Fyziologické funkce

Z WikiSkript

Mezi základní fyziologické funkce patří:

 1. vědomí,
 2. udržování relativně stálé tělesné teploty,
 3. udržování stálého krevního tlaku,
 4. srdeční akce a puls,
 5. dýchání.

Vědomí[upravit | editovat zdroj]

Vědomí je stav, ve kterém organismus plně vnímá podněty a přiměřeně na ně reaguje.

Hodnotí se dle skutečné orientace pacienta v prostoru, místě a čase.

Poruchy vědomí[upravit | editovat zdroj]

 1. Kvantitativní = porušení bdělosti, rozsahu vědomí.
  • Somnolence – orientace je zachována, pacient má jen opožděné reakce, je spavý, lze jej však probrat slovním nebo dotykovým podnětem.
  • Sopor – pacient reaguje pouze na bolestivé podněty, lze jej probrat na krátkou dobu, řečový kontakt není možný.
  • Kóma – pacienta nelze probrat, reaguje na nocicepci (bolestivý podnět) jen obrannými mechanismy pohybu.
  • Mělké kóma – zachovány obranné reflexy (nebezpečí aspirace hlenů, zvratků…).
  • Synkopa (neboli mdloba) - přechodná, krátká ztráta vědomí, způsobená nedostatečným průtokem krve mozkem.
 2. Kvalitativní = porušení obsahu a jasnosti vědomí při normálním stavu bdělosti.
  • Obnubilace – mrákotné stavy, pacient může vykonávat nesmyslné činy, na které si po probrání nevzpomene.
  • Delirium – neklid, halucinace, vzrušení, iluze.
  • Halucinace,
  • Bludy,
  • Amence – úzkost, bezradnost, zapomnětlivost; akutně vzniklý stav (krátkodobý a přechodný – např. po operaci, u vysoké horečky).

Vědomí posuzujeme pomocí podnětů – slovně, taktilně (dotykem, zatřesením), centrálním stimulem (štípnutím). Hodnotit kvantitativní stav vědomí lze např. pomocí tzv. Glasgowské stupnice (3 kategorie, 3–15 bodů). Bodují se způsoby odpovědi na podněty:

 • Slovní odpověď:
  • orientován,
  • zmatený,
  • nepřiléhavá slova,
  • nesrozumitelná,
  • žádná.
 • Otevírání očí:
  • spontánně,
  • na oslovení,
  • na bolest,
  • neotevře.
 • Motorická odpověď:
  • pohyb na příkaz,
  • cílená obrana,
  • úhyb,
  • flexe na bolestivý podnět,
  • extenze na bolestivý podnět,
  • žádná.

Výsledek:

 • 3–8 bodů: Těžká porucha vědomí,
 • 9–12 bodů: Střední porucha vědomí,
 • 13–15 bodů: Lehká porucha vědomí.

Hodnocení dle pětistupňové škály:

 • 0 – člověk komunikuje bez problémů.
 • 1 – člověk komunikuje s přestávkami.
 • 2 – člověk komunikuje málo, rozumí všemu.
 • 3 – člověk nemluví, někdy rozumí.
 • 4 – člověk mluví, ale nerozumí.
 • 5 – člověk nemluví a nerozumí.

Tělesná teplota[upravit | editovat zdroj]

Tělesnou teplotu ovlivňuje:

Regulace[upravit | editovat zdroj]

Metody měření[upravit | editovat zdroj]

 • Axilární – v podpaží,
 • orální – v ústech (+0,3 °C),
 • rektální – v konečníku (+0,5 °C),
 • vaginální – v pochvě (tzv. bazální),
 • v uchu,
 • na kůži.

Druhy teploměrů:

 • skleněné (maximální, rychloběžné),
 • chemické – na jedno použití,
 • digitální,
 • ušní – využívají principu odrazu infračerveného světla,
 • jícnový teploměr,
 • teploměr na močovém katétru.

Hodnocení[upravit | editovat zdroj]

Typy horeček:

 • Febris continua – setrvalá horečka.
 • Febris remittens – opadávající horečka.
 • Febris intermittens – střídavá horečka.
 • Febris septica – septická horečka.
 • Febris recurrens – návratná horečka.
 • Febris undulans – vlnivá horečka.
 • Febris bifasica – dvojvlnná horečka.

