Průvodce:LF HK

From WikiSkripta

Všechny ročníky - povinné předměty[edit | edit source]

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Anatomie Fyziologie Patologická fyziologie Neurologie Infektologie a epidemiologie Hygiena a sociální lékařství
Histologie a embryologie Biochemie Patologická anatomie Radiodiagnostika a nukleární medicína

Otorinolaryngologie

Gynekologie a porodnictví
Biofyzika a biostatistika Mikrobiologie 1 Mikrobiologie 2 Farmakologie 2 Praktické lékařství Vnitřní lékařství
Latina Psychologická propedeutika Základy lékařské imunologie Anesteziologie a základy intenzivní medicíny Oftalmologie Chirurgie
Biologie 1 Biologie 2 Farmakologie 1 Dermatovenerologie Diferenciální diagnostika v interně Pediatrie
První pomoc Základy praktického lékařství Propedeutika vnitřního lékařství Tělovýchovné lékařství Klinická biochemie
Lékařská psychologie a komunikace s nemocným Vnitřní lékařství 1 Psychiatrie 1 Vnitřní lékařství 4
Prázdninová praxe Základy chirurgie Vnitřní lékařství 2, 3 Soudní lékařství
Odborný anglický jazyk Chirurgie 1, 2 Psychiatrie 2
Stomatologie Prázdninová praxe v nemocnici – vnitřní lékařství Onkologie a radioterapie
Prázdninová praxe v nemocnici – chirurgie Chirurgie 3, 4
Rehabilitace Gynekologie a porodnictví 1, 2
Pediatrie
Hygiena a preventivní lékařství
Sociální lékařství
Prázdninová praxe u praktického lékaře

Všechny ročníky - doporučené volitelné předměty[edit | edit source]

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Seminář z lékařské biofyziky Ošetřovatelská péče u hromadných neštěstí a katastrof Úvod do toxikologie Klinická imunologie a alergologie
Základy chemie Klinická aplikace molekulární biologie Fyzikální principy medicínských zobrazovacích metod Klinická genetika
Vybrané kapitoly z dějin lékařství Klinická anatomie Speciální patologická anatomie
Psychologie medika Vybrané kapitoly z topografické anatomie