Edém plic/Repetitorium

From WikiSkripta

Edém plic[edit | edit source]

Edém plic je abnormální akumulace tekutiny v plicním mezibuněčném prostoru (intersticiu), popřípadě i uvnitř alveolů.

edém plic

Příčiny plicního edému[edit | edit source]

Porucha permeability

Zvýšení hydrostatického tlaku plicních kapilár

  • chlopenní vady levého srdce
  • levostranné srdeční selhání
  • vysoký průtok krve plícemi
  • obstrukce plicních žil

Snížení onkotického tlaku krevní plazmy

  • hypoalbuminémie

Komplexní příčiny


Plicní surfaktant a následky jeho nedostatku[edit | edit source]

Surfaktant (surface acting agent) je látka fosfolipidové povahy, která tvoří vnitřní výstelku alveolů. Alveoly mají díky podílu elastických a kolagenních vláken vnitřní tendenci se kontrahovat. Alveolární tekutina svým povrchovým napětím k této tendenci přispívá také. Negativní tlak v pleurální dutině při nádechu překonává elastické síly plicní tkáně a surfaktant, rozptýlen uvnitř alveolu, snižuje povrchové napětí, čím se snižuje celková dechová práce inspiračních svalů. Exspirace je za fyziologických okolností pasivní proces díky elasticitě plicní tkáně. Pokud se do alveolu dostane tekutina, dojde k zředění surfaktantu a tím k vzestupu povrchového napětí a dechové práce. V situaci, kdy dechová práce nedostačuje k plnému rozvinutí alveolů, klesá také funkční reziduální kapacita (FRC = RV + ERV).

RDS[edit | edit source]

RDS (respiratory distress syndrome) je stav u novorozenců (většinou předčasně narozených), kdy nedostačuje (nebo úplně chybí) syntéza potřebného množství surfaktantu. Každý nádech tedy vyžaduje velkou dechovou práci a při výdechu alveoly kolabují. Tuto situaci se pacienti snaží řešit udržováním pozitivního tlaku v dýchacích cestách v exspiriu, což se klinicky projeví jako tzv. grunting (vzlykavé dýchání).

ARDS[edit | edit source]

ARDS (acute respiratory distress syndrome) představuje podobnou situaci u dospělých, která je ale způsobena závažným poškozením surfaktantu např. aspirací dráždivé látky. Projevuje se akutní respirační insuficiencí a většinou vede k trvalým fibrotickým změnám v plicní tkáni.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Repetitorium patofyziologie
OpenMoji-color 15.0.0 1F4D8.svg Tento článek je součástí Repetitoria patofyziologie
Další kapitoly ze souboru VÍZEK, M.: Repetitorium zobrazíte zde:
Obecná patofyziologie
Respirace


Oběh
Nervový systém


Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Plicní edém.

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GUYTON, Arthur C a John E HALL. Textbook of Medical Physiology. 11. vydání. Elsevier, 2006. 0 s. 11; ISBN 978-0-7216-0240-0.