Portál:Ošetřovatelství

From WikiSkripta

Osetrovatelstvi.png     Ošetřovatelství

Užitečné odkazy
Doporučená literatura
  • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 2. vydání. Praha : Grada, 0000. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
  • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 2. vydání. Praha : Grada, 0000. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
  • PAVLÍKOVÁ P,. Podklady pro praktická cvičení v ošetřovatelských postupech. 1. vydání vydání. 2010. ISBN 978-80-246-1835-7.
  • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I :  obecná část. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4.
  • MAĎAR, Rastislav a Renata PODSTATOVÁ, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9.
  • ČOUPKOVÁ, Hana, et al. Ošetřovatelství v chirurgii. I. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2.
  • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ, et al. Interní ošetřovatelství I. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 280 s. ISBN 978-80-247-1148-5.
  • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1777-8.
Ošetřovatelství