Pokles teploty může být:

 • lytický – pozvolný, nebo
 • kritický – prudký.

Krevní tlak[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Krevní tlak.

Krevní tlak je síla, kterou vyvíjí krev na stěnu tepen. Běžné hodnocení krevního tlaku má dvě složky: tlak systolický a tlak diastolický. Jako tlaková amplituda se označuje rozdíl hodnot mezi tlakem systolickým a diastolickým.

Krevní tlak závisí na těchto parametrech:

 • objem krve v krevním řečišti,
 • pružnost cévní stěny,
 • průsvit kapilár,
 • viskozita krve.

Tyto parametry a tím i krevní tlak mohou být ovlivněny různými faktory:

 • věkem,
 • tělesnou námahou,
 • emocemi,
 • pohlavím,
 • denní dobou,
 • tělesnou hmotností (obezita jako rizikový faktor hypertenze),
 • léky,
 • nemocemi srdce, cév,
 • úrazy,
 • nemocemi nervového systému,
 • endokrinními chorobami a
 • prostředím.

Metody měření TK[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Měření krevního tlaku.

Krevní tlak lze měřit

 • přímo (invazivní metoda), pomocí centrálního žilního katetru, a
 • nepřímo (neinvazivní metoda), auskultačně, palpačně.

Hodnocení[upravit | editovat zdroj]

Puls[upravit | editovat zdroj]

Pulsová vlna (puls) je náraz krevního proudu na stěnu tepny při systole. Rozlišujeme puls periferní a centrální (apikální).

Jedna srdeční kontrakce vypudí fyziologicky do krevního oběhu v klidu cca 70 % objemu srdce (ejekční frakce). Srdce tak za jednu minutu v klidu vypumpuje 4–6 litrů krve (minutový srdeční výdej).

Faktory ovlivňující puls:

Místa měření

 • a. carotis,
 • a. temporalis,
 • a. brachialis,
 • a. radialis,
 • a. femoralis,
 • a. poplitea, a.tibialis posterior, a. dorsalis pedis.

Hodnocení pulsu – dle frekvence, plnosti, pravidelnosti

 1. frekvence,
 2. plnost (kvalita) pulsu,
  • pulsus durus – tvrdý,
  • p. tardus – pomalý, zdlouhavý,
  • p. mollitis – měkký,
  • p. filiformis – nitkovitý,
  • p. parvus – je-li malý rozdíl mezi TKs a TKd,
  • p. alternans – slabší a silné tepové vlny,
 3. pravidelnost (rytmus),
  • pravidelný – regularis,
  • nepravidelný – irregularis.

Dýchání[upravit | editovat zdroj]

 • Zevní / vnitřní.
 • Hrudní (žeberní) + břišní (brániční).
 • vdech (inspirium) + výdech (exspirium).

Faktory ovlivňující dýchání

 • Věk.
 • Tělesná aktivita.
 • Stres, strach, obavy.
 • Nadmořská výška.
 • Léky.
 • Životní styl.

Hodnocení dýchání – dle dechové frekvence, hloubky dýchání, pravidelnosti, charakteru

 1. frekvence,
  • eupnoe – klidové dýchání – 15–20/ min.
  • tachypnoe – zrychlené dýchání – nad 25/ min.
  • bradypnoe – zpomalené dýchání – pod 12/ min.
  • apnoe – zástava dechu,
 2. hloubka dýchání,
  • měření spirometrem,
  • statické a dynamické objemy plic:
  • Respirační objem (RV) – objem jednoho vdechu – 500ml.
  • Vitální kapacita plic (VK) – maximální výdech po maximálním nádechu – muži 2500ml, ženy 2000ml.
  • Inspirační rezervní objem (IRV) – objem vzduchu, který je možný usilovně vdechnout po normálním nádechu.
  • Exspirační rezervní objem (ERV) – objem vzduchu, který je možné usilovně vydechnout po normálním výdechu.
  • Reziduální objem – vzduch, který zůstane v plicích po maximálním výdechu – cca 1200 ml.
 3. charakter dýchání.
  • zvukové fenomény (pískání, bublání...),
  • dušnost (dyspnoe),
 4. pravidelnost (rytmus),
  • pravidelný – regularis,
  • nepravidelný – irregularis.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie, et al. Základy ošetřovatelství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 80-246-1091-4.
 • Přednáška PhDr. Šárky Tomové, asistentky Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK