Portál:Otázky z farmakologie (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z farmakologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z farmakologie

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Léčiva – názvy, registrace, zákon o léčivech, SÚKL, ATC klasifikace léčiv|ATC třídění, SPC, ČL97
 2. Přívodné cesty léčiv, efekt prvního průchodu
 3. Absorpce (resorpce) léčiv, biologická dostupnost
 4. Distribuce léčiv, distribuční objem
 5. Metabolismus (biotransformace) léčiv, indukce enzymů
 6. Eliminace léčiv, exkrece léčiv, enterohepatální oběh
 7. Základní farmakokinetické parametry, distribuční objem, clearance, biol. poločas
 8. Klinický význam biologického poločasu, distribučního objemu, clearance
 9. Biologický poločas a doba nutná k dosažení ustáleného stavu při opakované aplikaci
 10. Průnik léčiva biologickými membránami
 11. Hlavní místa působení léčiv (receptory, iontové kanály, enzymy, transportní molekuly)
 12. Interakce látka - receptor: agonisté, antagonisté
 13. Interakce látka - receptor: základní mechanismy transmembránového přenosu signálu
 14. Závislost účinku na dávce, LD50, ED50, terapeutická šíře, terapeutický index
 15. Význam kumulace a její příčiny
 16. Tolerance, tachyfylaxe
 17. Interakce léčiv
 18. Lékové alergie, anafylaktický šok, bronchospasmus, kožní alergické projevy
 19. Teratogenní a kancerogenní účinky léčiv
 20. Závislost účinku léčiv na věku pacienta, dávkování léčiv u dětí
 21. Nežádoucí účinky léčiv – závažné, neočekávané, hlášení
 22. Předklinické hodnocení nového léčiva
 23. Klinické hodnocení nového léčiva
 24. Terapeutické monitorování hladin léčiv (TDM). Zdroje informací o léčivech
 25. Antihypertenziva - přehled
 26. Diuretika
 27. Beta-adrenergní antagonisté (betablokátory)
 28. Látky blokující vápníkový kanál (antagonisté kalcia)
 29. Inhibitory ACE a antagonisté angiotenzinu II
 30. Antihypertenziva centrálně působící, vazodilatační, alfablokátory
 31. Léčiva používaná u anginy pectoris
 32. Nitráty
 33. Periferní vazodilatancia
 34. Pozitivně inotropní léčiva a sympatomimetika pro kardiovaskulární poruchy
 35. Kardiotonika
 36. Antiarytmika
 37. Antihistaminika
 38. Námelové alkaloidy
 39. Polypeptidy
 40. Eikosanoidy, prostaglandiny
 41. Antiastmatika úlevová, preventivní
 42. Bronchodilatancia
 43. Expektorancia
 44. Antitusika
 45. Anxiolytika
 46. Benzodiazepiny
 47. Hypnotika, sedativa
 48. Ethanol
 49. Antiepileptika
 50. Celková anestetika
 51. Lokální anestetika
 52. Myorelaxancia
 53. Antiparkinsonika
 54. Neuroleptika (antipsychotika)
 55. Fenothiaziny
 56. Lithium
 57. Antidepresiva
 58. Opioidní analgetika & antagonisté
 59. Neopioidní analgetika
 60. Antimigrenika
 61. Zneužívané látky, drogová závislost
 62. Antianemika
 63. Antikoagulancia a jejich antagonisté
 64. Fibrinolytika, antiagregancia
 65. Hypolipidemika. Náhražky plazmy. Hemostatika
 66. Nesteroidní antirevmatika/antiflogistika
 67. Léčiva používaná u dny
 68. Hypotalamické a hypofyzární hormony
 69. Thyroidální látky a antithyroidální látky
 70. Kortikoidy
 71. Pohlavní hormony a jejich inhibitory
 72. Kontraceptiva
 73. Hormony pankreatu a antidiabetika
 74. Látky ovlivňující homeostázu minerálů v kostech
 75. Peniciliny
 76. Základní peniciliny
 77. Širokospektré peniciliny
 78. Cefalosporiny
 79. Protistafylokoková antibiotika
 80. Tetracykliny
 81. Aminoglykosidová antibiotika
 82. Makrolidová antibiotika
 83. Antituberkulotika
 84. Sulfonamidy a trimethoprim
 85. Antimykotika
 86. Chemoterapeutika infekcí močových cest
 87. Chemoterapeutika trichomonózy. Antimalarika
 88. Protivirové látky
 89. Antihelmintika, antiektoparazitika
 90. Protinádorová léčiva
 91. Léčiva ovlivňující imunitní odpověď
 92. Chelátotvorné látky
 93. Antiglaukomatika
 94. Nosní a krční přípravky
 95. Dermatologika
 96. Léčiva k terapii akné
 97. Lokálně používané kortikoidy
 98. Léčiva užívaná u onemocnění trávicího ústrojí
 99. Antiulcerózní léčiva
 100. Antiemetika
 101. Laxativa
 102. Antidiaroika
 103. Spazmolytika a spazmoanalgetika
 104. Vitaminy
 105. Dezinficiencia a antiseptika
 106. Vápník, hořčík, draslík, sodík, fluor
 107. Homeopatie
 108. Léčiva k terapii obezity
 109. Uterotonika, tokolytika
 110. Léčiva pro terapii intoxikací