Krvácivé stavy (pediatrie)

From WikiSkripta

Klasifikace krvácivých stavů[edit | edit source]

Krvácivé stavy z poruch krevní srážlivosti[edit | edit source]

Krvácivé stavy z poruch cévních[edit | edit source]

Krvácivé stavy, které charakterizuje porucha hemostázy v místě poškození malých cév bez poruch koagulačního systému.

Diferenciální diagnostika klinických projevů hemoragických diatéz[edit | edit source]

koagulopatie
 • hluboká lokalizace → krvácení do svalů, kloubů,
 • krvácení je opožděné/protrahované,
 • vrací se i po několika hodinách, lokální kompresí nejde dobře zastavit,
 • rozsahem jde spíše o izolované projevy.
trombocytopenie/trombocytopatie
 • povrchová lokalizace → petechie (jsou v niveau), sufúze, krvácení ze sliznic,
 • krvácení je okamžité,
 • kompresí lze dobře zastavit,
 • rozsahem jde zpravidla o mnohočetné projevy.
vaskulopatie
 • krvácení charakterem podobné trombocytopeniím / -patiím,
 • často symetrické rozložení,
 • může přicházet ve vlnách,
 • na kůži současně exantémy, edémy, ev. nekrózy,
 • petechie jsou hmatné = nad niveau kůže.[2]

Diferenciální diagnostika trombofilních stavů[edit | edit source]

Leidenská mutace
vrozené trombofilní stavy
 • deficit AT III,
 • deficit proteinu C,
 • deficit proteinu S,
 • rezistence k aktivovanému proteinu C (= porucha vazby proteinu C na f. V, tzv. leidenská mutace, která se vyskytuje až u 5 % populace).
získané trombofilní stavy


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 2011]. <http://jirben.wz.cz>.
 2. a b HAVRÁNEK, Jiří: Hematologie - obecný úvod. (upraveno).

Související články[edit | edit source]