Portál:Otázky z patologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z patologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z patologie (aktuální verze 2019/2020)

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

OBECNÁ PATOLOGIE
Regresivní změny
 1. Obecné mechanismy buněčného poškození
 2. Buněčná smrt – nekróza, apoptóza
 3. Adaptace tkání a orgánů – definice, příklady
 4. Hyperplazie a Hypertrofie
 5. Atrofie
 6. Metaplazie
 7. Trombóza
 8. Embolie
 9. Hyperémie a hemoragie
 10. Ischémie
 11. Infarkt
 12. Poruchy homeostázy tekutin – edém a dehydratace
 13. Příčiny oběhového selhávání
 14. Projevy oběhového selhávání na srdci
 15. Projevy oběhového selhávání mimo srdce
 16. Šok
 17. Intracelulární akumulace lipidů – steatóza, lipidózy
 18. Intracelulární akumulace proteinů
 19. Poruchy metabolismu sacharidů – (diabetes mellitus, glykogenózy)
 20. Poruchy stavby mezibuněčné hmoty
 21. Patologická kalcifikace
 22. Amyloidóza
 23. Endogenní pigmenty
 24. Exogenní pigmenty
 25. Krystaly a konkrementy
 26. Definice zánětu a příčiny
 27. Patogeneze/fáze zánětlivého procesu. Základní mikroskopické projevy zánětu
 28. Makroskopické projevy zánětu, systémové projevy zánětlivé reakce
 29. Formy exsudativního nespecifického zánětu
 30. Vývoj akutního zánětu. Povrchové a intersticiální záněty a jejich hojení
 31. Chronický zánět
 32. Specifické (granulomatózní) záněty
 33. Tuberkulóza – formy a projevy
 34. Primární tuberkulóza
 35. Postprimární tuberkulóza
 36. Sarkoidóza
 37. Syfilis
 38. Granulomatózně hnisavé záněty, lepra a infekční sklerom
 39. Regenerace a reparace
 40. Hojení ran
 41. Hojení trombů, hematomů, nekrózy a fraktur
 42. Mechanismy poškození tkání imunitními reakcemi
 43. Autoimunitní onemocnění, patologie transplantace
 44. Imunodeficience
 45. Genetické příčiny lidských chorob
 46. Nutriční, chemické a fyzikální příčiny patologických stavů
 47. Přenos, vstupní brány a šíření infekce v organizmu
 48. Mechanismus poškození organizmu virovou a bakteriální infekcí
 49. Definice a klasifikace nádorů
 50. Charakteristiky a klinické projevy benigních, hraničních a maligních nádorů
 51. Lokální růstové vlastnosti nádorů. Šíření maligních nádorů
 52. Typing, grading a staging nádorů
 53. Příčiny vzniku nádorů
 54. Molekulární podstata vzniku nádorů
 55. Vrozené a získané predispozice k nádorům, prekancerózy
 56. Pseudotumory
 57. Epitelové nádory
 58. Mezenchymální nádory
 59. Nádory hemopoetických a lymfatických tkání
 60. Neuroektodermální nádory
 61. Germinální nádory
 62. Smíšené nádory
  SPECIÁLNÍ PATOLOGIE
  Patologie oběhového ústrojí
 63. Systémová a plicní hypertenze
 64. Degenerativní nemoci tepen, ateroskleróza
 65. Aneurysmata, disekce aorty
 66. Vaskulitidy
 67. Onemocnění žil a lymfatik
 68. Nádory z krevních a lymfatických cév
 69. Vrozené srdeční vady
 70. Infekční endokarditida
 71. Nebakteriální záněty endokardu a chlopenní vady
 72. Revmatická horečka a porevmatické postižení srdce
 73. Ischemická choroba srdce
 74. Kardiomyopatie a myokarditidy
 75. Onemocnění perikardu
 76. Nádory srdce
  Hematopatologie
 77. Anémie
 78. Myeloproliferativní neoplázie
 79. Myelodysplastické syndromy
 80. Akutní a chronické leukémie
 81. Plazmocytární nádory
 82. Histiocytózy a nádory z dendritických (retikulárních) buněk
 83. Útlum kostní dřeně, aplastická anémie
 84. Krvácivé choroby, DIC
