Portál:Otázky ze stomatologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky ze stomatologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky ze stomatologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

 1. Anestezie ve stomatologii – lokální anestetika, techniky aplikace, komplikace
  Cervikofaciální lymfonodopatie a krční uzlinový syndrom – dif.dg., terapie
  Dočasný a stálý chrup – rozdíly, značení zubů
 2. Extrakce zubů – indikace, instrumentarium, provedení, komplikace
  Parodontitis – klinika, léčení a prevence
  Úrazy zubů v dočasném a stálém chrupu
 3. Nespecifické kolemčelistní záněty – příčiny, diagnostika, charakteristika, terapie
  Snímatelné protézy – jejich charakteristika, indikace
  Poruchy prořezávání zubů, dentitio difficilis
 4. Cysty měkkých tkání orofaciální oblasti – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Fisurální cysty
  Zubní kaz u dětí, kaz časného dětství
  Stomatitis protetica, etiologie, symptomy, možnosti léčby
 5. Specifické záněty -­ etiologie, diagnostika, charakteristika, terapie
  Fixní zubní náhrady – korunky a můstky, jejich charakteristika a indikace
  Typy ortodontických aparátů, ortodonticko - chirurgické řešení skeletálních vad
 6. Osteomyelitis čelistních kostí – klasifikace, charakteristika, diagnostika, terapie
  Zánětlivá onemocnění slinných žlaz – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Projevy celkových chorob v dutině ústní
 7. Poranění obličeje - první pomoc, ošetření měkkých tkání, stavění krvácení
  Imunosialoadenitidy (MESA, Sjögrenův syndrom) , sialózy
  Gingivitis – rozdělení, charakteristika, terapie
 8. Komplikace léčby zhoubných nádorů orofaciální oblasti – komplikace chirurgické terapie, radioterapie, chemoterapie
  Onemocnění TMK – anatomie, rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Gingivostomatitis herpetica, Gingivostomastitis ulcerosa – charakteristika, terapie
 9. Asfyxie – příčiny, rozdělení, zajištění dýchacích cest (koniotomie, tracheotomie)
  Kandidósis, leukoplakie, význam
  Hlavní materiály používané k výrobě zubních náhrad – přehled a rozdělení
 10. Nádory slinných žláz – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Onemocnění VDN odontogenního původu – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Celková zubní náhrada – charakteristika, indikace
 11. Principy léčby zlomenin obličejového skeletu – konzervativní a chirurgická léčba, hojení kostí a jeho komplikace
  Fokální infekce dentálního a orálního původu
  Glossitis, stomatodynie, atypická bolest v oblasti obličeje
 12. Zlomeniny dolní čelisti – dělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Základy dentální implantologie, osseointegrace, fibrointegrace
  Autoagrese, afty, pemphigus, pemphigoid, Sjoegrenův syndrom– projevy v dutině ústní
 13. Zlomeniny střední obličejové etáže – dělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Dif.dg. bolesti ve stomatologii a orofaciální oblasti
  Ústní hygiena, hlavní pomůcky, techniky, pomocné prostředky, význam
 14. Zlomeniny horní obličejové etáže a baze lební – dělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Neuralgie trojklanného nervu – dělení, charakteristika, terapie
  Příčiny zubního kazu a jeho prevence
 15. Poranění lbi, mozku a krční páteře – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Obrna lícního nervu – dělení, charakteristika, terapie
  Progenie, laterogenie, prognacie, čelistní anomálie a deformity, ortognátní chirurgie
 16. Systémová kostní onemocnění s projevy na obličejovém skeletu – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Dif.dg. vředových lézí v dutině ústní
  Obstrukční spánková apnoe
 17. Prekancerózy orofaciální oblasti, epulidy, onkologická prevence
  Negativní vliv protetických dentálních materiálů (slitiny, plasty, keramika) na orální a celkové zdraví
  Základy endodontického ošetření
 18. Rozštěpové vady obličeje a čelistí – příčiny, charakteristika, terapie
  Obnažené krčky zubů, klinika, význam, léčení, prevence
  Základní rozdělení zubních náhrad – podle způsobů připevnění v DÚ (fixní, snímatelné, podmíněně snímatelné), podle přenosu žvýkacího tlaku (dentální, oseální, dentomukozní, mukozní), podle hlediska časového (definitivní, provizorní, přechodné), podle rozsahu nahrazovaných tkání (korunky, můstky, snímatelné protézy)
 19. Osteonekróza způsobená bisfosfonáty (BRONJ)
  Léčení zubního kazu
  Vliv dědičnosti u některých ortodontických anomálií
 20. Nádory z vasoformativní tkáně – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Zubní kaz – příčiny, rozdělení, prevence, základy terapie
  Anomálie v postavení a počtu zubů, základy ortodontické léčby a ortognátní chirurgie
 21. Komplexní protinádorová terapie orofaciálních novotvarů– základy chirurgické terapie, chemoterapie, radioterapie, bioterapie, léčba bolesti a výživa onkologických pacientů
  Onemocnění zubní dřeně – rozdělení, charakteristika, diagnostika, základy terapie
  Endodontická terapie, resekce kořenového hrotu
 22. Kostní cysty orofaciální oblasti – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Symptomatologie hematologických onemocnění v dutině ústní
  Indikace ortodontické léčby
 23. Epitelové nádory hlavy a krku – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  HIV infekce, AIDS – etiologie, klinické projevy v dutině ústní
  Kardiopulmonální resuscitace
 24. Mezenchymové nádory hlavy a krku – rozdělení, charakteristika, diagnostika, terapie
  Alergická reakce v ústech a v obličeji - klinika, léčba, první pomoc
  Zobrazovací technika – principy, projekce, použití (RTG ve stomatologii, CT, NMR, US)