Portál:Otázky k atestaci z neonatologie

Z WikiSkript

Stáhněte si Otázky k atestaci z neonatologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky k atestaci z neonatologie

Obsah
Aktuální seznam otázek je k dispozici na webových stránkách IPVZ
 1. Diabetes mellitus v těhotenství a novorozenec matky s DM
 2. Perzistující plicní hypertense u novorozenců – etiologie, patofyziologie, klinický obraz, diagnostika a léčba
 3. Apnoe novorozenců – příčiny a léčba
 4. Diagnostika stavu plodu v těhotenství a při porodu
 5. IRDSy
 6. Léčba novorozeneckých žloutenek
 7. Poporodní adaptace novorozence
 8. Anemie v novorozeneckém období
 9. Mykotická onemocnění v novorozeneckém věku – etiologie, klinika, diagnostika, léčba
 10. Možnosti a metodiky prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad
 11. Diseminovaná intravaskulární koagulace u novorozenců – etiologie, diagnostika, léčba
 12. Negativní účinky umělé plicní ventilace
 13. Nejčastější chromozomální vady
 14. Adnátní HSV infekce
 15. Polycytémie u novorozenců
 16. Novorozenec matky závislé na drogách
 17. Novorozenecké pneumonie
 18. Léčba kyslíkem, toxicita kyslíku
 19. Hydrops plodu a novorozence
 20. Novorozenecké hyperbilirubinaemie
 21. Perzistující ductus arteriosus
 22. Problematika vícečetného těhotenství z pohledu neonatologa
 23. Infekce způsobené betahemolytickým streptokokem sk. B
 24. Hydrocefalus a ventrikulomegalie u plodu a novorozence
 25. HBsAg pozitivní matka a novorozenec
 26. Novorozenecká sepse – etiologie, patoneneze, klinický obraz, laboratorní diagnostika, léčba
 27. Retinopatie nedonošených
 28. Thyreopatie v těhotenství a u novorozence
 29. Křeče u novorozence
 30. Indikace k urgentnímu chirurgickému zákroku v novorozeneckém období
 31. Perinatální asfyxie
 32. Bronchopulmonální dysplasie
 33. Vrozené vady metabolismu s akutní symptomatologií
 34. Novorozenecké hypoglykémie, hyperglykémie
 35. Dif. diagnostika enterorrhagii u novorozenců
 36. Kontraindikace kojení (absolutní a relativní)
 37. Hypotrofický novorozenec
 38. Renální selhání u novorozenců
 39. Morbus hemorrhagicus neonati
 40. Identifikace a charakteristika rizikových skupin novorozenců
 41. Nekrotizující enterokolitida, TANEC
 42. Novorozenecké trombocytopénie
 43. Porodní traumatismy
 44. Meningitis v novorozeneckém věku
 45. Plicní intersticiální emphysem, Pneumothorax
 46. Etika v perinatologii
 47. Srdeční selhání u novorozenců
 48. Konjugované hyperbilirubinémie novorozeneckého věku
 49. Předčasný porod z hlediska perinatologických přístupů
 50. Hypoxicko-ischemická encephalopatie
 51. Nosokomiální infekce na novorozeneckých odděleních
 52. Epilepsie v těhotenství – rizika pro plod a novorozence
 53. Intraventrikulární – periventrikulární krvácení u novorozenců
 54. Adnátní toxoplasmóza
 55. Rh a ABO izoimunizace
 56. Kojení a jeho význam
 57. Kostní nemoc – osteopenie- nezralých novorozenců
 58. Racionální postupy v péči o fyziologického novorozence
 59. Umělá plicní ventilace
 60. Zásady vedení enterální výživy u nezralých novorozenců
 61. Adnátní syfilis a gonorrhoea
 62. Poruchy průchodnosti GIT u novorozenců
 63. Parenterální výživa u novorozenců
 64. Vrozené vývojové vady GIT – klinika, diagnostika, terapie
 65. Screeningová vyšetření u novorozenců
 66. Dif. diagnostika cyanózy u novorozence
 67. HIV infekce v těhotenství – vliv na plod a novorozence
 68. Anemie z nezralosti
 69. Antibiotická terapie v novorozeneckém věku
 70. Adnátní listeriosa
 71. Poruchy srdečního rytmu u novorozenců
 72. Dlouhodobé sledování rizikových novorozenců
 73. Porodní analgezie a anestezie - vliv na novorozence
 74. Kritické vrozené srdeční vady
 75. Zásady léčby novorozeneckých infekcí
 76. Význam chlamydií a mycoplasmat v perinatologii
 77. Šok u novorozence – klinika, diagnostika, dif. diagnostika, terapie
 78. Složení a význam mateřského mléka
 79. Indukce plicní zralosti plodu a hodnocení plicní zralosti
 80. Respirační selhání, indikace k umělé plicní ventilaci
 81. Termoregulace novorozence
 82. Oligohydramnion a polyhydramnion
 83. Novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností
 84. Anestézie a analgézie u novorozenců
 85. Poruchy acidobazické rovnováhy
 86. hypoxie, asfyxie, posthypoxický syndrom
 87. Gastroesofageální reflux
 88. Základní perinatologická terminologie – definice morbidita, mortalita, porod, potrat atd.
 89. Kožní afekce v novorozeneckém věku
 90. Možnosti léčby novorozeneckých anémií
 91. Adnátní CMV infekce
 92. Novorozenecké hemolytické syndromy
 93. Kongenitální diafragmatická hernie
 94. Kriteria pro propuštění novorozence do domácí péče (předčasné propuštění, domácí O2 terapie, propuštění nedonošeného dítěte atd.)
 95. Aspirační pneumopatie, především aspirace mekonia
 96. Nejasné pohlaví
 97. Poruchy iontové rovnováhy
 98. Poporodní adaptace dýchání a jeho poruchy
 99. Léky a kojení
 100. Resuscitace novorozence