 85. Lymfadenopatie
 86. Obecné rysy nádorů z lymfoidních buněk
 87. Non-Hodgkinovy lymfomy
 88. Hodgkinovy lymfomy
 89. Patologie sleziny (splenomegalie, ruptura, cirkulační poruchy sleziny)
  Patologie oběhového ústrojí
 90. Záněty horních cest dýchacích, hrtanu a středního ucha
 91. Nádory nosu, paranazálních dutin, faryngu
 92. Nádory hrtanu a průdušnice
 93. Změny vzdušnosti plicní tkáně (atelektáza, kolaps, emfyzém)
 94. Onemocnění plicní cirkulace
 95. Plicní edém
 96. Plicní embolie
 97. Difúzní alveolární poškození
 98. Chronické obstrukční plicní choroby
 99. Chronická bronchitis, bronchiektazie, bronchostenóza a astma bronchiale
 100. Emfyzém plic
 101. Chronické intersticiální (restriktivní) plicní choroby
 102. Granulomatózní záněty plic
 103. Pneumokoniózy
 104. Infekční záněty plic (bakteriální, virové, mykotické)
 105. Bakteriální záněty plic
 106. TBC plic
 107. Nádory bronchů a plic
  Patologie pleury, mediastina a thymu
 108. Patologický obsah pleurální dutiny
 109. Pleuritis
 110. Nádory pleury
 111. Patologie mediastina a |thymu
  Patologie dutiny ústní, slinných žlaz a GIT
 112. Záněty dutiny ústní, hyperplastické léze, čelistní cysty a vrozené vývojové vady dutiny ústní
 113. Nádory a prekancerózy dutiny ústní, odontogenní nádory
 114. Zubní kaz a jeho komplikace
 115. Nenádorová onemocnění slinných žláz
 116. Nádory slinných žláz
 117. Malformace jícnu, divertikly jícnu, hiátová hernie a achalázie jícnu
 118. Záněty jícnu a jícnové varixy
 119. Nádory jícnu
 120. Gastritidy a gastropatie
 121. Gastroduodenální vředová choroba
 122. Pseudotumory a nádory žaludku (epitelové, mezenchymální, neuroendokrinní, lymfomy žaludku)
 123. Cévní poruchy střeva
 124. Malabsorpční syndrom
 125. Infekční střevní záněty
 126. Idiopatické a další neinfekční střevní záněty
 127. Appendicitida
 128. Střevní a jícnové divertikly a divertikulitida
 129. Střevní polypy a polypózy
 130. Nádory střev (epitelové, neuroendokrinní a mezenchymální nádory a lymfomy)
 131. Změny polohy a průsvitu střeva, ileus
 132. Onemocnění peritonea, hernie a prolaps
  Patologie jater, žlučových cest a pankreatu
 133. Ikterus, chоlestáza a jaterní selhání
 134. Základní mechanizmy poškození jater (akumulace látek, nekróza, apoptóza, ikterus...)
 135. Cirhóza jater
 136. Virové a autoimunitní hepatitidy
 137. Toxické poškození jater
 138. Metabolické poruchy jater
 139. Choroby intrahepatálních a extrahepatálních žlučových cest
 140. Cirkulační poruchy jater
 141. Nádory a pseudotumory jater
 142. Nenádorová onemocnění žlučníku a extrahepatálních žlučových cest
 143. Nádory žlučníku a extrahepatálních žlučových cest
 144. Cystická fibróza pankreatu
 145. Záněty pankreatu
 146. Nádory pankreatu
  Nefropatologie a urologická patologie
 147. Typy a mechanismy glomerulárního poškození
 148. Glomerulopatie projevující se proteinurií nebo nefrotickým syndromem
 149. Diabetická nefropatie
 150. Glomerulopatie projevující se hematurií a akutním nefritickým syndromem
 151. Rychle progredující glomerulonefritidy a onemocnění ledvin v rámci systémových chorob
 152. Cévní onemocnění ledvin
 153. Onemocnění tubulů a intersticia
 154. Malformace urogenitálního systému
 155. Nádory ledvin
 156. Nenádorová onemocnění vývodných cest močových
 157. Nádory vývodných cest močových
 158. Nenádorová onemocnění prostaty, varlat a penisu
 159. Nádory penisu
