Průvodce:Otázky ke zkoušce z fyziologie (LFHK, VL)

Z WikiSkript

Otázky ke zkoušce z fyziologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Tělní tekutiny - rozdělení, objem, měření, složení
 2. Funkce krve a její základní parametry - objem, hematokrit, hustota, viskosita
 3. Anorganické složky krevní plazmy
 4. Bílkoviny krevní plazmy a ostatní organické součásti
 5. Acidobazická rovnováha krve
 6. Červené krvinky - tvar, rozměr, počet, funkce, hemolýza
 7. Hemoglobin a jeho deriváty
 8. Sedimentace erytrocytů
 9. Tvorba červených krvinek, regulace krvetvorby
 10. Zánik červených krvinek, katabolismus hemoglobinu
 11. Bílé krvinky - počet, funkce, tvorba, zánik
 12. Krevní destičky, úloha v hemostáze
 13. Hemokoagulace
 14. Inhibice krevního srážení, přirozená i umělá, fibrinolýza
 15. Krevní skupiny, Rh systém, transfúze krve
 16. Organizace a ontogeneze imunitního systému
 17. Nespecifická imunita, fagocytóza a zánětlivá reakce
 18. Specifická imunitní reakce - imunita humorální a buněčná
 19. Imunita aktivní, pasivní, hypersenzitivita (reakce přecitlivělosti) - anafylaxe, sérová nemoc
 20. Elektrické a mechanické vlastnosti myokardu, Frankův-Starlingův zákon
 21. Srdeční stah a jeho energetika, spřažení dráždivosti se stažlivostí
 22. Vznik a šíření vzruchu v srdci
 23. EKG - popis, unipolární a bipolární svody, konstrukce hlavní srdeční osy
 24. Srdeční cyklus - popis fází, čerpací funkce srdce, srdeční ozvy
 25. Systolický objem a ejekční frakce, srdeční výdej a jeho měření
 26. Fyzikální práce a výkon srdce, spotřeba O2 a účinnost
 27. Řízení srdeční činnosti - nervové a humorální
 28. Funkční členění oběhové soustavy
 29. Proudění krve cévami - Hagen-Poiseuillův zákon, laminární a turbulentní proudění
 30. Tlakové poměry v oběhové soustavě, rychlost proudu krve
 31. Arteriální krevní tlak, význam pružnosti tepen
 32. Mikrocirulace - tvorba tkáňového moku
 33. Míza - funkce mízních cév
 34. Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti
 35. Místní regulační mechanismy krevního oběhu
 36. Celkové regulační mechanismy krevního oběhu - nervové a humorální
 37. Koronární oběh, oběh krve plícemi
 38. Oběh krve mozkem, kosterním svalem
 39. Portální oběh, oběh kůží
 40. Krevní oběh plodu
 41. Vztahy mezi oběhem krve a dýcháním
 42. Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž
 43. Plicní ventilace - mechanika ventilace, zevní projevy dýchání, úloha dýchacích cest
 44. Plicní ventilace - intrathorakální a intrapulmonální tlak, retrakční síla plic
 45. Spirometrie, plicní objemy, mrtvý prostor dýchací
 46. Výměna plynů v plicích - alveolární vzduch a jeho skladba, difúze plynů, plicní cirkulace
 47. Doprava kyslíku krví, vazebná křivka hemoglobinu pro O2
 48. Doprava oxidu uhličitého krví, disociační křivka pro oxid uhličitý
 49. Regulace dýchání - nervová a chemická
 50. Hypoxie, hyperoxie, hypokapnie a hyperkapnie
 51. Vliv vysokého atmosférického tlaku na dýchání, umělé dýchání
 52. Trávení v dutině ústní, polykací reflex, činnost
 53. Žaludeční šťáva - tvorba, složení, regulace, význam
 54. Činnost žaludku - motilita, vyprazdňování, zvracení
 55. Pankreatická šťáva - složení, regulace, sekrece, význam
 56. Žluč - tvorba, složení, význam, funkce žlučníku
 57. Tenké střevo - střevní šťáva, motilita, funkce
 58. Vstřebávání ze střev - obecně, voda, sodík, vápník, železo, regulace vstřebávání
 59. Sacharidy - trávení, vstřebávání
 60. Lipidy - trávení, vstřebávání
 61. Bílkoviny - trávení, vstřebávání
 62. Tlusté střevo - funkce, bakterie, význam vlákniny, defekace
 63. Játra - funkční morfologie jater, cévní systém jater, regenerace jater
 64. Játra - metabolické a další funkce
 65. Energetický výdej, bazální metabolismus
 66. Stanovení energetického výdeje, energetický ekvivalent kyslíku
 67. Energetická hodnota živin, respirační kvocient, termický efekt potravy
 68. Metabolismus sacharidů - regulace glykémie, glukostatická funkce jater
 69. Metabolismus lipidů - lipidy krevní plazmy
 70. Metabolismus lipidů - tuková tkáň, lipomobilizace a její řízení, oxidace mastných kyselin
 71. Metabolismus bílkovin, dusíková bilance, dusíková minima
 72. Vitamíny rozpustné ve vodě
 73. Vitamíny rozpustné v tucích
 74. Minerály a stopové prvky - potřeba, úloha (vápník, hořčík, sodík, draslík, chlór, fosfor, železo, jód, zinek)
 75. Zásady racionální výživy
 76. Obezita, negativní důsledky pro organismus
 77. Reakce organismu na snížený přívod živin
 78. Termoregulace, horečka
 79. Mechanismy účinku hormonů na cílové buňky
 80. Řízení sekrece hormonů
 81. Insulin - účinky, nadbytek, nedostatek, řízení sekrece
 82. Glukagon
 83. Glukokortikoidy - účinky metabolické, ostatní, regulace
 84. Mineralokortikoidy - účinky, regulace
 85. Hormony dřeně nadledvin - vliv na oběhový systém, metabolické účinky, regulace
 86. Hormony štítné žlázy - účinky, nadbytek, nedostatek, regulace
 87. Parathormon, kalcitonin, fyziologie mineralizovaných tkání
 88. Hormony adenohypofýzy - souborně
 89. Somatotropní hormon
 90. Antidiuretický hormon, oxytocin
 91. Pohlavní vývoj jedince
 92. Menstruační cyklus, endokrinní funkce vaječníků - estrogeny, gestageny, principy hormonální antikoncepce
 93. Fyziologie těhotenství - hormonální regulace v těhotenství, při porodu a v období laktace
 94. Hormony varlete - účinky, řízení sekrece
 95. Hormony ledvin, trávicího ústrojí, endorfiny, enkefaliny, prostaglandiny, atriální natriuretický faktor
 96. Glomerulární filtrace
 97. Funkce proximálního tubulu
 98. Funkce distálního tubulu a sběracího kanálku, mikce
 99. Funkce Henleovy kličky, protiproudový multiplikační a výměnný systém
 100. Vznik hypertonické a hypotonické moči
 101. Transport iontů, vody a organických látek ledvinou
 102. Funkční zkoušky ledvin, clearance
 103. Regulace objemu extracelulárních tekutin
 104. Funkce ledvin v udržování acidobazické rovnováhy
 105. Reflex, podnět, podráždění, vzruch, dráždivá a vzrušivá membrána
 106. Klidový potenciál, místní podráždění, akční potenciál a jeho registrace
 107. Vzruch - vedení vzruchu nervem, změny dráždivosti, chemické a tepelné projevy, degenerace a regenerace nervů
 108. Elektroneurogram, klasifikace nervových vláken a jejich vlastnosti
 109. Synapse - druhy, mediátory, vlastnosti, přenos vzruchu na synapsi, elektrické projevy
 110. Inhibice periferní a centrální, presynaptická, postsynaptická, rekurentní
 111. Vztahy mezi neurony
 112. Mozkomíšní mok, hematoencefalická bariéra
 113. Metabolismus nervové tkáně
 114. Stah kosterního svalu - změny strukturní, mechanické, elektrické, chemické, tepelné
 115. Svalový tonus, síla, práce, únava kosterního svalu
 116. Motorická jednotka, nervosvalová ploténka, aktivace svalového stahu
 117. Hladká svalovina
 118. Proprioceptivní a exteroreceptivní reflexy
 119. Svalové vřeténko, gama-systém, svalový tonus
 120. Šlachové tělísko, inverzní napínací reflex, reciproční inervace
 121. Retikulární formace a její vztah k řízení somatických funkcí, decerebrační rigidita
 122. Postojové a vzpřimovací reflexy
 123. Řízení somatických funkcí mozečkem
 124. Řízení somatických funkcí bazálními ganglii a thalamem
 125. Řízení somatických funkcí mozkovou kůrou (motorická oblast, pyramidová dráha, úmyslné pohyby, mimopyramidový systém)
 126. Autonomní nervstvo, rozdělení, vlastnosti
 127. Sympatikus, parasympatikus - mediátory, receptory
 128. Úloha spinální míchy a mozkového kmene při řízení autonomních funkcí
 129. Úloha hypothalamu při řízení autonomních funkcí, termoregulace, příjem potravy a vody, pohlavní reakce, vztah k hypofýze
 130. Vztahy mezi hypothalamem a hypofýzou
 131. Limbický systém
 132. Bioelektrické projevy činnosti CNS - spontánní a evokované
 133. Bdění a spánek - mechanismus, elektrické a funkční projevy, úloha retikulární formace
 134. Vrozené formy chování (nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty)
 135. Získané formy chování (první signální soustava, mechanismus tvorby podmíněných reflexů, význam)
 136. Paměť, její druhy, dynamický stereotyp, mechanismy krátkodobé a dlouhodobé paměti
 137. Specifické rysy CNS člověka, druhá signální soustava, typy vyšší nervové činnosti
 138. Řeč - korová lokalizace, poruchy řeči
 139. Receptorový potenciál, adaptace receptorů, kódování podnětu
 140. Vnímání dotyku a tlaku, tepla a chladu
 141. Vnímání bolesti
 142. Zrak - optický systém oka, akomodace oka
 143. Zraková ostrost, zrakové vady (ametropie)
 144. Funkce sítnice, barevné vidění, adaptace oka
 145. Zorné pole, skotom, binokulární a hloubkové vidění
 146. Sluch - vlastnosti zvuku, převod zvuku ve středním uchu, funkční sluchové zkoušky
 147. Funkce vnitřního ucha
 148. Funkce vestibulárního aparátu - statokinetické čidlo
 149. Chuť a čich
 150. Biologické rytmy
 151. Desynchronóza při dálkových letech
 152. Fyziologický účinek přetížení a beztížného stavu u člověka
 153. Mechanické účinky změn barometrického tlaku
 154. Extrémní vlivy pracovního prostředí na výkonnost letce
 155. První pomoc