Diabetes mellitus (pediatrie)

From WikiSkripta


Diabetes mellitus (DM) je příznakový soubor, který zahrnuje více nozologických jednotek.

Mezi charakteristické příznaky patří: hyperglykémie, glykosurie, absolutní nebo relativní nedostatek inzulinu, riziko pozdních komplikací v důsledku chronické hyperglykémie.[1]

Diagnostická kritéria DM
 • typické příznaky diabetu (polyurie, polydipsie, hubnutí) a současně žilní glykémie ≥ 11,1 mmol/l kdykoli během dne;
nebo
 • glykémie ≥ 7,0 mmol/l nalačno;
nebo
 • glykémie ≥ 11,1 mmol/l ve 120. minutě oGTT (orálního glukózového tolerančního testu).[1]
Hlavní symptomy diabetu

Nejzávažnější akutní komplikací diabetu je diabetická ketoacidóza – v důsledku absolutního či relativního nedostatku inzulinu dochází k využití mastných kyselin jako náhradního zdroje energie (ketogeneze):

 • pH < 7,30 nebo HCO3 < 15 mmol/l s hyperglykémií > 12 mmol/l a ketonémií/ketonurií.[1]


Typy diabetu u dětí a dospívajících[edit | edit source]

Mírnější formy poruchy:


Polygenně podmíněné typy diabetu:

 • diabetes mellitus 1. typu – autoimunitní destrukce β-buněk;
  • nejzávažnější forma diabetu;
  • životně závislá na léčbě inzulinem (inzulin-dependentní);
  • převážný typ DM dětí, dospívajících a mladých dospělých.
 • diabetes mellitus 2. typu
  • typické onemocnění dospělého a staršího věku;
  • asociováno s nadváhou a stoupající inzulinovou rezistencí (inzulin-independentní), kterou vlastní sekrece inzulinu nedokáže překonat.


Monogenně podmíněné typy diabetu:

 • MODY (maturity-onset diabetes of the young)
 • novorozenecký diabetes
 • diabetické syndromy
 • diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou


Sekundární diabetes: Je způsoben nadprodukcí některých hormonů nebo farmaky; u dětí vzácný.[1]


Odkazy

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d LEBL, J, J JANDA a P POHUNEK, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Galén, 2012. 698 s. s. 208-215. ISBN 978-80-7262-772-1.