Portál:Otázky z patologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z patologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z patologie (aktuální verze 2019/2020)

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

OBECNÁ PATOLOGIE
Regresivní změny
 1. Obecné mechanismy buněčného poškození
 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza
 3. Adaptace tkání a orgánů – definice, příklady
 4. Hyperplazie
 5. Hypertrofie
 6. Atrofie
 7. Metaplazie
 8. Patologie buněčných organel a cytoskeletu
 9. Poruchy metabolismu a intracelulární hromadění metabolitů
 10. Intracelulární hromadění lipidů – steatóza
 11. Intracelulární hromadění proteinů
 12. Amyloidóza
 13. Hromadění glykosaminoglykanů a mukoviscidóza
 14. Poruchy metabolismu glycidů (Diabetes mellitus, Glykogenózy)
 15. Exogenní pigmenty
 16. Endogenní pigmenty
 17. Patologická kalcifikace
 18. Poruchy přesunu vody, hydratace a zduření buněk
  Oběhová nedostatečnost
 19. Projevy oběhového selhávání na srdci
 20. Projevy oběhového selhávání mimo srdce
 21. Trombóza
 22. Embolie
 23. Hyperémie
 24. Ischémie
 25. Infarkt
 26. Edém
 27. Dehydratace
 28. Hemoragie
 29. Šok a kolaps
  Zánět
 30. Definice zánětu a příčiny
 31. Makroskopické projevy zánětu
 32. Základní mikroskopické projevy zánětu
 33. Akutní zánět
 34. Fáze zánětlivého procesu
 35. Buněčná složka zánětlivého procesu
 36. Další vývoj akutního zánětu. Hojení akutního zánětu
 37. Chronický zánět
 38. Systematika exsudativních zánětů
 39. Povrchové záněty a jejich hojení
 40. Intersticiální záněty a jejich hojení
 41. Granulomatózní (specifické) záněty
 42. Tuberkulóza – formy a projevy
 43. Primární (preimunní) typ tuberkulózy
 44. Adultní (postprimární) tuberkulóza
 45. Sarkoidóza
 46. Získaná syfilis
 47. Kongenitální syfilis
 48. Lepra
 49. Celkové příznaky zánětu
 50. Regenerace a reparace
 51. Hojení ran
 52. Hojení trombů, hematomů a fraktur
 53. Mechanismy poškození tkání a organismu imunitními reakcemi
 54. Patologie transplantace
 55. Autoimunitní choroby
 56. Imunitní nedostatečnost
  Nádory
 57. Definice a klasifikace nádorů
 58. Charakteristiky benigních, hraničních a maligních nádorů
 59. Lokální růstové vlastnosti nádorů. Metastazování
 60. Vrozené a získané preneoplastické stavy, prekancerózy
 61. Kancerogeny
 62. Molekulární podstata vzniku nádorů. Nestabilita genomu
 63. Typing, grading a staging nádorů
 64. Nepravé nádory (pseudotumory)
 65. Epitelové nádory
 66. Mezenchymové nádory
 67. Nádory z mezotelové výstelky – mezoteliomy
 68. Nádory krvetvorné a lymfoidní tkáně
 69. Neuroektodermové nádory
 70. Melanocytární nádory
 71. Germinální nádory
 72. Smíšené nádory
  Infekční onemocnění
 73. Interakce viru a hostitelské buňky
 74. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí sliznic a kůže
 75. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí respiračního traktu
 76. Mechanismus bakteriálního poškození
 77. Projevy infekce – celkové a místní
 78. Morfologické projevy nejčastějších grampozitivních bakteriálních infekcí
 79. Morfologické projevy nejčastějších gramnegativních bakteriálních infekcí
 80. Infekce acidorezistentními tyčkami
 81. Infekce spirochetami
 82. Infekce anaerobními bakteriemi
 83. Infekce obligatorními intracelulárními bakteriemi
 84. Morfologické projevy nejčastějších střevních parazitárních onemocnění: (giardióza, amébóza, taenióza, ascaridóza, oxyuriáza, strongyloidóza, ankylostomóza ...)
 85. Morfologické projevy nejčastějších systémových parazitárních onemocnění (trypanosomóza, toxokaróza, schistosomóza, leishmanióza, hydatidóza, trichinóza, filarióza ...)
 86. Toxoplazmóza
 87. Malárie
 88. Sexuálně přenosné infekce
 89. Mykózy povrchové
 90. Mykózy hluboké
  Zevní vlivy a poruchy výživy
 91. Chemické příčiny patologických stavů
 92. Fyzikální příčiny patologických stavů
 93. Poruchy výživy
 94. Vrozené poruchy vývoje – typy, příčiny, patogeneze, důsledky
  SPECIÁLNÍ PATOLOGIE
  Patologie oběhového ústrojí
 95. Vaskulitis
 96. Aneurysma
 97. Ateroskleróza
 98. Nemoci žil, varixy
 99. Nádory z krevních cév
 100. Patologie lymfatických cév
 101. Vrozené srdeční vady
 102. Ischemická choroba srdce
 103. Hypertenze, hypertenzní srdce
 104. Patologie plicního oběhu
 105. Nemoci endokardu
 106. a porevmatické postižení srdce
 107. Infekční endokarditida
 108. Neinfekční endokarditidy
 109. Chlopenní vady
 110. Nemoci myokardu
 111. Nemoci perikardu
 112. Stařecké choroby srdce
 113. Nádory srdce
  Patologie krevního ústrojí
 114. Anémie
 115. Chronické myeloproliferativní choroby
 116. Myelodysplastické syndromy
 117. Leukémie
 118. Plazmocytární nádory a nemoci z ukládání monoklonálních imunoglobulinů
 119. Krvácivé choroby
 120. Vrozené poruchy srážlivosti
 121. Získané poruchy srážlivosti
  Lymfatické uzliny a slezina
 122. Lymfadenitidy
 123. Nezánětlivé lymfadenopatie
 124. Nádory lymfatických uzlin a extranodální lymfatické tkáně (lymfomy)
 125. Nehodgkinské lymfomy
 126. Hodgkinův lymfom (Hodgkinova choroba)
 127. Histiocytóza z Langerhansových buněk
 128. Splenomegalie
  Patologie thymu
 129. Onemocnění thymu, (thymom)
  Patologie dýchacího ústrojí
 130. Nenádorové nemoci nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu
 131. Nádory nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu
 132. Nenádorové nemoci hrtanu a průdušnice (Akutní záněty hrtanu, Quinckeho edém, Poruchy inervace hrtanu, Poranění hrtanu)
 133. Nádory hrtanu a průdušnice
 134. Bronchitis, bronchostenóza a bronchiektazie
 135. Astma bronchiale
 136. Změny vzdušnosti plicní tkáně (Atelektáza, Emfyzém)
 137. Poruchy plicní cirkulace
 138. Plicní edém
 139. Plicní embolietromboembolická choroba
 140. Difúzní alveolární poškození
 141. Záněty plic – klasifikace
 142. Bronchopneumonie a krupózní pneumonie
 143. Intersticiální plicní záněty
 144. Granulomatózní plicní procesy
 145. Pneumokoniózy
 146. Nádory bronchů a plic
 147. Patologický obsah pleurální dutiny (Hemothorax, Pneumothorax, Fluidothorax, Chylothorax)
 148. Pleuritis
 149. Nádory pleurální dutiny
  Patologie trávicího ústrojí
 150. Dutina ústní – regresivní a metabolické změny, pigmentace
 151. Akutní záněty dutiny ústní
 152. Chronické záněty dutiny ústní
 153. Nádory a pseudotumory měkkých tkání dutiny ústní
 154. Orofaciální epitelové nádory
 155. Vývojové poruchy zubů
 156. Zubní kaz
 157. Pulpitis. Periodontitis. Parodontopatie
 158. Cysty dutiny ústní a krku (Odontogenní cysty, Fisurální cysty, Retenční cysty)
 159. Odontogenní nádory
 160. Nenádorové nemoci slinných žláz (např. Sialoadenitida, Xerostomie, Sjögrenův syndrom)
 161. Nádory slinných žláz
 162. Nemoci hltanu a tonzil
 163. Nenádorové nemoci jícnu
 164. Nádory jícnu
 165. Záněty žaludku
 166. Peptický vřed
 167. Nádory žaludku
 168. Divertikly
 169. Malabsorpční syndrom
 170. Infekční záněty střeva (Pseudomembranózní enterokolitida, Tenióza, Askarióza apod.)
 171. Idiopatické střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerosní colitis)
 172. Appendicitis
 173. Poruchy souvislosti a změny polohy střeva (Invaginace, strangulace, volvulus )
 174. Ileus
 175. Nádory střev (Kolorektální karcinom, Karcinoid)
 176. Nemoci pobřišnice (Peritonitida, Difusní záněty pobřišnice, Pneumoperitoneum, Ascites)
 177. Hernie
  Patologie jater a žlučových cest
 178. Vývojové poruchy jater
 179. Regresivní změny jater (nekróza, apoptóza, střádání, ikterus …)
 180. Metabolické poruchy jater
 181. Ikterus a chоlestáza
 182. Virové a autoimunitní hepatitidy
 183. Imunitně podmíněné záněty intrahepatálních žlučových cest (Primární biliární cholangitida, Primární sklerozující cholangitida)
 184. Lékové a jiné chemické hepatopatie
 185. Cirhóza jater
 186. Nádory a nádorům podobné léze jater a intrahepatálních žlučových cest
 187. Nenádorové nemoci žlučníku a extrahepatálních žlučových cest
 188. Nádory žlučníku a extrahepatálních žlučových cest
 189. Nenádorové nemoci slinivky břišní (Pankreatitida, Cystická fibróza, Diabetes mellitus 1. typu (endokrinologie))
 190. Nádory slinivky břišní
  Patologie močového ústrojí
 191. Vývojová onemocnění ledvin (Alportův syndrom)
 192. Onemocnění tubulů a intersticia (Chronické tubulointersticiální nefritidy, Fanconiho syndrom)
 193. Morfologické projevy „benigní“ a maligní hypertenze v ledvinách
 194. Ateroskleróza, infarkt ledviny a nekróza kůry ledviny
 195. Vaskulitidy postihující ledviny (Goodpastureův syndrom, Henochova-Schönleinova purpura, Polyarteriitis nodosa, Granulomatóza s polyangiitidou, Mikroskopická polyangiitida, Syndrom Churgův-Straussové)
 196. Diabetická nefropatie (glomeruloskleróza a další změny ledvin při cukrovce)
 197. Rychle progredující glomerulonefritidy
 198. Glomerulopatie projevující se nefrotickým syndromem
 199. Nemoci glomerulů projevující se hematurií (IgA nefropatie, Henochova-Schönleinova purpura, Alportův syndrom)
 200. Systémový lupus erytematodes a postižení ledvin při SLE
 201. Transplantace ledviny a morfologické projevy rejekce
 202. Nádory ledvin
 203. Nenádorová onemocnění vývodných cest močových (Vrozené vady močové soustavy#Vrozené vady močových cest, Infekce močových cest, Urolitiáza, Hydronefróza)
 204. Nádory vývodných cest močových
  Patologie mužského pohlavního ústrojí
 205. Nenádorová onemocnění penisu a skrota
 206. Nádory penisu a skrota
 207. Nádory varlete (Germinální nádory)
 208. Nemoci nadvarlete (Akutní epididymitida
 209. Nenádorová onemocnění prostaty a semenných váčků (Prostatitis acuta, Benigní hyperplazie prostaty)
 210. Nádory prostaty a semenných váčků
  Patologie ženského ústrojí a prsu
