachsova Gangliosidosis GM2:
. NS
. dospělých
. mladistvých
. 1 Jiná gangliosidóza
Gangliosidosis:
. NS
. GM1
. GM3 Mucolipidosis IV
. 2 Jiná sfingolipidóza
Nemoc:
. Fabryho(–Andersonova)
. Gaucherova
. Krabbeho
. Niemanova–Pickova Farberův syndrom Metachromatická leukodystrofie Nedostatek sulfatázy
Nepatří sem: adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)
. 3 Sfingolipidóza NS
. 4 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
Nemoc:
. Battenova
. Bielschowského–Janského
. Kufsova
. Spielmeyerova–Vogtova
. 5 Jiné poruchy ukládání lipidů
Cerebrotendinózní cholesteróza [van
Bogaertova–Schererova–Epsteinova]
Nemoc Wolmanova
. 6 Porucha ukládání lipidů NS
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
. 0 Mukopolysacharidóza‚ typu I
Syndrom:
. Hurlerův
. Hurlerův–Scheieův
. Scheieův
. 1 Mukopolysacharidóza‚ typ II
Hunterův syndrom
IV. KAPITOLA / 183
. 2 Jiné mukopolysacharidózy
Nedostatek beta glukuronidázy Mukopolysacharidóza‚ typy III‚ IV‚ VI‚ VII Syndrom:
. Maroteauxův–Lamyův (mírný)(těžký)
. podobný syndromu Morquionovu (klasický)
. Sanfilippoův (typ B)(typ C)(typ D)
. 3 Mukopolysacharidóza NS
. 8 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
. 9 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu NS
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů
. 0 Poruchy v potranslační modifikaci lyzozomálních enzymů
Mukolipidóza II [I-cell disease]
Mukolipidóza III [Polydystrofie pseudo–Hurlerova]
. 1 Vady v odbourávání glykoproteinů
Aspartylglucosaminurie Fucosidóza Manosidóza
Sialidóza [mukolipidóza]
. 8 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů
. 9 Poruchy metabolismu glykoproteinů NS
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné Iipidemie
Nepatří sem: sphingolipidosis (E75.0–E75.3)
. 0 Čistá hypercholesterolemie
Rodinná hypercholesterolemie Fredricksonova hyperlipoproteinemie‚ typ IIa Hyperbetalipoproteinemie
Hyperlipidemie‚ skupina A
Hyperlipoproteinemie‚ typ lipoproteinů s nízkou denzitou [LDL]
. 1 Čistá hyperglyceridemie
Endogenní hyperglyceridemie Fredricksonova hyperlipoproteinemie‚ typ IV Hyperlipidemie‚ skupina B Hyperprebetalipoproteinemie
Hyperlipoproteinemie typ s velmi nízkou denzitou [VLDL]
. 2 Smíšená hyperlipidemie
Zřejmá nebo nestálá betalipoproteinemie
Fredricksonova hyperliproteinemie‚ typ II b nebo III
Hyperbetalipoproteinemie s prebetalipoproteinemií
Hypercholesterolemie s endogenní hyperglyceridémií
Hyperlipidemie‚ skupina C
Tuboeruptivní xantom
Xanthoma tuberosum
Nepatří sem: cerebrotendinózní cholesteróza [van Bogaertova–Schererova–Epsteinova] (E75.5)
. 3 Hyperchylomikronemie
Fredricksonova hyperlipoproteinemie‚ typ I nebo V Hyperlipidemie‚ skupina D
Smíšená hyperglyceridemie
184 / IV. KAPITOLA
. 4 Jiná hyperlipidemie
Rodinná kombinovaná hyperlipidemie
. 5 Hyperlipidemie NS
. 6 Nedostatek lipoproteinu
Abetalipoproteinemie
Nedostatek lipoproteinů s vysokou densitou (HDL) Hypoalfalipoproteinemie Hypobetalipoproteinemie (rodinná)
Nedostatek lecitin cholesterol acyltransferázy Tangierská nemoc
. 8 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů
. 9 Porucha metabolismu lipoproteinů NS
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
Nepatří sem: kámen ledviny (N20.0)
kombinované poruchy imunity (D81.–) dna (M10.–)
orotacidurická anemie (D53.0) xeroderma pigmentosum (Q82.1)
. 0 Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
Asymptomatická hyperurikemie
. 1 Leschův–Nyhanův syndrom
. 8 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
Dědičná xantinurie
. 9 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu NS
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu
Patří sem: vady katalázy a peroxydázy
. 0 Dědičná erytropoetická porfyrie
Vrozená erytropoetická porfyrie Erytropoetická protoporfyrie
. 1 Porfyria cutanea tarda
. 2 Jiná porfyrie
Dědičná koproporfyrie Porfyrie:
. NS
. akutní intermitentní (jaterní)
K určení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Vady katalázy a peroxydázy
Akatalázie [Takaharaova nemoc]
. 4 Gilbertův syndrom
. 5 Criglerův–Najjarův syndrom
. 6 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu
Syndrom Dubinův–Johnsonův Rotorův syndrom
. 7 Poruchy metabolismu bilirubinu NS
IV. KAPITOLA / 185
E83 Poruchy metabolismu minerálů
Nepatří sem: nutriční karence minerálů (E58–E61)
poruchy příštítné žlázy–paratyroidey (E20–E21) karence vitaminu D (E55.–)
