Portál:Zápočtové otázky z fyziologie (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Zápočtové otázky z fyziologie (3. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Zápočtové otázky z fyziologie (3. LF UK, VL)

3.lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
1.ročník- zimní semestr
 1. Popisná statistika (Míry polohy,Míry variability,Gaussovo normální rozložení)
 2. Rozhodovací statistika
 3. Pravidlo 3R
 4. Druhy laboratorních zvířat a jejich specifika
 5. Inhalační anestézie
 6. Parenterální anestézie
 7. Anatomie laboratorního potkana
 8. Chirurgická taktika a technika
 9. Druhy injekcí,injekční technika
 10. Molekulární základ svalové kontrakce
 11. Zdroje energie pro svalovou kontrakci
 12. Děje na nervosvalové ploténce
 13. γ klička
 14. Kontrakce hladké svaloviny
 15. Svalová síla, svalová práce
 16. Metabolismus vápníku a fosforu
 17. Fyziologie kostí
 18. Vitamin D
  Parathormon
  Kalcitonin
 19. Membránový potenciál a jeho změny
  Klidový membránový potenciál
 20. Akční potenciál nervu
 21. Šíření akčního potenciálu
 22. Typy a funkce nervových vláken
 23. Tělesné tekutiny a iontové hospodářství
 24. Složení krve
 25. Fyzikální vlastnosti krve
  Hematokrit
 26. Sedimentace krve
 27. Funkce červených krvinek
 28. Price-Jonesova křivka
 29. Hemoglobin a jeho deriváty
 30. Saturační křivka hemoglobinu
 31. Erytropoéza a její regulace
 32. Krevní skupiny AB0
 33. Systém Rh
 34. Krevní transfuze
 35. Plazmatické proteiny
 36. Dělení a funkce leukocytů
 37. Trombocyty a jejich funkce
 38. Hemostáza
 39. Hemokoagulace
 40. Složení a funkce lymfy
1.ročník- letní semestr
 1. Funkce dýchacího systému
 2. Regulace dýchání
 3. Ventilace plic
 4. Objemy plic
 5. Zjištění reziduálního objemu
 6. Mrtvé dýchací prostory
 7. Vitální kapacita plic
 8. Výměna dýchacích plynů
 9. Složení atmosférického a alveolárního vzduchu, parciální tlaky vzduchu
 10. Transport CO2krví
 11. Hypoxie
 12. Hyperoxie
  Kesonová nemoc
 13. Respirační složka ABR
 14. Hemodynamika malého krevního oběhu
 15. Ventilace
  Perfúze
  Difúze
 16. Obranné reflexy dýchací
 17. Periodické dýchání
 18. Mechanika vdechu a výdechu
 19. Tlaky v plicích a hrudníku a jejich změny
 20. Compliance
 21. Retrakční síla plic
 22. Povrchové napětí v alveolech
 23. Dechová práce
 24. Pneumotorax
 25. Dýchání při potápění
 26. Renální clearance
 27. Glomerulární filtrace, princip
 28. Glomerulární filtrace, regulace
 29. Tubulární reabsorpce
 30. Tubulární sekrece
 31. Protiproudové mechanismy v ledvině
 32. Reabsorpce glukózy
 33. Koncentrační schopnost ledvin
  Vylučování vody
 34. Antidiuretický hormon
 35. Hospodaření ledvin se sodíkem a draslíkem
 36. Hospodaření ledvin s vápníkem a fosfáty
 37. Hospodaření ledvin s aminokyselinami a proteiny
 38. Renin
  Erytropoetin
  1,25-dihydrocholekalciferol
 39. Složení definitivní moči
 40. Fyziologie vývodných cest močových
 41. Mikce
 42. Renální složka ABR
 43. Složení a tvorba slin
 44. Řízení sekrece slin
 45. Pohyby žaludku
 46. Řízení žaludeční sekrece
 47. Složení žaludeční šťávy
 48. Tvorba a význam HCl
 49. Ochrana žaludeční sliznice
 50. Složení pankreatické šťávy
 51. Řízení sekrece pankreatické šťávy
 52. Fyziologie jater
 53. Tvorba a složení žluči
 54. Význam žluči pro trávení
 55. Složení střevní šťávy a řízení její sekrece
 56. Střevní pohyby|Střevní pohyby
 57. Elektrické projevy GIT
 58. Trávení a vstřebávání sacharidů
 59. Trávení a vstřebávání aminokyselin
 60. Trávení a vstřebávání lipidů
 61. Vstřebávání iontů a vody
 62. Fyziologie tlustého střeva
 63. Žvýkání
 64. Polykání
 65. Zvracení
 66. Glykemická křivka
 67. Lipidy krevní plazmy
  Chylomikrony
  Lipoproteiny
 68. Lipogeneze
  Lipolýza
 69. Esenciální aminokyseliny
  Volné mastné kyseliny
 70. Dusíková bilance
 71. Fyziologický význam vitaminů rozpustných ve vodě
 72. Fyziologický význam vitaminů rozpustných v tucích
 73. Bazální metabolismus