 211. Nenádorová onemocnění vulvy (Vulvitis, Lichen sclerosus et atrophicus, Lichen simplex chronicus
 212. Nádory vulvy
 213. Nenádorová onemocnění vaginy
 214. Nádory vaginy
 215. Nenádorová onemocnění děložního hrdla (Ektropium (gynekologie), Nenádorová onemocnění vaginy#Zánět děložního čípku (cervicitis)
 216. Prekancerózy děložního hrdla
 217. Nádory děložního hrdla
 218. Nenádorová onemocnění děložního těla (Endometrióza, Poruchy cyklického krvácení, Hyperplázie děložní sliznice, Endometritis, Adenomyóza)
 219. Nádory děložního těla
 220. Nemoci vejcovodů
 221. Ovariální cysty
 222. Epitelové nádory ovaria
 223. Germinální nádory ovaria
 224. Gonadostromální a smíšené nádory ovaria
 225. Choroby placenty
 226. Patologie těhotenství (Mimoděložní těhotenství, Gestační trofoblastická nemoc)
 227. Nenádorová onemocnění prsu (např. Mastitis, Benigní onemocnění prsu)
 228. Nádory prsu
 229. Nemoci mužského prsu (např. Gynekomastie, Karcinom prsu u muže)
  Patologie centrálního nervstva a periferních nervů
 230. Edém mozku, hydrocefalus
 231. Poruchy krevního oběhu CNS – ischemie, hemoragie
 232. Krvácení do mozkových obalů (Epidurální hematom, Subdurální hematom, Subarachnoidální krvácení
 233. Fraktury lebky, komoce a kontuze mozková
 234. Záněty mozkových obalů, mozku a míchy (Mozkový absces)
 235. Degenerativní onemocnění CNS (Alzheimerova choroba, Pickova choroba, Huntingtonova choroba, Parkinsonský syndrom)
 236. Demyelinizační onemocnění (Roztroušená skleróza, Progresivní multifokální leukoencefalopatie,
 237. Prionová onemocnění
 238. Epilepsie – epileptické syndromy
 239. Perinatální poškození CNS (Malformace CNS, Vývojové vady mozku, Holoprozencefalie, Hydrocefalus, Caput succedaneum, Kefalhematom, Hypoxicko-ischemická encefalopatie, Jádrový ikterus
 240. Nádory mozku a mozkových plen
  Patologie pohybového ústrojí
 241. Poruchy vývoje skeletu (Achondroplázie, Osteogenesis imperfecta, Morbus Albers-Schönberg, Hyperostóza, Dysostóza, Marfanův syndrom, Rachitis, Poruchy kalciofosfátového metabolismu)
 242. Rachitis a osteomalacie
 243. Fibrózní osteodystrofie a renální osteopatie
 244. Atrofie, osteopenie a osteoporóza
 245. Nekróza kosti
 246. Zlomeniny kostí a jejich hojení
 247. Záněty kostí
 248. Tumoriformní léze a nádory kostí
 249. Nenádorová onemocnění kloubů (Vývojová dysplázie kyčelní, Distorze, Luxace, Skolióza, Osteoartróza, Arthritis uratica, Artritida, Revmatoidní artritida, Reiterův syndrom, Ankylozující spondylartritida)
 250. Pseudotumory a nádory kloubů
 251. Nemoci šlach a šlachových pochev (Záněty šlach,Lupavý prst,Nádory šlach)
 252. Onemocnění svalů (Spinální svalové atrofie (pediatrie), Amyotrofická laterální skleróza, Myasthenia gravis, Myopatie)
  Patologie endokrinního systému
 253. Nenádorová onemocnění hypofýzy (Sheehanův syndrom, Onemocnění adenohypofýzy)
 254. Nádory hypofýzy a hypofyzární syndromy
 255. Onemocnění epifýzy
 256. Nenádorová onemocnění štítné žlázy a tyreoidální syndromy
 257. Nádory štítné žlázy
 258. Nenádorová onemocnění příštítných tělísek a paratyreoidální syndromy
 259. Nádory příštítných tělísek
 260. Nenádorová onemocnění kůry nadledvin
 261. Nádory kůry nadledvin
 262. Syndromy kůry nadledvin (Addisonova choroba, Cushingův syndrom, Primární hyperaldosteronismus, Kongenitální adrenální hyperplázie, Adrenální krize)
 263. Nemoci a syndromy dřeně nadledvin (Feochromocytom, Neuroblastom)
 264. Nemoci a syndromy Langerhansových ostrůvků (např. Diabetes mellitus, Neuroendokrinní nádory pankreatu)
  Patologie kůže
 265. Neinfekční záněty kůže (Psoriáza, Pemfigus, Pemfigoid, Dermatitis contacta allergica, Atopický ekzém, Dermatitis herpetiformis, Sklerodermie, Lichen simplex chronicus, Lichen ruber planus)
 266. Infekční záněty kůže (Impetigo, Dermatomykózy, Lidský papillomavirus, Molluscum contagiosum, Herpes simplex
 267. Záněty vlasových folikulů
 268. Benigní nádory kůže epitelové a mesenchymové ([[]]
 269. Maligní nádory kůže epitelové a mesenchymové
 270. Pigmentové névy a melanom
  Perinatální patologie
 271. Mors praenatalis a mors neonatalis
 272. Porodní traumatismus
 273. Časný a pozdní asfyktický syndrom
 274. Mozkové krvácení, nekrotizující enterokolitis a další komplikace novorozeneckého obdobní