Nádory štítné žlázy

Z WikiSkript

(přesměrováno z Karcinom štítné žlázy)

Histopatologický obraz papilarního karcinomu štítné žlázy

Nádory thyreoidey mohou být:

 1. benigní: adenom;
 2. maligní;
  1. primární;
   1. epiteliální: papilární ca, folikulární ca, medulární ca, anaplastický ca;
   2. neepiteliální: maligní lymfom, sarkomy;
  2. sekundární: metastáza ca prsu, plíce, ledviny.

Rizikové faktory vzniku maligního nádoru štítné žlázy zahrnují:

Epidemiologie

 • mají stoupající incidenci, nejčastější endokrinní nádory
 • vznikají nejčastěji mezi 40. a 50. rokem, ale nejsou vzácné ani u dětí
 • více u žen (2:1)

Diferencovaný karcinom štítné žlázy

Histopatologický obraz papilarního karcinomu štítné žlázy
Papilární karcinom štítné žlázy
Metastáza papilárního karcinomu v lymfatické uzlině

Diferencovaný karcinom je nejčastější malignitou štítnice. Rozlišujeme:

 1. Papilární karcinomy – rostou pomalu x tendence k lokálním recidivám, metastazují převážně do krčních lymfatických uzlin.
 2. Folikulární karcinomy – metastazují hematogenně (kosti, plíce).

Klinický obraz

 • Solitární rostoucí uzel tuhé konzistence (někdy již v přítomné strumě – rychlejší růst + změna vzhledu při USG);
 • v pokročilém stadiu uzlinové metastázy na krku (méně často vzdálené metastázy);
 • funkce štítnice nebývá změněna (x funkčně aktivní metastázy mohou být zdrojem hyperthyreózy).

Diagnostika

 • Klinický obraz, USG, aspirační biopsie s cytologickým vyšetřením.

Terapie

 • Totální thyreoidektomie (eventuálně v kombinaci se selektivní modifikovanou blokovou krční resekcí);
 • terapie radiojódem (izotop jódu 131I);
 • zevní radioterapie;
 • substitučně-supresní terapie (syntetická analoga hormonů štítné žlázy – levothyroxin, nahradímě chybějící hormony a inhibuje syntézu TSH v hypofýze).

Thyreoglobulin se využívá jako časný marker recidivy/metastáz.

Prognóza

 • Při včasném záchytu onemocnění velmi dobrá;
 • horší u starších pacientů a při vzdálených vícečetných metastázách.

Anaplastický karcinom štítné žlázy

Anaplastický karcinom ŠŽ

Anaplastický karcinom štítnice je vzácný (1–5 % karcinomů štítné žlázy). Obvykle postihuje osoby nad 60–70 let. Pro tento typ nádoru je typický rychlý růst nádorového uzlu, invaze do okolí a mechanický syndrom (z útlaku). Vytváří časné vzdálené metastázy (uzliny, plíce, játra, CNS).

Terapie

Prognóza

 • Nepříznivá, medián přežití 5 měsíců[1].

Medulární karcinom štítné žlázy

Medulární karcinom štítnice vychází z parafolikulárních C-buněk štítné žlázy. Ve čtyřech klinických formách:

Klinický obraz + diagnostika

Terapie

Totální thyreoidektomie, zevní ozáření (C buňky neakumulují jód), chemoterapie.

Prognóza

I přes agresivitu je prognóza příznivá – 15 let přežívá 75 % pacientů.

TNM klasifikace

TNM staging nádorů štítné žlázy
Velikost primárního tumoru
TX nelze hodnotit
T0 nenalezen
T1 menší než 2 cm
T2 menší než 4 cm.
T3 nad 4 cm nebo minimální šíření mimo š. ž.
T4 prorůstá mimo š. ž.
Postižení lymfatických uzlin
NX nelze hodnotit
N0 bez nálezu
N1 s nálezem
N1a pouze blízké uzliny na straně nádoru
N1b nález na druhé straně nebo vzdálenější
Vzdálené metastázy
MX nelze určit
M0 nejsou přítomné
M1 jsou přítomné

Odkazy

Použitá literatura

 • DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.
 • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.
 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2014]. <http://jirben.wz.cz>.

Reference

 1. KEUTGEN, Xavier M, Samira M SADOWSKI a Electron KEBEBEW. Management of anaplastic thyroid cancer. Gland Surg [online]. 2015, vol. 4, no. 1, s. 44-51, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4321056/?tool=pubmed>. ISSN 2227-684X.