 74. Řízení příjmu potravy
 75. Body mass index
  Onemocnění z nedostatku živin
  Poruchy výživy
  Obezita a její rizika
 76. Respirační koeficient
  Energetický ekvivalent
2. ročník-zimní semestr
 1. Kardiovaskulární systém – princip činnosti
 2. Převodní systém srdeční – přehled
 3. Akční potenciály převodního systému
 4. Výživa pracovního myokardu
 5. Elektrokardiografie – princip
 6. EKG – hodnocení křivky
 7. Elektrická osa srdeční
 8. Tlak krve – princip
 9. Tlak krve – regulace
 10. Tlak krve – měření
 11. Hydrostatický a hydraulický tlak krve
 12. Inotropie
  Batmotropie
  Chronotropie
  Dromotropie
 13. Proudění krve tepnami (ateroskleróza)
 14. Proudění krve žilami
 15. Mikrocirkulace
 16. Výměna tekutin v kapilárách
 17. Fetální krevní oběh
 18. Baroreflex
 19. Fáze srdeční revoluce
 20. Vliv elektrolytů na srdeční činnost
 21. Poruchy srdečního činnosti
 22. Hypertenze
 23. Frankův-Starlingův princip, preload a afterload
 24. Princip humorální regulace
 25. Zpětná vazba (pozitivní a negativní)
 26. Mechanismus účinku hormonů
 27. Rozdělení hormonů
 28. Hypotalamo-hypofyzární systém
 29. Hormonální regulace metabolismu
 30. Hormonální projevy stresu
 31. Hospodaření s Na a K
 32. Hospodaření s Ca a P
 33. Řízení hladiny glukózy
 34. Menstruační cyklus
 35. Hormonální kontrola těhotenství
 36. Hormonální řízení porodu
 37. Hormonální řízení laktace
 38. Anabolika
 39. Hospodaření vodou
 40. Termoregulace
 41. Nespecifická imunita
 42. T-lymfocyty
 43. B-lymfocyty
2.ročník- letní semestr
 1. Elektrofyziologické metody v klinické diagnostice
 2. Funkce glie
 3. Klidový membránový potenciál
 4. Akční membránový potenciál
 5. Reflexní okruh
 6. Vedení vzruchu
 7. Periferní nerv
 8. Funkce synapse
 9. Typy receptorů
  G-protein
 10. Neurotransmitery
  Neuromodulátory
 11. Mozkomíšní mok
 12. Hematoencefalická bariéra
 13. Míšní reflexy
 14. Míšní dráhy a jejich přerušení
 15. Volní motorika - plán pohybu
 16. Volní motorika - provedení pohybu
 17. Opěrná motorika
 18. Mozeček
 19. Funkce mozkového kmene
 20. Funkce retikulární formace
 21. Sympatikus
 22. Hlavový parasympatikus
  Sakrální parasympatikus
 23. Emoce -limbický systém
 24. Hypothalamus
 25. EEG
 26. Řeč
 27. Spánek
 28. Chronobiologie
 29. Klasické podmiňování
 30. Operantní podmiňování
 31. Učení
  Paměť
 32. Somestézie
 33. Bolest - dráhy
 34. Bolest - modulace
 35. Bolest - terapie
 36. Propriocepce
  Receptory
 37. Zrak - optický aparát oka
 38. Zrak - dráhy, reflexy
 39. Sluch - akustika
 40. Sluch - percepce
 41. Vestibulární aparát
 42. Čich
 43. Chuť
Praktická zkouška
 1. Popisná statistika
  Míry polohy
  Míry variability
  Gaussovo normální rozložení)
 2. Operační technika na modelu (demonstrace různých typů stehů a uzlů)
 3. Injekční technika na zvířeti
 4. Určování chirurgických nástrojů
 5. Manipulace a anestézie laboratorního potkana
 6. Počítání červených krvinek
 7. Počítání bílých krvinek
 8. Stanovení hemoglobinu
 9. Měření sedimentace krve
 10. Stanovení hematokritu
 11. Vyšetření hemokoagulace
  APTT
  Quickův test
 12. Určování krevních skupin
 13. Určení fragility kapilár (Rumpel-Leede)
 14. Výpočet základních hodnot erytrocytu (MCV, MCH, MCHC)
 15. Měření krevního tlaku
 16. Změny tepové frekvence a krevního tlaku po zátěži
 17. EKG - způsob registrace, popis křivky
 18. Vyšetření srdce u člověka
 19. Spirometrie - způsob měření, popis křivky
 20. Stanovení amylázy ve slinách
 21. Stanovení amylázy v moči
 22. Epinefrektomie
 23. Stanovení příjmu a výdeje energie
 24. Sestavení jídelníčku
 25. Reflexy u člověka
 26. Vyšetření reakční doby u člověka
 27. Vyšetření barvocitu
 28. Akomodace oka
  Purkyňovy obrázky
 29. Oftalmoskopie
 30. Vyšetření zrakové ostrosti
 31. Perimetrie
 32. Vyšetření sluchu
 33. EEG - způsob registrace, popis křivky
 34. Registrace a popis evokovaných potenciálů
 35. Metodika učení a retence paměťové stopy
 36. Vyšetření kožního čití