Portál:Otázky z psychiatrie (1. LF UK, VL)

From WikiSkripta


Vypracované otázky z psychiatrie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
I. Obecná psychiatrie a léčba duševních poruch
 1. Historie psychiatrie
 2. Klasifikační systémy v psychiatrii
 3. Vývoj lidské psychiky
 4. Genetika v psychiatrii
 5. Neurobiologie duševních poruch
 6. Neurotransmiterové systémy
 7. Příčiny vzniku duševních poruch
 8. Psychiatrické vyšetření
 9. Psychologické vyšetřovací metody v psychiatrii
 10. Komunikace s pacientem
 11. Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (biochemie, zobrazovací metody, EEG, PPG)
 12. Vědomí a jeho poruchy
 13. Emoce a jejich poruchy
 14. Vnímání a jeho poruchy
 15. Myšlení a jeho poruchy
 16. Paměť a její poruchy
 17. Osobnost a její poruchy
 18. Jednání a vůle a jejich poruchy
 19. Intelekt a jeho poruchy
 20. Suicidální jednání a sebepoškozování
 21. Agrese a násilí
 22. První pomoc v psychiatrii
 23. Právní postavení duševně nemocných
 24. Etické normy, humanizace a destigmatizace v psychiatrii
 25. Psychoterapie v léčbě duševních poruch
 26. Základní psychoterapuetické směry
 27. Formy a prostředky psychoterapie
 28. Biologická terapie (EKT, rTMS, chronobiologie)
 29. Antipsychotika
 30. Antidepresiva
 31. Stabilizátory nálady
 32. Anxiolytika a hypnotika
 33. Stimulancia
 34. Kognitiva a nootropika
 35. Specifika farmakoterapie dětského věku
 36. Soudní psychiatrie, způsobilost k právním úkonům
 37. Transkulturální psychiatrie
 38. Sociální psychiatrie
 39. Matrimonologie
 40. Léčba závislostí na návykových látkách
II. Speciální psychiatrie
 1. Alzheimerova demence
 2. Vaskulární demence
 3. Demence kromě Alzheimerovy a vaskulární
 4. Organicky podmíněné psychické poruchy kromě demence
 5. Deliria
 6. Duševní poruchy u interních, neurologických, onkologických nemocí
 7. Epilepsie
 8. Poruchy vyvolané užíváním alkoholu
 9. Poruchy vyvolané užíváním opioidů
 10. Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
 11. Poruchy vyvolané užíváním stimulancií a halucinoganů
 12. Patologické hráčství
 13. Odvykací stav u závislosti na alkoholu
 14. Schizofrenie
 15. Schizoafektivní porucha
 16. Akutní a přechodné psychotické poruchy a schizotypní porucha
 17. Porucha s bludy
 18. Afektivní poruchy
 19. Bipolární afektivní porucha a cyklotymie
 20. Fobické úzkostné poruchy
 21. Obsedantně kompulzivní porucha
 22. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
 23. Posttraumatická stresová porucha
 24. Dissociativní poruchy
 25. Somatoformní poruchy
 26. Poruchy příjmu potravy
 27. Poruchy spánku a bdění
 28. Duševní poruchy spojené s šestinedělím, menstruačním cyklem a menopauzou
 29. Sexuální dysfunkce
 30. Poruchy pohlavní identity
 31. Poruchy sexuální preference
 32. Poruchy osobnosti
 33. Mentální retardace
 34. Pervazivní vývojové poruchy
 35. Hyperkinetické poruchy (ADHD)
 36. Tikové poruchy
 37. Schizofrenie, afektivní a neurotické poruchy v dětství a dospívání
 38. Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání