Portál:Otázky z preklinického zubního lékařství (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z preklinického zubního lékařství!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z preklinického zubního lékařství

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
 1. Zubní kaz – etiologie, predilekční místa, rozdělení
 2. Otiskovací hmoty – klasifikace, vlastnosti
 3. Sterilizace (zubní lékařství)
 4. Výplňové hmoty používané ve frontálním úseku
 5. Alginátové otiskovací hmoty|Alginátové otiskovací hmoty
 6. Lokální anestezie|Injekční technika v oblasti ústní dutiny – infiltrační a svodná anestesie
 7. Výplně zhotovené nepřímým postupem – rozdělení, postup
 8. Otiskovací hmoty – elastomery
 9. Komplikace při extrakci zubu|Komplikace při extrakci zubu
 10. Endodontické ošetření – postup
 11. Sádra – charakteristika, typologie, použití
 12. Anestetika v zubním lékařství a komplikace po jejich podání
 13. Provizorní výplňové materiály,
  ošetření kazu blízkého dřeni
 14. Kovy a jejich slitiny v protetice – jejich rozdělení
 15. Extrakční nástroje
 16. Amalgám – klasifikace, příprava, aplikace, zpracování v kavitě
 17. Hydrokoloidní otiskovací hmoty
 18. Zubní vrtačka typy, otáčky,
  obecné zásady preparace
 19. Ošetření kazu III. třídy – postup, materiály
 20. Prostředky chemické dezinfekce
 21. Modelové a modelovací hmoty
 22. Klasifikace kazivých defektů,
  obecné zásady preparace
 23. Artikulační nástroje – popis, rozdělení, použití
 24. Chirurgické instrumentárium (zubní lékařství)
 25. Ošetření kazu I. třídy – postup, materiály
 26. Protetické klasifikace defektů chrupu,
  typy zubních náhrad
 27. Extrakční nástroje
 28. Ošetření kazu II. třídy, volba vhodného výplňového materiálu
 29. Pracovní postup při zhotovení celkové zubní náhrady
 30. Rotační nástroje – rozdělení, použití, ošetřování
 31. Inlay – přímé a nepřímé zhotovení
 32. Otiskovací hmoty – rozdělení, typy otisků
 33. Anestetika v zubním lékařství a komplikace po jejich podání
 34. Techniky plnění kořenového kanálku, nástroje, materiály
 35. Pracovní postup při zhotovení celoplášťové korunky
 36. Prostředky používané k chemické dezinfekci
 37. Klasifikace parodontopatií, základní parodontologické nástroje
 38. Prevence zubního kazu, techniky čištění zubů
 39. Sterilizace (zubní lékařství)
 40. Dentální cementy – rozdělení, použití
 41. Částečné snímatelné náhrady – rozdělení konstrukční prvky, indikace
 42. Aseptické postupy a zásady hygieny v zubní ordinaci
 43. Vyšetření ústní dutiny – postup, prostředky,
  značení zubů
 44. Individuální otiskovací lžíce – zhotovení použití
 45. Amalgám – nástroje ke zpracování
 46. Kompozitní výplňové materiály – vlastnosti, složení, způsob aplikace
 47. Formovací – zatmelovací – hmoty
 48. Typy rentgenových snímků, obecný popis RTG snímku
 49. Techniky minimální intervence v zubním lékařství
 50. Ortodontické anomálie – rozdělení
 51. Tmelící cementy
 52. Komplikace při extrakci zubu
 53. Plasty v protetice – rozdělení, použití
 54. Základy ortodontické terapie, přístroje, klasifikace ortodontických anomálií
 55. Výplňové materiály ve frontálním úseku
 56. Přenos žvýkacího tlaku,
  typy náhrad
 57. Názvosloví základních chirurgických výkonů
 58. Ošetření kazu V. třídy – postup, materiály
 59. Korunkové náhrady – rozdělení, pracovní postup
 60. Lokální anestesie v zubním lékařství
 61. Amalgám – typy, reakce tuhnutí, vlastnosti, indikace
 62. Pracovní postup při zhotovení fixního můstku, materiály
 63. Extrakční nástroje
 64. Vývoj chrupu,
  Prořezávání zubů – erupce|prořezávání dentice
 65. Stanovení mezičelistních vztahů u celkové náhrady
 66. Podložka – význam a typy používaných materiálů
 67. Ochrana pulpy při preparaci zubu, přímé a nepřímé překrytí dřeně
 68. Vybavení zubní ordinace, prvky zubní soupravy
 69. Protetické klasifikace defektů chrupu,
  základní typy náhrad
 70. Zuby ve frontálním úseku|Morfologie zubů ve frontálním úseku,
  značení zubů
 71. Vybavení zubní laboratoře
 72. Kompozitní materiály – klasifikace, pracovní postup
 73. Zuby v distálním úseku|Morfologie zubů v distálním úseku,
  značení zubů
 74. Keramické materiály v protetice – složení, použití
 75. Sklopolyalkenoáty – klasifikace, složení, zpracování, použití
 76. Pomocné protetické materiály
 77. Postup při zhotovení otisku, druhy otiskovacích lžic
 78. Kompozitní materiály – indikace, zpracování
 79. Význam hygieny dutiny ústní, prevence v zubním lékařství
 80. Anestetika, komplikace při aplikaci anestesie
 81. Provizorní zubní náhrady
 82. Rotační nástroje – rozdělení, použití,
  klasifikace kazivých dutin
 83. Postup při zhotovení částečné snímatelné náhrady
 84. Zubní vrtačka – popis, použití,
  obecné zásady preparace