WikiSkripta:Pracovní skupiny/Patologie

Z WikiSkript
Ambox warning blue construction.svg Vítejte na stránce pracovní skupiny Patologie Patologie.png

Dotazy směřujte na: Cat.katka

Převod patologických textů z webu Langenbeck´s medical web page[☲ editovat zdroj]

Články k převodu naleznete zde: Langenbeck´s medical web page


Materiály jsou rozděleny do několika souborů: Obecná patologie, Nádory, Obecná etiologie a infekce, Speciální patologie 1 a Speciální patologie 2.

Doporučení[☲ editovat zdroj]

Při převádění textů dodržujte, prosím, tato doporučení:

  • Zdrojové texty jsou psány starším pravopisem, je třeba ho upravit dle pravopisných doporučení.
  • Před založením nového článku vždy zkontrolujte, zda již článek se stejným nebo podobným názvem neexistuje. Použijte fantazii a hledejte i v příbuzných tématech. Používejte vyhledávací políčko.
  • Pokud již je vytvořen článek stejného tématu, rozšiřte jej o nové informace.
  • Pokud již je vytvořen článek stejného tématu, avšak z pohledu jiného oboru, vytvořte verze článku.
  • Zdrojový text může obsahovat podrobnější informace např. o některých onemocněních. Je vhodné ověřit, zda na WikiSkriptech existuje článek s tímto tématem a ten doplnit o nové informace.
  • Kategorizujte, u rozšiřovaných článků ověřte, zda je mezi kategoriemi uvedena Patologie.
  • Máte-li pocit, že článek potřebuje ještě jiné úpravy a sami si na ně netroufáte, připište je do seznamu.


  • Zdroj: PASTOR, Jan. Langenbeck's medical web page [online]. Uveďte rok vytvoření souboru a datum, kdy jste autora citovali.<http://langenbeck.webs.com>.

Použijte šablonu citace, výsledek pak bude vypadat např. takto: PASTOR, Jan. Langenbeck's medical web page [online]. ©2006. [cit. 2009-09-01]. <http://langenbeck.webs.com>.


Vřelé díky za spolupráci!

Histopatologické preparáty[☲ editovat zdroj]

Yale Rosen, M.D. udělil WS souhlas k použití jeho atlasu a sbírky mikroskopických histopatologických obrázků plicních patologií. Obrázky jsou dostupné na http://granuloma.homestead.com/ a http://www.flickr.com/photos/pulmonary_pathology/. Yale Rosen, M.D. svolil k nahrání obrázků pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Souhlas udělil WikiSkriptům, proto, prosím, obrázky nahrávejte primárně do WikiSkript, nikoliv do Wikimedia Commons. (Viz Materiály k převodu: Mikroskopické histopatologické obrázky).


V tabulce je rozpis materiálů z Obecné patologie spolu s doporučením ke zpracování. Neváhejte se ke článkům upisovat a označovat hotové.

Langenbeck´s medical web page: Obecná patologie
Název článku ve zdroji Co s ním? Zpracovává Hotovo
Amyloidosa doplnit článek Amyloidóza StenDy
Hypertense doplnit články Arteriální hypertenze, Plicní arteriální hypertenze nebo založit patologické verze těchto článků
Imunopathologické reakce doplnit článek Alergie a do něj vložené články, je-li třeba
Lepra doplnit článek Lepra nebo založit patologickou verzi Cat.katka hotovo
Pigmenty část Ikterus doplnit do článku Ikterus, je-li třeba Cat.katka hotovo
Poruchy metabolismu glykogenu doplnit článek Glykogenózy, je-li třeba Cat.katka hotovo
Srdeční selhání doplnit, případně sloučit články Srdeční selhání, Srdeční insuficience a Projevy insuficience krevního oběhu Cat.katka hotovo
Zánět doplnit článek Zánět o definici, rozdělení zánětů StenDy
Záněty nespecifické doplnit do článků Záněty exsudativní povrchové, Záněty exsudativní intersticiální, Zánět proliferativní a hojení StenDy
Záněty specifické doplnit článek Zánět granulomatózní StenDy
Langenbeck´s medical web page: Nádory
Název článku ve zdroji Co s ním? Zpracovává Hotovo
Epithelové nádory doplnit článek Nádory epitelové, případně i karcinom, karcinoid
Fibrom, myxom, lipom doplnit článek Fibrom a Xantom, založit Fibrózní histiocytom
Germinální nádory doplnit Nádory germinální Cat.katka hotovo
Karcinom prostaty založit Karcinom prostaty
Karcinom dělohy založit Kracinom dělohy
Mesenchymové nádory - obecně hotovo
Mesenchymové nádory dělohy založit Mesenchymové nádory dělohy, doplnit Myoma uteri, prolink
Mesotheliom hotovo
Mozkové nádory založit Nádory mozku jako zastřešující článek s úvodním textem + meduloblastom, prolink na Gliomy mozku a Meningeomy, ty doplnit
Nádory a divertikly jícnu hotovo
Nádory cév založit Nádory cév, doplnit a prolinkovat Hemangiom (vložený článek?)
Nádory hypofysy založit Nádory hypofýzy, odkaz na podrobnosti Adenom hypofýzy, který doplnit
Nádory jater doplnit Nádory jater
Nádory kostí založit Nádory kostí (přehled, úvod), některé nádory mají již samostatné články, prolink s Nádory pohybového aparátu
Nádory ledvin doplnit Nádory ledvin
Nádory močových cest založit Nádory močových cest
Nádory mozkových obalů založit Nádory mozkových obalů, část o meningeomech doplnit do Meningeomy
Nádory neuroektodermové doplnit Nádory periferních nervů a Nádory neuroektodermové
Nádory nosu, laryngu a bronchů založit Nádory nosu, Nádory laryngu, Nádory bronchů
Nádory ovaria založit Nádory ovaria, část germinální nádory doplnit Nádory germinální
Nádory pankreatu doplnit Nádory slinivky břišní, udělat verzování pro Karcinom pankreatu (interna, patologie)
Nádory plic doplnit Nádory plic, Brochogenní karcinom
Nádory slinných žlaz doplnit Nádory slinných žláz
Nádory střeva založit Nádory střeva, část doplnit do Kolorektální karcinom/patologie, případně založit samostatnou verzi článku, část Karcinoid nepřevádět, článek je již založen
Nádory štítné žlázy doplnit Nádory štítné žlázy
Nádory ústní dutiny založit Nádory ústní dutiny Cat.katka hotovo
Nádory varlete založit Nádory varlete
Nádory ze svalové tkáně založit Nádory ze svalové tkáně
Nádory žaludku doplnit Nádory žaludku
Nádory žlučových cest doplnit Nádory žlučovodů
Obecná onkologie doplnit Biologické vlastnosti nádorů
Odontogenní nádory doplnit Odontogenní nádory
Pathologické melanotické lese založit Melanotické léze, doplnit Melanom
Prekancerosy doplnit Prekancerózy Cat.katka hotovo
Příčiny nádorového růstu založit Příčiny nádorového růstu
Pseudotumory doplnit Pseudotumory Cat.katka hotovo
Smíšené nádory hotovo