. 0 Poruchy metabolismu mědi
Menkesova nemoc (zauzlené vlasy)(ocelové vlasy) Wilsonova nemoc
. 1 Poruchy metabolismu železa
Hemochromatóza
Nepatří sem: anemie:
. z nedostatku železa (D50.–)
. sideroblastická (D64.0–D64.3)
. 2 Poruchy metabolismu zinku
Acrodermatitis enteropathica
. 3 Poruchy metabolismu fosforu a fosfatáz
Nedostatek kyselé fosfatázy Rodinná hypofosfatemie Hypofosfatázie
Vitamin D rezistentní:
. osteomalacie
. křivice
Nepatří sem: osteomalacie dospělých (M83.–) osteoporóza (M80–M81)
. 4 Poruchy metabolismu magnezia
Hypermagnezemie
Hypomagnezemie
. 5 Poruchy metabolismu kalcia
Rodinná hypokalciurická hyperkalcemie
Idiopatická hyperkalciurie
Nepatří sem: chondrokalcinóza (M11.1–M11.2) hyperparatyreóza (E21.0–E21.3)
. 8 Jiné poruchy metabolismu minerálů
. 9 Poruchy metabolismu minerálů NS
E84 Cystická fibróza
Patří sem: mukoviscidóza
. 0
Cystická fibróza s plicními projevy
. 1
Cystická fibróza se střevními projevy
Syndrom distální střevní obstrukce
Mekoniový ileus u cystické fibrózy+ (P75*)
Nepatří sem: mekoniová obstrukce (ileus) v případě, kdy není
přítomna cystická fibróza (P76.0)
. 8
Cystická fibróza s jinými projevy
. 9
Cystická fibróza NS
E85 Amyloidóza
Nepatří sem: Alzheimerova nemoc (G30.–)
. 0 Rodinně – dědičná amyloidóza bez neuropatie
Rodinná středozemní horečka
Dědičná amyloidní nefropatie
186 / IV. KAPITOLA
. 1 Rodinně – dědičná neuropatická amyloidóza
Amyloidní polyneuropatie (portugalská)
. 2 Rodinně – dědičná amyloidóza NS
. 3 Sekundární systémová amyloidóza
Amyloidóza sdružená s hemodialýzou
. 4 Orgánově ohraničená amyloidóza
Lokalizovaná amyloidóza
. 8 Jiná určená amyloidóza
. 9 Amyloidóza NS
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
Dehydratace
Hypovolemie
Ztráta objemu
Nepatří sem: dehydratace novorozenců (P74.1) hypovolemický šok
. NS (R57.1)
. pooperační (T81.1)
. traumatický (T79.4)
E87 Jiné poruchy tekutin‚ elektrolytů a acidobasické rovnováhy
. 0 Hyperosmolalita a hypernatremie
Přebytek sodíku [Na]
Přetížení sodíkem [Na]
. 1 Hypoosmolalita a hyponatremie
Nedostatek sodíku [Na]
Nepatří sem: syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (E22.2)
. 2 Acidóza
Acidóza:
. NS
. mléčná
. metabolická
. respirační
Nepatří sem: diabetická acidóza (E10–E14) se společnou charakteristikou .1 na čtvrtém místě
. 3 Alkalóza
Alkalóza:
. NS
. metabolická
. respirační
. 4 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
. 5 Hyperkalemie
Přebytek draslíku [K]
Přetížení draslíkem [K]
. 6 Hypokalemie
Nedostatek draslíku [K]
. 7 Přetížení tekutinami
Nepatří sem: edém (R60.–)
IV. KAPITOLA / 187
. 8 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin‚ nezařazené jinde
Elektrolytová nerovnováha NS Hyperchloremie Hypochloremie
E88 Jiné poruchy metabolismu
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem: histiocytóza X (chronická) (C96.6)
. 0 Poruchy metabolismu plazmatických bílkovin nezařazené jinde
Nedostatek alfa-1 antitrypsinu Bisalbuminemie
Nepatří sem: poruchy metabolismu lipoproteinů (E78.–) monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) (D47.2)
polyklonální hypergamaglobulinemie (D89.0) Waldenströmova makroglobulinemie (C88.0)
. 1 Lipodystrofie‚ nezařazená jinde
Lipodystrofie NS
Nepatří sem: Whippleova nemoc (K90.8)
. 2 Lipomatóza‚ nezařazená jinde
Lipomatóza:
. NS
. bolestivá (Dercumova)
. 3 Syndrom nádorové lýzy
Rozpad nádoru (následující protinádorovou léčbu)(spontánní)
. 8 Jiné určené poruchy metabolismu
Launoisova–Bensaudova adenolipomatóza
Trimetylaminurie
. 9 Poruchy metabolismu NS
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam
. 0 Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech
Postiradiační hypotyreóza Pooperační hypotyreóza
. 1 Hypoinzulinemie po operačních a jiných výkonech
Hyperglykemie po pankreatektomii Pooperační hypoinzulinemie
. 2 Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech
Tetanie paratyreoprivní
. 3 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
Poiradiační hypopituitarismus
. 4 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
. 5 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
. 6 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
. 8 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
188 / IV. KAPITOLA
. 9 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku NS
E90* Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde