Portál:Otázky z fyziologie (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z fyziologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z fyziologie

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
Buňka
 1. Buňka
  Buněčná membrána
  Buněčné jádro,
  Buněčné organely
  Buněčná činnost
 2. Životní cyklus buňky
 3. Apoptóza
  Nekróza
 4. Děje na buněčné membráně
 5. Iontové kanály
  Akvaporiny
 6. Tělní tekutiny
 7. Homeostáza
 8. Fyziologie stárnutí
Krev
 1. Funkce krve a její obecné vlastnosti
 2. Krevní plasma ‑ funkce složení, objem a jeho změny
 3. Bílé krvinky ‑ morfologie, druhy počet a jeho změny
 4. Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam
 5. Červené krvinky, morfologie, funkce, membrána, metabolismus
 6. Hemoglobin ‑ molekula, typy, množství deriváty
 7. Hemostáza
 8. Koagulační kaskáda;
  fibrinolýza
 9. Krevní skupiny; ABH, Rh, HLA systém
 10. Tvorba tkáňového moku,
  přestup tekutiny stěnou kapilár
 11. Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin
Krevní oběh
 1. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí
 2. Převodní systém srdeční,
  pacemakerový potenciál,
  akční potenciál pracovní svaloviny
 3. Postup vlny depolarizace myokardem ‑ vztah k EKG
 4. Princip elektrokardiografie, svody
 5. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu
 6. Srdeční revoluce
 7. Srdeční výdej, řízení, změny
 8. Humorální a nervové ovlivnění a řízení srdeční činnosti
 9. Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu
 10. Srovnání plicního a tělního oběhu
 11. Krevní kapiláry, funkce, řízení
 12. Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti
 13. Mízní cévy, tok a funkce mízy
 14. Zásobení životně důležitých orgánů krví
 15. Řízení krevního tlaku
 16. Oběh krve kůží, splanchnikem a kosterním svalstvem
 17. Koronární oběh a jeho zvláštnosti
 18. Placentární a fetální oběh krve
 19. Oběh krve v mozku
 20. Portální oběh
Respirace
 1. Přehled dýchací soustavy, význam dýchání
 2. Dýchací cesty,
  plicní objemy,
  alveolární ventilace a perfuse
 3. Mechanika vdechu a výdechu
 4. Intrapulmonální a intrathorakální tlak
 5. Alveolární a atmosférický vzduch, složení
 6. Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních
 7. Hypoxie, její druhy;
  hyperbarie a hyperoxie
 8. pH krve a jeho udržování
GIT
 1. Fyziologie ústní dutiny
 2. Žaludek, funkce, řízení motility
 3. Žaludeční šťáva, řízení sekrece
 4. Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita
 5. Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece
 6. Žluč, tvorba, složení, význam, řízení
 7. Význam duodena pro trávení
 8. Přehled trávení jednotlivých živin
 9. Vstřebávání v tenkém střevě, mechanismy resorpce
 10. Tlusté střevo, činnost, defekace
Metabolismus
 1. Význam, funkce a distribuce lipidů v organismu
 2. Význam bílkovin v organismu, dusíková bilance
 3. Význam, funkce a kinetika sacharidů v organismu, glykémie
 4. Potřeba minerálních látek ve výživě; stopové prvky
 5. Vitaminy ‑ přehled, hypo‑ a hypervitaminosy
 6. Základní a celková přeměna energie
 7. Funkce jater
 8. Tělesná teplota; výměna tepla mezi organismem a prostředím
Vylučování
 1. Fyziologické funkce kůže
 2. Funkční morfologie ledvin
 3. Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve
 4. Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí
 5. Glomerulární filtrace
 6. Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v prox. a dist. tubulu
 7. Teorie vzniku hyper‑ a hypotonické moči
 8. Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy
 9. Řízení činnosti ledvin
 10. Vztah ledvin a endokrinních funkcí,
  juxtaglomerulární aparát
 11. Funkce vývodných cest močových, mikční reflex
Endokrinologie
 1. Hormony, rozdělení, význam
 2. Řízení sekrece hormonů
 3. Mechanismy účinku hormonů na cílové buňky
 4. Řízení metabolismu sacharidů, glykémie
 5. Řízení výdeje, místo a mechanismus účinků mineralokortikoidů
 6. Význam somatotropního hormonu a prolaktinu
 7. Langerhansovy ostrůvky, produkce a účinky hormonů
 8. Funkční morfologie hypotalamo‑hypofyzárního systému
 9. Dřeň nadledvin ‑ sympatoadrenální systém
 10. Glukokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky
 11. Mineralokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky
 12. Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, řízení
 13. Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy
 14. Tvorba, metabolické účinky a metabolismus katecholaminů
 15. Účinky hormonů štítné žlázy
 16. Poplachová reakce organismu
 17. Hormony neurohypofýzy
 18. Hormonální systémy související s reprodukcí
Svaly
 1. Vznik svalového stahu, membránový potenciál
 2. Nervosvalová ploténka, stavba, funkce
 3. Základní typy svalů ‑ jejich funkce a inervace
 4. Svalová vřeténka, GAMA systém
 5. Golgiho šlachové tělísko, senzorika kosterního svalu
 6. Fyzikální a fyziologické vlastnosti kosterního svalu
 7. Fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu
Obecná neurofyziologie
 1. Stavba a funkce nervové buňky
 2. Životní cyklus nervové buňky
 3. Membránové potenciály
 4. Akční potenciál a refrakterní fáze
 5. Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu ‑ srovnání
 6. Postsynaptické potenciály, vznik a význam
 7. Synaptické mediátory a modulátory
 8. Mediátorové systémy
 9. Gliové buňky,
  hematoencefalická bariéra
 10. Vnitřní prostředí CNS
 11. Interneuronální integrační mechanismy,
  presynaptické a postsynaptické modulační okruhy
 12. Reflexní oblouk, monosynaptické a polysynaptické reflexy
 13. Mozkomíšní mok ‑ tvorba, složení a význam
 14. Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS
Smysly
 1. Receptory, činnost, rozdělení
 2. Receptorový potenciál, adaptace
 3. Chuť a čich
 4. Optický aparát oka, okohybné svaly, pohyby očí
 5. Funkce sítnice, zraková dráha, projekční oblasti
 6. Funkce středního a vnitřního ucha a sluchová dráha
 7. Statokinetické čidlo, mechanismy řízení rovnováhy
 8. Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce
 9. Percepce bolesti
CNS
 1. Funkce míchy
 2. Monosynaptické míšní reflexy
 3. Polysynaptické míšní reflexy
 4. Postojové a vzpřimovací reflexy
 5. Míšní šok
 6. Hlavové nervy
 7. Činnost bazálních ganglií
 8. Funkce mozečku
 9. Bdění a spánek
 10. Elektroencefalografie
 11. Funkce talamu
 12. Funkce retikulární formace
 13. Funkce limbického systému
 14. Funkce hypotalamu
 15. Nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty
 16. Mechanismy učení a paměti, podmíněný reflex
 17. Mechanismy řízení chování
 18. Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč
 19. Asociační oblasti mozkové kůry
 20. Biologické rytmy