Portál:Otázky z neurologie (LFP, VL)

From WikiSkripta

Seznam otázek pro zkoušku z neurologie na LFP 4. ročník. Podrobné informace o předmětu neurologie na LFP naleznete zde.

Obecná neurologie
Otázka Detaily
1. Motorický systém přehled fyziologie a základní symptomatologie poruch
2. Senzitivní systém přehled fyziologie a základní symptomatologie poruch, základní mechanismy bolesti
3 Extrapyramidový systém základní symptomatologie * parkinsonský syndrom * hyperkinetické extrapyramidové syndromy
4. Mozeček symptomatologie jeho poruch
5. Mozkové nervy: n.I, II * n. II * n. III * zraková dráha
6. Mozkové nervy: n.III, IV, VI * n. III * n. IV * n. VI * obrny pohledu
7. Mozkové nervy: n.V, VII, VIII * n.V * n.VII * n.VIII * závrať * neuralgie trigeminu
8. Vestibulární syndromy * vestibulární syndrom
9. Mozkové nervy: n.IX, X, XI, XII * n. IX * n. X* n. XI* n. XII * bulbární syndrom
10. Poruchy vědomí hlavní příčiny bezvědomí
11. Poruchy řeči a dalších symbolických funkcí
12. Syndromy mozkových hemisfér * prefrontální syndrom * centrální syndrom * parietální syndrom * temporální syndrom * occipitální syndrom * syndrom corporis calosi * thalamický syndrom * syndrom capsula interna
13. Kmenové syndromy a syndrom zadní jámy lební, autonomní systém
14. Míšní syndromy
15. Syndrom nitrolební hypertenze a hypotenze * mozkový edém
16. Likvor a poruchy jeho cirkulace * hydrocefalus * meningeální syndrom


Speciální neurologie
Otázka Detaily
1. Cévní onemocněni mozku mozková ischemie
2. Cévní onemocněni mozku mozková hemoragie
3. Subarachnoidální krvácení, cévní onemocnění míchy * SAK
4. Intrakraniální nádory * Gliom * Astrocytom * Glioblastom * Oligodendrogliom * Meningeom * Ependymom * Hemangioblastom * Meduloblastom * Schwannom * Adenom hypofýzy *
5. Nádory páteřního kanálu a míchy * Extramedulární * extradurální * intradurální * Intramedulární
6. Primární mozková poranění * otřes mozku * difúzní axonální poranění * kontuze a lacerace mozku
7. Sekundární mozková poranění * epidurální hematom * subdurální hematom * intracerebrální krvácení * SAK * mozková turgescence * mozkový edém
8. Úrazy páteře a míchy, úrazy elektrickým proudem
9. Epilepsie
10. Synkopy, tetanie, poruchy spánku
11. Pyogenní intrakraniální infekce * akutní hnisavá meningitida * intrakraniální žilní trombózy * absces mozku * tuberkulózní meningitida
12. Virové intrakraniální infekce * SAM * encefalitida
13. Zoster, lymská borelióza, arachnoiditis
14. Roztroušená skleróza mozkomíšní
15. Degenerativní choroby * demence * extrapyramidové poruchy
16. Degenerativní choroby ataxie, choroby motoneuronu, hereditární polyneuropatie, syringomyelie
17. Vývojové a kongetinální abnormity CNS, DMO * Malformace CNS * dětská mozková obrna
18. Systémové autoimunitní choroby, sekundární encefalopatie * Vasculitida * SLE
19. Deficientní poruchy a choroby, paraneoplastické syndromy
20. Léze plexus cervicalis a brachialis, léze n.thoracicus longus a n.axillaris
21. Léze n.ulnaris, medianus, radialis * obrna nervus medianus
22. Léze lumbálního plexu a jeho jednotlivých nervů
23. Léze sakrálního plexu a jeho jednotlivých nervů
24. Polyneuropatie
25. Svalové dystrofie a další myopatie, myasthenia gravis
26. CC a CB syndrom, cervikální myelopatie * vertebrogenní algický syndrom
27. Lumbago, LS syndrom
28. Bolesti hlavy a kraniální neuralgie