Portál:Urologie

From WikiSkripta

Urologie logo.png     Urologie

Urologické články
Onemocnění prostaty
Užitečné odkazy
Doporučená literatura
  • HANUŠ, Tomáš a Petr MACEK, et al. Urologie pro mediky. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2015. 305 s. ISBN 978-80-246-3008-3.