Průvodce:Kardiologie (1. LF UK)

Z WikiSkript
Interna – kardiologie
B00302
Garant prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. odpovědný učitel doc.MUDr. Debora Karetová, CSc.
Kredity 6
Web II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze
SIS Informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky přednášky, stáže
Zkouškové otázky

Seznam všech zkouškových otázek ke zkoušce z interny na WikiSkriptech

Otázky z kardiologie a angiologie ke státní zkoušce z interny na WikiSkriptech
Absence 1
Způsob ukončení 95% účast na výuce, test (70%)

Kardiologie trvá 3 týdny na II. interní klinice ve VFN. Začíná se v 8:30 hodinovou přednáškou (minimálně). Každý den kromě prvního se píše krátký test (5 až 10 otázek) z látky probírané předešlý den. Od 10:00 je buď další přednáška nebo probíhají stáže na odděleních. Kruhy jsou rozděleny na několik skupin, které stážují a střídají se na různých odděleních na II. interně a na poliklinice na Karlově náměstí. Každý čtvrtek je pak výuka mimo VFN – studenti stážují na Homolce, v IKEMu či simulačním centrum Fyziologického ústavu. Jednotlivé rozdělení studentů i syllabus přednášek najdete na nástěnce II. interní kliniky.


Stáž[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pokud jde o vlastní stáže, už se po vás leccos vyžaduje a to zejména znalost fyzikálního vyšetření a kompletní anamnéza. Zvláště pozor si dávejte na to, abyste s sebou nosili fonendoskop.

Na většině oddělení bude stáž probíhat klasicky, tj. dostanete pacienta, uděláte anamnézu a pak ho vyšetříte. Neměli byste zapomenout na toto:

 1. Hmatat a poslouchat karotidy (puls, šelesty?)
 2. Hmatat a poslechnout a. femoralis v třísle (puls, šelesty?)
 3. Hmatat a. tibialis posterior + a. dorsalis pedis na noze (nehmatný puls?)
 4. Zhodnotit centrálni žilní tlak
 5. Pořádně poslechnout plíce a zhodnotit poslechový nález (chrůpky x vrzoty a pískoty)
 6. Na srdci poslouchat ve všech 4 základních poslechových místech + Erbův bod a správně zhodnotit poslechový nález tímto stylem:
  • jaká je srdeční akce? (pravidelná/nepravidelná)
  • jaká je tepová frekvence?
  • zhodnocení ozev a přídatných zvukových fenoménů, zejména šelestů – u mitrální stenózy a regurgitace a aortální stenózy a regurgitace. Nejdůležitější je, zda se jedná o systolický či diastolický šelest, kde je tento šelest nejlépe slyšet a kam se propaguje (viz. učebnice propedeutiky).

Zápočet[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

se uděluje za:

 • prezenci (min. 95 %, tzn. chybět můžete asi tak 1×): Prezence se dělá formou prezenčního listu, který nosíte u sebe a dostáváte podpisy.
 • testy (celkově musíte mít více než 70 % z průběžných testů).

Příklady testových otázek[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

(správná odpověď je zvýrazněna tučně):

1. Jaké léky způsobují hypokalémii?

  • ACE-I
  • B-blokátory
  • Spironolacton
  • Furosemid

2. ACE-I

  • Někdy zvyšují a někdy snižují tlak
  • Jsou kontraindikovány u selhání ledvin
  • Používají se u srdečního selhání, hypertenze a chron. selhávání ledvin
  • Způsobují hypokalémii

3. Akutní infarkt myokardu nemusíme na EKG poznat při

  • blokádě P raménka Tawarova
  • blokádě L raménka Tawarova
  • při AV blokádě
  • při fibrilaci síní

4. Důležitým farmakem při chron. srdečním selhání jsou

  • B-blokátory
  • Sympatomimetika
  • Atropin

5. Jaký je maximální normální střední tlak v plicnici?

  • 15 mmHg
  • 20 mmHg
  • 25 mmHg
  • 30 mmHg

6. Jakou arytmii nelze léčit ablací?

  • AV blokádu
  • fibrilaci síní
  • flutter síní
  • AVRT

7. Co nepatří mezi klinický obraz aortální stenózy?

  • dušnost
  • synkopy
  • anginózní bolesti
  • arteriální hypertenze

8. Mechanické komplikace AIM

  • jsou časté a mají špatnou prognózu
  • jsou málo časté a mají špatnou prognózu
  • jsou časté a mají dobrou prognózu
  • jsou málo časté a mají dobrou prognózu

9. Pro které onemocnění není typická námahová dušnost?

  • srdeční selhávání
  • astma bronchiale
  • CHOPN

10. Jak je definována významná aortální stenóza?

  • správná odpověď: plocha ústí je pod 1,0 cm2, což se rovná 0,6cm2/plochu těla


Verdikt[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kvalitní interní stáž, která vás dobře připraví jak na zkoušku, tak na nástrahy budoucí praxe.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]