Portál:Otázky z onkologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z onkologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z onkologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Otázky z obecné onkologie)
 1. Primární a sekundární prevence, screening v onkologii (definice, teoretické předpoklady úspěšnosti skríningu, současné praktické využití)
 2. Nádorová epidemiologie (popisná, analytická, regionální aj. rozdíly v incidenci a mortalitě, epidemiologické studie, rizikové faktory, familiární nádorové syndromy)
 3. Biologie nádorového růstu (proces kancerogeneze, kancerogeneze – radiační, chemická, virová. Generační cyklus buňky a jeho poruchy u zhoubného bujení. Metastazování – metastatická kaskáda, možnosti ovlivnění procesu)
 4. Molekulární biologie v onkologii (onkogeny, onkosupresorické geny, onkoproteiny, možnosti genové terapie)
 5. Anamnéza a fyzikální vyšetření v onkologii (specifika, nádorová symptomatologie, familiární a dědičný karcinom)
 6. Zobrazovací diagnostické metody (Rtg, US, CT, MRI)
 7. Metody nukleární medicíny v onkologii (scintigrafie, SPECT, PET)
 8. Endoskopická vyšetření v onkologii
 9. Verifikace nádoru (histopatologická, cytologická, trepanobiopsie)
 10. Klasifikace nádorů (grading, histologické rizikové faktory)
 11. Hematologická a biochemická vyšetření v onkologii (KO, biochemie, Tu markery, funkční vyšetření)
 12. Staging (TNM systém, jiné klasifikační systémy)
 13. Obecné principy protinádorové léčby (cíle léčby, přežití, kurativa, paliace, symptomatická léčba)
 14. Zásady chirurgické léčby v onkologii (typy výkonů, postavení chirurgie v komplexní léčbě, indikace a kontraindikace terapie, kurativní a paliativní operace, cytoredukční výkony)
 15. Zásady radioterapie (cíle radioterapie, účinek záření na buňku, zdroje záření – přirozené a umělé, ozařovací přístroje, plánování radiace, simulace, teleterapie a brachyterapie, radionuklidy, radiosenzitivita a radiokurabilita, konkomitantní radiochemoterapie, nežádoucí jevy radiační léčby, nekonvenční záření, perspektivy radioterapie)
 16. Zásady chemoterapie (cíle cytostatické léčby, kurativní a paliativní chemoterapie, adjuvantní chemoterapie, aplikační formy, dávková intenzita, základní dělení cytostatik dle působnosti, rezistence, vysokodávkovaná chemoterapie)
 17. Nežádoucí účinky cytostatické léčby (celkové a místní projevy, orgánová toxicita, febrilní neutropenie, zvracení, pozdní změny, kryoprezervace, možnosti léčby nežádoucích reakcí)
 18. Zásady hormonální léčby (hormonální dependence, predikce hormonální dependence, hormonální receptory, preparáty v klinické praxi, typy hormonální léčby, hormonálně dependentní nádory)
 19. Biologická léčba
 20. Zásady podpůrné léčby (v chirurgii, radioterapii, chemoterapii, febrilní neutropenie, růstové faktory, zvracení, psychoterapie)
 21. Bolest v onkologii (akutní a chronická bolest, farmakologické možnosti léčby, chirurgie bolesti)
 22. Kritéria léčebné odpovědi
 23. Performance status, kvalita života
 24. Terminální péče (symptomatická léčba, sociální péče, hospice, úloha rodiny, přátel, společnosti)
 25. Léčebná rehabilitace (fyzikální, psychologická, sociální)
 26. Psychoonkologie (sdělení diagnózy, nárok na informace, otázky vyléčení, trvalá dispenzarizace)
 27. Dispenzarizace v onkologii (cíle, zásady, relaps, recidiva, skrytá nádorová nemoc, léčebné výsledky)
  Otázky ze speciální onkologie
  Struktura otázky: epidemiologie • rizikové faktory • příznaky • diagnostika • rozdělení do klinických stadií •základní léčebné postupy
 28. Zhoubné nádory ORL a orofaciální oblasti
 29. Zhoubné nádory štítné žlázy
 30. Zhoubné nádory nejasné primární lokalizace
 31. Zhoubné nádory mediastina
 32. Zhoubné nádory plic a pleury
 33. Zhoubné nádory jícnu a žaludku a gastroesofageální junkce
 34. Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku
 35. Zhoubné nádory jater a jaterní metastázy
 36. Zhoubné nádory močového měchýře
 37. Zhoubné nádory ledviny, pánvičky a močovodu
 38. Zhoubné nádory slinivky břišní a žlučových cest
 39. Zhoubné nádory prostaty
 40. Testikulární nádory
 41. Zhoubné nádory vaječníků, ZN trofoblastu
 42. Zhoubné nádory děložního čípku a děložního těla
 43. Nádory dětského věku
 44. Nádory žláz s vnitřní sekrecí (mimo nádory štítné žlázy)
 45. Zhoubné nádory prsu
 46. Maligní melanom a basaliom a spinocelulární karcinom kůže
 47. Sarkomy měkkých tkání a kostí
 48. Akutní a chronické leukémie, transplantace krvetvorných buněk
 49. Maligní lymfogranulom a nehodgkinské lymfomy
 50. Zhoubné nádory CNS včetně metastáz
Související odkazy

Portál: Onkologie