Streptococcus

From WikiSkripta

(Redirected from Streptokok)

Streptokoky – barvení dle Grama

Rod Streptococcus zahrnuje primární i sekundárně podmíněné patogenní bakterie. Vyskytují se jako komensálové na sliznici lidí.

 • MORFOLOGIE: G+ koky ve dvojicích a řetízcích, nesporulující, nepohyblivé.
 • METABOLIZMUS: negativní katalázový test, jsou fakultativně anaerobní až mikroaerofilní, mohou být kapnofilní (CO2 podporuje růst).
 • VÝSKYT: na kůži a sliznicích dýchacího, zažívacího a pohlavního traktu jako součást normální mikroflóry.
 • KULTIVACE: rostou na krevním agaru v drobných koloniích, často se zónou hemolýzy; rostou i v játrovém bujónu.
 • ODBĚR MATERIÁLU: pro diagnózu se odebírá klinický materiál z hnisavých infekcí, likvoru, krve a sputa.

Rozdělení[edit | edit source]

Alfa-hemolytické (vpravo) a beta-hemolytické (vlevo) streptokoky rostoucí na krevním agaru

Rod zahrnuje větší počet druhů, jejichž vlastnosti jsou značně odlišné, proto se dále dělí:

1. Podle změn na krevním agaru
2. Podle Lancefieldové
 • sérologicky podle specifických antigenů
 • antigen = specifická polysacharidová substance C
 • prokazuje se jen u β-hemolytických a některých viridujících kmenů
 • antigeny A–Z[1]
3. Podle biochemické a fyziologické charakteristiky
4. Podle patogenity a místa výskytu
 • pyogenní (Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, S. equi)
 • orální = skupina viridujících
 • enterokoky
 • laktokoky
 • oportunní – často příslušníci normální mikroflóry lidí a zvířat
 • obligátníS. pyogenes, S. agalacticae, S. pneumoniae

Zástupci[edit | edit source]

Streptococcus pyogenes[edit | edit source]

Primárně patogenní, beta-hemolytický kok řadící se do řetízků. Patří do skupiny A (podle Lancefieldové). Má bohatou antigenní strukturu a tvoří mnoho extracelulárních produktů významných pro patogenitu. Způsobuje respirační, kožní a systémové infekce. Může způsobit poststreptokokové sterilní následky – revmatickou horečku nebo glomerulonefritidu, které mohou vzniknout u neléčených infekcí nebo při předčasném přerušení užívání antibiotik.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Streptococcus pyogenes.

Streptococcus agalactiae[edit | edit source]

Beta-hemolytický kok patřící do skupiny B (podle Lancefieldové). Produkuje CAMP faktor, kterého se využívá v CAMP testu. Asymptomatický výskyt u žen ve vagině může způsobit infekce novorozenců (pneumonie, sepse, meningitidy...), které jsou často fatální. U starších dětí nebo dospělých (zejména imunokompromitovaných) může způsobit močové infekce, faryngitidy a hnisavé infekce operačních ran.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Streptococcus agalactiae .

Streptococcus pneumoniae[edit | edit source]

Vyskytuje se ve dvojicích (diplokoky). Je původcem pneumonií, sinusitid, zánětu středního ucha, meningitid a dalších onemocnění.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Streptococcus pneumoniae.

Viridující streptokoky[edit | edit source]

Jsou pravidelnou součástí fyziologické mikroflóry dutiny ústní. Řadí se sem Streptococcus mutans, S. salivarius, S. milleri, S. sanguinis a další. Lze sem zařadit i Streptococcus pneumoniae.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Orální streptokoky.

Streptococcus mutans[edit | edit source]

Je původcem zubního kazu.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Streptococcus mutans.

Galerie obrázků[edit | edit source]

Alfa-hemolytické streptokoky[edit | edit source]

Beta-hemolytické streptokoky A a B[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 404 s. ISBN 8024612704.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.
 • RYŠKOVÁ, Olga, et al. Mikrobiologie pro studující zubního lékařství. 1. vydání. V Praze : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0834-0.

Zdroj[edit | edit source]