Průvodce:VP (1. LF UK)

Z WikiSkript

Lístek
  • Na této stránce naleznete stav volitelných předmětů (VP) vyučovaných v rámci 1. LF UK.
  • Pravidla o zápisu VP najdete tady

1. LF UK - všechny ročníky[upravit | editovat zdroj]

Tip.png
Tip: Klepněte na čtvereček vedle ročníku v záhlaví tabulky

Tabulka se seřadí pro vybraný ročník

Tip.png
Tip: Klepněte na čtvereček vedle ročníku v záhlaví tabulky
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Redakce WikiSkript Redakce WikiSkript Redakce WikiSkript Redakce WikiSkript Redakce WikiSkript Redakce WikiSkript
Diferenciální diagnostika v pediatrii a v neonatologii Diferenciální diagnostika v pediatrii a v neonatologii
Zimní výcvikový kurz Zimní výcvikový kurz Zimní výcvikový kurz Zimní výcvikový kurz Zimní výcvikový kurz Zimní výcvikový kurz
Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz
Přednáška na studentské vědecké konferenci Přednáška na studentské vědecké konferenci Přednáška na studentské vědecké konferenci Přednáška na studentské vědecké konferenci Přednáška na studentské vědecké konferenci Přednáška na studentské vědecké konferenci
Cena na studentské vědecké konferenci Cena na studentské vědecké konferenci Cena na studentské vědecké konferenci Cena na studentské vědecké konferenci Cena na studentské vědecké konferenci Cena na studentské vědecké konferenci
Tělovýchovné lékařství a funkční diagnostika Tělovýchovné lékařství a funkční diagnostika Tělovýchovné lékařství a funkční diagnostika
Biofyzikální metody v klinice Biofyzikální metody v klinice Biofyzikální metody v klinice Biofyzikální metody v klinice
Psychoterapie 1,2 Psychoterapie 1,2 Psychoterapie 1,2 Psychoterapie 1,2
Lék: výzkum - farmaceutický průmysl – terapie – úhrada Lék: výzkum - farmaceutický průmysl – terapie – úhrada Lék: výzkum - farmaceutický průmysl – terapie – úhrada Lék: výzkum - farmaceutický průmysl – terapie – úhrada
Neurobiologie poruch chování Neurobiologie poruch chování
Aplikace biochemie v klinické medicíně Aplikace biochemie v klinické medicíně Aplikace biochemie v klinické medicíně Aplikace biochemie v klinické medicíně
Sexuologie I, II Sexuologie I, II Sexuologie I, II Sexuologie I, II
Praktický kurz histologie a embryologie Praktický kurz histologie a embryologie Praktický kurz histologie a embryologie
Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny
Patofyziologie v kazuistikách Patofyziologie v kazuistikách Patofyziologie v kazuistikách
Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch
Klinická anatomie Klinická anatomie Klinická anatomie Klinická anatomie Klinická anatomie
Primární drogová prevence Primární drogová prevence
Experimentální patologie Experimentální patologie Experimentální patologie Experimentální patologie
Nukleární endokrinologie Nukleární endokrinologie
Odběrové techniky Odběrové techniky
Akupunktura 1,2 Akupunktura 1,2
Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon
Interpretace EKG v klidu a při zátěži Interpretace EKG v klidu a při zátěži Interpretace EKG v klidu a při zátěži Interpretace EKG v klidu a při zátěži Interpretace EKG v klidu a při zátěži Interpretace EKG v klidu a při zátěži
Úvod do zdravotnické informatiky
Religionistický seminář 1,2 Religionistický seminář 1,2 Religionistický seminář 1,2 Religionistický seminář 1,2 Religionistický seminář 1,2 Religionistický seminář 1,2
Spánková medicína 1,2 Spánková medicína 1,2 Spánková medicína 1,2
Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky Urgentní medicína na ulici a lektorské techniky
Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací
Základy neurověd Základy neurověd Základy neurověd
Endoskopie a laparoskopie Endoskopie a laparoskopie Endoskopie a laparoskopie Endoskopie a laparoskopie
Historie medicíny ve starověku a středověku Historie medicíny ve starověku a středověku Historie medicíny ve starověku a středověku Historie medicíny ve starověku a středověku Historie medicíny ve starověku a středověku Historie medicíny ve starověku a středověku
Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost
Intervence zaměřené na rekreační užívání drog Intervence zaměřené na rekreační užívání drog Intervence zaměřené na rekreační užívání drog Intervence zaměřené na rekreační užívání drog Intervence zaměřené na rekreační užívání drog
Základy EKG Základy EKG Základy EKG Základy EKG Základy EKG
Přístrojová technika v regeneraci a estetické medicíně Přístrojová technika v regeneraci a estetické medicíně Přístrojová technika v regeneraci a estetické medicíně Přístrojová technika v regeneraci a estetické medicíně Přístrojová technika v regeneraci a estetické medicíně Přístrojová technika v regeneraci a estetické medicíně
Kurz sportovní a rekondiční masáže Kurz sportovní a rekondiční masáže Kurz sportovní a rekondiční masáže Kurz sportovní a rekondiční masáže Kurz sportovní a rekondiční masáže
Současné metody v buněčné biologii Současné metody v buněčné biologii Současné metody v buněčné biologii Současné metody v buněčné biologii Současné metody v buněčné biologii
Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova
Biochemie volných radikálů Biochemie volných radikálů Biochemie volných radikálů
Klinická farmakologie 1,2 Klinická farmakologie 1,2 Klinická farmakologie 1,2
Praktické využití vybraných diagnostikých přístrojů Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů
Adolescentologie Adolescentologie Adolescentologie
Základy anesteziologie Základy anesteziologie
Zobrazovací metody v klinické praxi Zobrazovací metody v klinické praxi Zobrazovací metody v klinické praxi
Religionistika Religionistika Religionistika Religionistika Religionistika Religionistika
Vybrané kapitoly z embryologie člověka Vybrané kapitoly z embryologie člověka Vybrané kapitoly z embryologie člověka Vybrané kapitoly z embryologie člověka
Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze
Alergologie v praxi Alergologie v praxi Alergologie v praxi
Lékařská parazitologie Lékařská parazitologie Lékařská parazitologie
Tropické nemoci 1,2 Tropické nemoci 1,2 Tropické nemoci 1,2
Monitoring a terapie obezity Monitoring a terapie obezity Monitoring a terapie obezity Monitoring a terapie obezity Monitoring a terapie obezity Monitoring a terapie obezity
EHealth a telemedicína EHealth a telemedicína EHealth a telemedicína EHealth a telemedicína EHealth a telemedicína EHealth a telemedicína
Základy lékařského myšlení Základy lékařského myšlení Základy lékařského myšlení Základy lékařského myšlení Základy lékařského myšlení Základy lékařského myšlení
Organizace poskytování sociálních služeb Organizace poskytování sociálních služeb Organizace poskytování sociálních služeb Organizace poskytování sociálních služeb Organizace poskytování sociálních služeb Organizace poskytování sociálních služeb
Chirurgie 1,2 Chirurgie 1,2
Praktický kurz topografické anatomie 1 Praktický kurz topografické anatomie 1 Praktický kurz topografické anatomie 1 Praktický kurz topografické anatomie 1 Praktický kurz topografické anatomie 1
Pediatrická propedeutika Pediatrická propedeutika Pediatrická propedeutika
Propedeutika a základy operačních technik v traumatologii pohybového aparátu 1, 2 Propedeutika a základy operačních technik v traumatologii pohybového aparátu 1, 2 Propedeutika a základy operačních technik v traumatologii pohybového aparátu 1, 2
Vybrané chirurgické výkony Vybrané chirurgické výkony Vybrané chirurgické výkony
Praktický kurz topografické anatomie 2 Praktický kurz topografické anatomie 2 Praktický kurz topografické anatomie 2 Praktický kurz topografické anatomie 2 Praktický kurz topografické anatomie 2
Léčba závislosti na alkoholu a jiných drogách Léčba závislosti na alkoholu a jiných drogách
Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie
Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie
Ekologie člověka Ekologie člověka Ekologie člověka Ekologie člověka
Podpora zdraví Podpora zdraví Podpora zdraví Podpora zdraví Podpora zdraví Podpora zdraví
Historické a kulturní souvislosti tradiční čínské medicíny Historické a kulturní souvislosti tradiční čínské medicíny
Zásady komunikace lékaře s nemocným Zásady komunikace lékaře s nemocným
Nové směry v morfologickém výzkumu Nové směry v morfologickém výzkumu Nové směry v morfologickém výzkumu Nové směry v morfologickém výzkumu Nové směry v morfologickém výzkumu
Estetická medicína a regenerace Estetická medicína a regenerace Estetická medicína a regenerace Estetická medicína a regenerace Estetická medicína a regenerace Estetická medicína a regenerace
Úvod do etiky Úvod do etiky Úvod do etiky Úvod do etiky
Filozofický seminář Filozofický seminář Filozofický seminář Filozofický seminář Filozofický seminář Filozofický seminář
Propedeutika zobrazovacích metod
Jazykový tandem Jazykový tandem Jazykový tandem Jazykový tandem Jazykový tandem Jazykový tandem
Kardiologie 1 Kardiologie 1 Kardiologie 1
Vybrané kapitoly z teratologie Vybrané kapitoly z teratologie Vybrané kapitoly z teratologie
Základy chirurgie Základy chirurgie Základy chirurgie
Akutní chirurgická praxe Akutní chirurgická praxe Akutní chirurgická praxe
Výzkum - farmaceutický průmysl - terapie - úhrada Výzkum - farmaceutický průmysl - terapie - úhrada Výzkum - farmaceutický průmysl - terapie - úhrada
Pochopení EKG a jeho význam pro praxi Pochopení EKG a jeho význam pro praxi Pochopení EKG a jeho význam pro praxi
Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů