Portál:Otázky z patologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z patologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z patologie 2016/2017

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

OBECNÁ PATOLOGIE
Regresivní změny
 1. Obecné mechanismy buněčného poškození
 2. Zánik buňky – Apoptóza a Nekróza
 3. Adaptace tkání a orgánů – definice, příklady
 4. Hyperplazie
 5. Hypertrofie
 6. Atrofie
 7. Metaplazie
 8. Patologie buněčných organel a cytoskeletu
 9. Poruchy metabolismu a intracelulární hromadění metabolitů
 10. Intracelulární hromadění lipidů – steatóza
 11. Intracelulární hromadění proteinů
 12. Amyloidóza
 13. Hromadění glykosaminoglykanů a mukoviscidóza
 14. Poruchy metabolismu glycidů – Diabetes mellitus, Glykogenózy
 15. Exogenní pigmenty
 16. Endogenní pigmenty
 17. Patologická kalcifikace
 18. Poruchy přesunu vody, hydratace a zduření buněk
  Oběhová nedostatečnost
 19. Projevy oběhového selhávání na srdci
 20. Projevy oběhového selhávání mimo srdce
 21. Trombóza
 22. Embolie
 23. Hyperémie
 24. Ischémie
 25. Infarkt
 26. Edém
 27. Dehydratace
 28. Hemoragie
 29. Šok a kolaps
  Zánět
 30. Definice zánětu a příčiny
 31. Makroskopické projevy zánětu
 32. Základní mikroskopické projevy zánětu
 33. Akutní zánět
 34. Fáze zánětlivého procesu
 35. Buněčná složka zánětlivého procesu
 36. Další vývoj akutního zánětu. Hojení akutního zánětu
 37. Chronický zánět
 38. Systematika exsudativních zánětů
 39. Povrchové záněty a jejich hojení
 40. Intersticiální záněty a jejich hojení
 41. Granulomatózní (specifické) záněty
 42. Tuberkulóza – formy a projevy
 43. Primární (preimunní) typ tuberkulózy
 44. Adultní (postprimární) tuberkulóza
 45. Sarkoidóza
 46. Získaná syfilis
 47. Kongenitální syfilis
 48. Lepra
 49. Celkové příznaky zánětu
 50. Regenerace a reparace
 51. Hojení ran
 52. Hojení trombů, hematomů a fraktur
 53. Mechanismy poškození tkání a organismu imunitními reakcemi
 54. Patologie transplantace
 55. Autoimunitní choroby
 56. Imunitní nedostatečnost
  Nádory
 57. Definice a klasifikace nádorů
 58. Charakteristiky benigních, hraničních a maligních nádorů
 59. Lokální růstové vlastnosti nádorů. Metastazování
 60. Vrozené a získané preneoplastické stavy, prekancerózy
 61. Kancerogeny
 62. Molekulární podstata vzniku nádorů. Nestabilita genomu
 63. Typing, grading a staging nádorů
 64. Nepravé nádory (pseudotumory)
 65. Epitelové nádory
 66. Mezenchymové nádory
 67. Nádory z mezotelové výstelky – mezoteliomy
 68. Nádory krvetvorné a lymfoidní tkáně
 69. Neuroektodermové nádory
 70. Melanocytární nádory
 71. Germinální nádory
 72. Smíšené nádory
  Infekční nemoci
 73. Interakce viru a hostitelské buňky
 74. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí sliznic a kůže
 75. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí respiračního traktu
 76. Mechanismus bakteriálního poškození
 77. Projevy infekce – celkové a místní
 78. Morfologické projevy nejčastějších grampozitivních bakteriálních infekcí
 79. Morfologické projevy nejčastějších gramnegativních bakteriálních infekcí
 80. Infekce acidorezistentními tyčkami
 81. Infekce spirochetami
 82. Infekce anaerobními bakteriemi
 83. Infekce obligatorními intracelulárními bakteriemi
 84. Morfologické projevy nejčastějších střevních parazitárních onemocnění: (giardióza, amébóza, taenióza, ascaridóza, oxyuriáza, strongyloidóza, ankylostomóza ...)
 85. Morfologické projevy nejčastějších systémových parazitárních onemocnění (trypanosomóza, toxokaróza, schistosomóza, leishmanióza, hydatidóza, trichinóza, filarióza ...)
 86. Toxoplazmóza
 87. Malárie
 88. Sexuálně přenosné infekce
 89. Mykózy povrchové
 90. Mykózy hluboké
  Zevní vlivy a poruchy výživy
 91. Chemické příčiny patologických stavů
 92. Fyzikální příčiny patologických stavů
 93. Poruchy výživy
 94. Vrozené poruchy vývoje – typy, příčiny, patogeneze, důsledky
  SPECIÁLNÍ PATOLOGIE
  Patologie oběhového ústrojí
 95. Vaskulitis
 96. Aneurysma
 97. Ateroskleróza
 98. Nemoci žil, varixy
 99. Nádory z krevních cév
 100. Patologie lymfatických cév
 101. Vrozené srdeční vady
 102. Ischemická choroba srdce
 103. Hypertenze, hypertenzní srdce
 104. Patologie plicního oběhu
 105. Nemoci endokardu
 106. Revmatická horečka a porevmatické postižení srdce
 107. Infekční endokarditida
 108. Neinfekční endokarditidy
 109. Chlopenní vady
 110. Nemoci myokardu – Myokarditida
 111. Nemoci perikardu – Perikarditida
 112. Stařecké choroby srdce
 113. Nádory srdce
  Patologie krevního ústrojí
 114. Anémie
 115. Chronické myeloproliferativní choroby
 116. Myelodysplastické syndromy
 117. Leukémie
 118. Plazmocytární nádory a nemoci z ukládání monoklonálních imunoglobulinů
 119. Krvácivé choroby
 120. Vrozené poruchy srážlivosti
 121. Získané poruchy srážlivosti
  Lymfatické uzliny a slezina
 122. Lymfadenitidy
 123. Nezánětlivé lymfadenopatie
 124. Nádory lymfatických uzlin a extranodální lymfatické tkáně (lymfomy)
 125. Nehodgkinské lymfomy
 126. Hodgkinův lymfom (Hodgkinova choroba)
 127. Histiocytóza z Langerhansových buněk
 128. Splenomegalie
  Patologie thymu
 129. Onemocnění thymuThymom
  Patologie dýchacího ústrojí
 130. Nenádorové nemoci nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu
 131. Nádory nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu
 132. Nenádorové nemoci hrtanu a průdušnice
 133. Nádory hrtanu a průdušnice
 134. Bronchitis, bronchostenóza a bronchiektazie
 135. Astma bronchiale
 136. Změny vzdušnosti plicní tkáně:
  Atelektáza
  Emfyzém
 137. Poruchy plicní cirkulace
 138. Plicní edém
 139. Plicní embolie – tromboembolická choroba
 140. Difúzní alveolární poškození
 141. Klasifikace zánětů plic
 142. Bronchopneumonie a krupózní pneumonie
 143. Intersticiální plicní záněty
 144. Granulomatózní plicní procesy
 145. Pneumokoniózy
 146. Nádory bronchů a plic
 147. Patologický obsah pleurální dutiny:
  Hemothorax
  Pneumothorax
  Fluidothorax
  Chylothorax
 148. Pleuritis
 149. Nádory pleurální dutiny
  Patologie trávicího ústrojí
 150. Dutina ústní – regresivní a metabolické změny, pigmentace
 151. Akutní záněty dutiny ústní – Angíny
 152. Chronické záněty dutiny ústní
 153. Nádory a pseudotumory měkkých tkání dutiny ústní
 154. Orofaciální epitelové nádory
 155. Vývojové poruchy zubů
 156. Zubní kaz
 157. Pulpitis. Periodontitis. Parodontopatie
 158. Cysty dutiny ústní a krku
 159. Odontogenní nádory
 160. Nenádorové nemoci slinných žláz (např. Sialoadenitida, Xerostomie)
 161. Nádory slinných žláz
 162. Nemoci hltanu a tonzil
 163. Nenádorové nemoci jícnu
 164. Nádory jícnu
 165. Záněty žaludku
 166. Peptický vřed
 167. Nádory žaludku
 168. Divertikly
 169. Malabsorpční syndrom
 170. Infekční záněty střeva
 171. Idiopatické střevní záněty − Crohnova choroba, ulcerosní colitis
 172. Appendicitis
 173. Poruchy souvislosti a změny polohy střeva – Invaginace, strangulace, volvulus
 174. Ileus
 175. Nádory střev – Kolorektální karcinom, Karcinoid
 176. Nemoci pobřišnice
  Peritonitida
  Difusní záněty pobřišnice
  Pneumoperitoneum
  Ascites
 177. Hernie
  Patologie jater a žlučových cest
 178. Vývojové poruchy jater
 179. Regresivní změny jater (nekróza, apoptóza, střádání, ikterus …)
 180. Metabolické poruchy jater
 181. Ikterus a chоlestáza
 182. Virové a autoimunitní hepatitidy
 183. Imunitně podmíněné záněty intrahepatálních žlučových cest
 184. Lékové a jiné chemické hepatopatie
 185. Cirhóza jater
 186. Nádory a nádorům podobné léze jater a intrahepatálních žlučových cest - nádory jater
 187. Nenádorové nemoci žlučníku a extrahepatálních žlučových cest
 188. Nádory žlučníku a extrahepatálních žlučových cest
 189. Nenádorové nemoci slinivky břišní – Pankreatitida, Cystická fibróza
 190. Nádory slinivky břišní
  Patologie močového ústrojí
 191. Vývojová onemocnění ledvin – Alportův syndrom
 192. Onemocnění tubulů a intersticia
 193. Morfologické projevy „benigní“ a maligní hypertenze v ledvinách
 194. Ateroskleróza, infarkt ledviny a nekróza kůry ledviny
 195. Vaskulitidy postihující ledviny
 196. Diabetická nefropatie (glomeruloskleróza a další změny ledvin při cukrovce)
 197. Rychle progredující glomerulonefritidy
 198. Glomerulopatie projevující se nefrotickým syndromem
 199. Nemoci glomerulů projevující se hematurií
 200. Systémový lupus erytematodes a postižení ledvin při SLE
 201. Transplantace ledviny a morfologické projevy rejekce
 202. Nádory ledvin
 203. Nenádorová onemocnění vývodných cest močových
 204. Nádory vývodných cest močových
  Patologie mužského pohlavního ústrojí
 205. Nenádorová onemocnění penisu a skrota
 206. Nádory penisu a skrota
 207. Nádory varlete
 208. Nemoci nadvarlete
 209. Nenádorová onemocnění prostaty a semenných váčků – Benigní hyperplazie prostaty
 210. Nádory prostaty a semenných váčků
  Patologie ženského ústrojí a prsu
 211. Nenádorová onemocnění vulvy
 212. Nádory vulvy – Zhoubné nádory vulvy
 213. Nenádorová onemocnění vaginy
 214. Nádory vaginy – Zhoubné nádory pochvy
 215. Nenádorová onemocnění děložního hrdla
 216. Prekancerózy děložního hrdla
 217. Nádory děložního hrdla
 218. Nenádorová onemocnění děložního těla
 219. Nádory děložního těla
 220. Nemoci vejcovodů
 221. Ovariální cysty
 222. Epitelové nádory ovaria
 223. Germinální nádory ovaria
 224. Gonadostromální a smíšené nádory ovaria
 225. Choroby placenty – Patologické uložení placenty
 226. Patologie těhotenství – Mimoděložní těhotenství
 227. Nenádorová onemocnění prsu - (např. Mastitis, Benigní onemocnění prsu)
 228. Nádory prsu
 229. Nemoci mužského prsu - (např. Gynekomastie, Karcinom prsu u muže)
  Patologie centrálního nervstva a periferních nervů
 230. Edém mozku, hydrocefalus
 231. Poruchy krevního oběhu CNS – ischemie, hemoragie
 232. Krvácení do mozkových obalů
 233. Fraktury lebky, komoce a kontuze mozková
 234. Záněty mozkových obalů, mozku a míchy
 235. Degenerativní onemocnění CNS
 236. Demyelinizační onemocnění
 237. Prionová onemocnění
 238. Epilepsie – epileptické syndromy
 239. Perinatální poškození CNS
 240. Nádory mozku a mozkových plen
  Patologie pohybového ústrojí
 241. Poruchy vývoje skeletu
 242. Rachitis a osteomalacie
 243. Fibrózní osteodystrofie a renální osteopatie
 244. Atrofie, osteopenie a osteoporóza
 245. Nekróza kosti
 246. Zlomeniny kostí a jejich hojení
 247. Akutní osteomyelitida
 248. Tumoriformní léze a nádory kostí
 249. Nenádorová onemocnění kloubů
 250. Pseudotumory a nádory kloubů
 251. Nemoci šlach a šlachových pochev
 252. Onemocnění svalů
  Patologie endokrinního systému
 253. Nenádorová onemocnění hypofýzy
 254. Nádory hypofýzy a hypofyzární syndromy
 255. Onemocnění epifýzy
 256. Nenádorová onemocnění štítné žlázy a tyreoidální syndromy
 257. Nádory štítné žlázy
 258. Nenádorová onemocnění příštítných tělísek a paratyreoidální syndromy
 259. Nádory příštítných tělísek
 260. Nenádorová onemocnění kůry nadledvin
 261. Nádory kůry nadledvin
 262. Syndromy kůry nadledvin – Addisonova choroba, Cushingův syndrom
 263. Nemoci a syndromy dřeně nadledvin – Feochromocytom
 264. Nemoci a syndromy Langerhansových ostrůvků - (např. DM, Neuroendokrinní nádory pankreatu)
  Patologie kůže
 265. Neinfekční záněty kůže
 266. Infekční záněty kůže
 267. Záněty vlasových folikulů
 268. Benigní nádory kůže epitelové a mesenchymové
 269. Maligní nádory kůže epitelové a mesenchymové
 270. Pigmentové névy a melanom
  Perinatální patologie
 271. Mors praenatalis a mors neonatalis
 272. Porodní traumatismus
 273. Časný a pozdní asfyktický syndrom
 274. Mozkové krvácení, nekrotizující enterokolitis a další komplikace novorozeneckého obdobní