Natriuretické peptidy

From WikiSkripta

(Redirected from ANF)

natriuretické peptidy
Vzorec CNP
Vzorec CNP
Žláza kardiomyocyty (ANP, BNP), endotel (CNP), ledviny (urodilatin)
Receptor NPR-A, NPR-B, NPR-C
Účinky vazodilatace, zvýšení natriurézy a diurézy, inhinice buněčného růstu a snížení aktivity sympatiku

Srdeční insuficence a srdeční selhání jsou spojeny s patologickou aktivací neurohumorálních mechanismů (především osy renin-angiotenzin-aldosteronRAAS), které vedou k retenci sodíku a vody, vazokonstrikci, patologickému buněčnému růstu a srdeční fibróze, čímž dochází k potenciaci progrese srdečního selhání. Fyziologickým protimechanismem takovéto patologické aktivace osy renin-angiotenzin-aldosteron je systém natriuretických peptidů. Natriuretické peptidy mají vazodilatační účinek, zvyšují natriurézu a diurézu, inhibují buněčný růst a snižují aktivitu sympatiku.[1] [2]

Zástupci[edit | edit source]

V současnosti rozlišujeme 4 natriuretické peptidy. Jsou to:[2]

  1. Natriuretický peptid A (ANP, atriální natriuretický peptid). ANP je secernován kardiomyocyty srdečních síní ve formě prohormonu (pro-ANP), který je tvořen 126 aminokyselinami a který je štěpen na 2 fragmenty – vlastní ANP (biologicky aktivní, tvořen 28 aminokyselinami) a N-terminální fragment (N-BNP, biologicky inaktivní). Stimulem pro sekreci ANP je zvýšené napětí ve stěně srdečních síní.
  2. Natriuretický peptid B (BNP, mozkový natriuretický peptid, brain natriuretic peptide). Poprvé byl popsán v prasečím mozku (odtud jeho název). U člověka je secernován především kardiomycyty srdečních komor, jakožto odpověď na zvýšené napětí ve stěně srdečních komor nebo při dilataci komorového myokardu. Také je secernován ve formě prohormonu (pro-BNP, 108 aminokyselin) a štěpen na 2 fragmenty – vlastní BNP (biologicky aktivní) a N-terminální fragment (NT-proBNP, biologicky inaktivní).
  3. Natriuretický peptid C (CNP). CNP je secernován endotelem cév jakožto reakce na endoteliální stres.
  4. Urodilatin.

K sekreci ANP a BNP kardiomyocyty dochází při tlakovém a objemovém přetížení srdce. Peptidy se dostávají do krevního oběhu a váží se na specifické receptory (NPR-A, NPR-B, NPR-C) na povrchu cílových buněk. Označení jednotlivých receptorů nevyjadřuje jejich selektivní afinitu k jednotlivým receptorům.

Indikace[edit | edit source]

Stanovení BNP nebo jeho N-terminální frakce (NT-proBNP) se využívá ve 2 hlavních indikacích:[3]

  • k vyloučení srdečního selhání u náhle dušného pacienta;
  • pro určení prognózy nemocného se srdečním selháním.

Laboratorní hodnoty[edit | edit source]

Chronické srdeční selhávání [4] Akutní srdeční selhávání [4]
BNP > 100 pg/ml > 500 pg/ml
NT-proBNP > 125 pg/ml > 1 800 pg/ml
u mladších osob > 450 pg/ml

Interpretace hodnot BNP dle věku[edit | edit source]

Dle : Akutne.cz

Akutní srdeční selhání vyloučené Akutní srdeční selhávání vysoce pravděpodobné
do 50 let méně než  300 pg/ml > 450 pg/ml
50–75 let méně než  300 pg/ml > 900 pg/ml
nad 75 let méně než  300 pg/ml > 1 800 pg/ml


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. JANOTA, Tomáš. Natriuretické peptidy v diagnostice srdečního selhání. Zdravotnické noviny [online]. 2003, roč. -, vol. 19, s. 8, dostupné také z <https://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/natriureticke-peptidy-v-diagnostice-srdecniho-selhani-153800>. ISSN 1214-7664. 
  2. a b MÁLEK, Filip. Natriuretické peptidy. Remedia [online]. 2002, roč. 2002, vol. 12, no. 2, s. 146-150, dostupné také z <http://www.remedia.cz/Clanky/Aktuality/Natriureticke-peptidy/6-E-fx.magarticle.aspx>. ISSN 0862-8947. 
  3. MÁLEK, Ivan, et al. Sledování dynamika B-natriuretického peptidu může zásadně ovlivnit volbu léčebného postupu u pacienta se srdečním selháním. Cor et Vasa [online]. 2009, roč. 51, vol. 1, s. 45-48, dostupné také z <https://actavia.e-coretvasa.cz/artkey/cor-200901-0012_monitoring-the-dynamics-of-b-natriuretic-peptide-may-have-a-major-impact-on-the-choice-of-treatment-of-the-pati.php>. ISSN 1803-7712. 
  4. a b ŠPINAR, J, L ŠPINAROVÁ a J VÍTOVEC. BNP a NT-pro BNP u akutního srdečního selhání. Kardiofórum [online]. 2006, roč. 2006, vol. 14, no. 2, s. 39, dostupné také z <http://www.kardiologickeforum.cz/pdf/kf_06_02_05.pdf>. ISSN 1214-2255.