 160. Nádory prostaty
 161. Nádory varlat
  Gynekopatologie, patologie těhotenství a prsu
 162. Nenádorová onemocnění vulvy a vaginy
 163. Nádory vulvy a vaginy
 164. Nenádorová onemocnění a prekancerózy děložního hrdla
 165. Nádory děložního hrdla
 166. Nenádorová onemocnění děložního těla
 167. Prekancerózy a nádory děložního těla
 168. Onemocnění vejcovodů, mimoděložní těhotenství
 169. Ovariální cysty
 170. Epitelové nádory ovaria
 171. Germinální a sex-cord stromální nádory ovária
 172. Onemocnění placenty, pupečníku a plodových obalů (abnormality placenty a pupečníku, záněty)
 173. Gestační trofoblastická nemoc
 174. Patologie těhotenství ((pre)eklampsie, akutní komplikace těhotenství a porodu u matky)
 175. Nenádorová onemocnění prsu
 176. Nádory prsu
  Patologie centrálního nervstva a neuromuskulární patologie
 177. Edém mozku, hydrocefalus, nitrolební hypertenze
 178. Poruchy neurogeneze, neurokutánní syndromy, traumata CNS
 179. Cerebrovaskulární onemocnění (cévní malformace, ischémie, hemoragie)
 180. Neuroinfekce
 181. Prionózy, metabolické a toxické encefalopatie
 182. Demyelinizační onemocnění
 183. Neurodegenerativní onemocnění
 184. Nádory CNS
 185. Patologie oka
 186. Neuromuskulární patologie (periferní neuropatie, onemocnění nervosvalové ploténky, myopatie)
  Patologie kostí a kloubů
 187. Osteoporóza
 188. Zlomeniny kostí a jejich hojení, osteonekróza
 189. Metabolické osteopatie (rachitida a osteomalacie, Möller-Barlowova choroba, fibrózní osteodystrofie a renální osteodystrofie, osteopatie)
 190. Osteomyelitida, TBC kostí, Pagetova choroba
 191. Pseudotumory, cysty a nádory kostí
 192. Artróza, spondylóza a spondylartróza
 193. Záněty a nádory kloubů
  Patologie endokrinního systému
 194. Nenádorová onemocnění a nádory hypofýzy, hypofyzární syndromy
 195. Poruchy funkce nadledvin
 196. Nádory nadledvin
 197. Nenádorová onemocnění štítné žlázy a tyreoidální syndromy
 198. Nádory štítné žlázy
 199. Onemocnění příštítných tělísek
 200. Diabetes mellitus
  Patologie kůže
 201. Neinfekční záněty kůže (Psoriáza, Pemfigus, Pemfigoid, Dermatitis contacta allergica, Atopický ekzém, Dermatitis herpetiformis, Sklerodermie, Lichen simplex chronicus, Lichen ruber planus)
 202. Infekční záněty kůže (Impetigo, Dermatomykózy, Lidský papillomavirus, Molluscum contagiosum, Herpes simplex a zánětlivé nemoci dermis a podkoží
 203. Epitelové léze a nádory kůže
 204. Mezenchymální nádory kůže
 205. Melanocytární léze a nádory kůže
  Pediatrická patologie
 206. Nezralost novorozenců a patologie plodu před porodem, poškození plodu při porodu (porodní asfyxie, poranění plodu za porodu)
 207. Poruchy postnatální adaptace (nemoc hyalinních membrán, bronchopulmonální dysplázie, retinopatie, nekrotizující enterokolitis a novorozenecká sepse)
 208. Nádory dětí a dospívajících
  Patologie systémových infekcí
 209. Infekce herpetickými viry a virové exantémy
 210. Respirační virové a bakteriální infekce
 211. Infekce vyvolané grampozitivními bakteriemi
 212. Infekce vyvolané gramnegativními bakteriemi
 213. Primárně enteropatogenní bakteriální infekce
 214. Klostridiové a chlamydiové infekce, zoonózy a onemocnění přenášená hmyzem]]
 215. Mykózy
 216. Protozoární nákazy (toxoplazmóza, malárie, amébové nákazy, giardióza, trichomoniáza, leishmanióza, trypanozomiáza) a helmintózy (nematodózy, infekce vyvolané motolicemi a tasemnicemi)