Získané defekty faktorů II, V, VII, IX a X

From WikiSkripta

Účinek warfarinu

Získané defekty faktorů II, V, VII, IX a X vznikají při pokročilých jaterních onemocněních, nedostatku/inhibici vitaminu K.

Terapie[edit | edit source]

  • Nedostatek vit. K / předávkování kumariny → podávání vit. K (Kanavit),
  • u jat. onemocnění substituční th.: K-plazma, koncentráty protrombinového komplexu, čerstvě zmrazená plazma,
  • antifibrinolytika + glukokortikoidy.

Odkazy

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. 1158 s. ISBN 80-7262-430-X.

Související články[edit | edit source]