Poruchy vodního hospodářství

Z WikiSkript

 • Denně vytvoříme asi 0,5 l metabolické vody.
 • ADH – vstřebává se jen voda → ovlivní to osmolalitu.
 • Aldosteron – vstřebává se Na a voda → ovlivní to objem.
 • Hlavní stimul tvorby ADH – vzestup osmolality, pokles objemu – méně (krvácení – není pocit žízně!).

Hypovolemické stavy[upravit | editovat zdroj]

 • Vždy spojeno s bilancí Na.

Isoosmolární dehydratace[upravit | editovat zdroj]

 • Ztráta isoosmolární tekutiny.
 • Ztráty krve, plasmy – popáleniny, punkce ascitu, píštěle, průjmy, předávkování diuretiky.
 • Je isoosmotická → nemůžeme vodu doplnit z IC → hemodynamické příznaky.
 • Není žízeň, hrozí renální a srdeční selhání!

Hyperosmolární dehydratace[upravit | editovat zdroj]

 • Ztráta hypoosmolární tekutiny (průjmy, profúzní pocení, poruchy ledvin – polyurie, osmotická diuréza, diabetes insipidus…).

Hypoosmolární dehydratace[upravit | editovat zdroj]

 • Ztráta hyperosmolární tekutiny.
 • Vzniká často z dehydratace hyperosmolární, když jen hradíme vodu (musíme dávat i Na!).
 • Primární nedostatek aldosteronu.

Hypervolemické stavy[upravit | editovat zdroj]

 • Kapacita ledvin je obrovská.
 • Přesun vody do intersticia → klesá efektivní objem → renin → resorpce Na → stoupá ECT.
 • 3 důvody:
 • Isoosmolární – retence isoosm. tekutiny – farmaka, otoky.
 • Hyperosmolární – víc se zadržují soluty – infúzí, víc mineralokort., poruchy ledvin.
 • Hypoosmolární – zadržování vody – nadměrná tvorba ADH.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.