Portál:Otázky ke zkoušce z interny (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke zkoušce z interny (3. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z Otázky ke zkoušce z interny (3. LF UK, VL)

3.lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Přístup k nemocnému s bolestí břicha
  Akutní selhání ledvin
  Diabetická noha
 2. Maligní lymfomy
  Chronické selhání ledvin
  Dieta při onemocnění žlučníku, žlučových cest a pankreatu
 3. Dna
  EKG diagnostika ischemie a infarktu myokardu
  Léčba respirační acidózy a alkalózy
 4. EKG diagnostika poruch srdečního rytmu
  Aplastická anémie, dif. dg. pancytopenie
  Zásady antibiotické léčby
 5. Nádory plic a průdušek
  Hodnocení funkce levé komory, dysfunkce levé komory
  Léčba hyper-a hypokalémie
 6. Otrava bojovými chemickými látkami
  Akutní srdeční selhání
  Levostranná srdeční nedostatečnost
 7. Plicní edém kardiální a nekardiální
  Jaterní selhání
  Léčba rychle progredující GN
 8. Degenerativní kloubní onemocnění - Osteoartróza
  Selhání nadledvin
  Kardiogenní šok
 9. Šok
  Chronická hepatitida
  Akutní selhání nadledvin
 10. Jaterní cirhóza
  Dif. dg. šokových stavů
  Léčba tuberkulózy
 11. Cholelitiáza a její komplikace
  Léčba šokových stavů
  Léčba akutního selhání ledvin
 12. Chronické srdeční selhání – etiologie, patofyziologie
  Vaskulitidy
  Akutní pankreatitida – etiologie a diagnostika
 13. Chronické srdeční selhání – diagnostika
  Demence
  Thyreotoxická krize
 14. Chronické srdeční selhání – léčba
  Plicní mykozy a parazitární onemocnění plic
  Hypothyreoidální koma
 15. Systémová arteriální hypertenze – primární (esenciální)
  Mozkové cévní příhody
  Astma bronchiale
 16. Maligní lymfomy
  Komplikace ulcerozní kolitidy
  Léčba sekundární hypertenze
 17. Hemolytické anémie
  Quinkeho edem
  šok anafylaktický|Anafylaktický šok
  Hypertenzní krize
 18. Klasifikace anémií
  Úrazy elektrickým proudem a kontuze srdce
  Chronická obstrukční plicní nemoc
 19. Synkopa
  Polycytemia vera a esenciální trombocytémie
  Acidóza (Respirační acidóza,Metabolická acidóza)
 20. Defekt septa síní
  Akutní leuklemie (lymfatická,myeloidní)
  Mozkové cévní příhody
 21. Jaterní steatóza a steatohepatitida
  Chronická lymfocytární leukemie
  Revmatické mitrální vady (stenóza,insuficience)
 22. Aortální stenóza
  Perniciosní anemie
  Krvácení z jícnových varixů
 23. Aortální insuficience
  Primární myelofibróza
  Pneumonie
 24. Mitrální insuficience
  Chronická myeloidní leukemie
  Sepse
 25. Infekční endokarditida
  Systémový lupus erythematodes
  Nefrotický syndrom
 26. Systémová onemocnění pojiva – přehled
  Tubulointersticiální nefritis
  Nádory štítné žlázy
 27. Stabilní angina pectoris
  Seronegativní spondartritidy
  Nádory žaludku
 28. Akutní koronární syndromy
  Trombocytopenie
  Trombocytopatie
  Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
 29. Poruchy metabolismu kalia
  Myelom
  AIDS
 30. Hyperparatyreóza
  Tuberkulóza plic
  Infarkt myokardu – definice, etiopatogeneza a diagnostika
 31. Addisonova choroba
  Mimoplicní tuberkulosa
  Respirační insuficience
 32. Infarkt myokardu s elevacemi ST
  Cushingův syndrom a Cushingova nemoc
  Borelióza
 33. Komplikace infarktu myokardu
  Trombembolická nemoc
  Hypertyreóza
 34. Léčba infarktu myokardu
  Divertikulární choroba tlustého střeva
  Kardiogenní šok
 35. Dilatační kardiomyopatie
  Nádory tlustého střeva
  Idiopathické intersticiální pneumonie
 36. Diabetes mellitus 1. typu
  Sarkoidóza
  Hypertrofická kardiomyopatie
 37. Connův syndrom
  Hyperlipoproteinémie
  Nádory jícnu
 38. Polycystóza ledvin
  Léčba hypotyreózy
  Transplantace orgánů, umělé orgány
 39. Akutní perikarditida
  Akromegalie
  A-V blok II. a III. stupně
 40. Hirsutismus
  OGTT
  Hemoragický šok
 41. Aneurysma hrudní aorty
  Karcinom pankreatu
  Dehydratace a hyperhadratace
 42. Plicní embolie
  Nádory ledvin a močových cest
  Hyperkalcémie a hypokalcémie
 43. Diagnostika a léčba plicní embolie
  Hemofilie
  Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba
 44. Vyšetření lymfatických cév dolních končetin
  Kognitivní poruchy
  Tromboembolická plicní hypertenze
 45. Základy hemokoagulačního vyšetření
  Chronická obstrukční plicní nemoc
  Hluboká žilní tromboza
 46. Nádory žlučníku a žlučových cest
  Tromboembolická nemoc
  Akutní respirační insuficience a zásady oxygenoterapie
 47. Diferenciální diagnostika ikteru
  Antitrombotická léčba akutních stavů (trombolytika,antikoagulancia,antiagregancia)
  Komplikace žaludečního a duodenálního vředu
 48. Krvácení do gastrointestinální trubice
  Nádory hypofýzy
  Chronické glomerulonefritidy
 49. Vyšetření u chronické pankreatitidy
  Ankylozující spondylitida- Bechtěrevova choroba
  Náhlá smrt
 50. Diabetes mellitus 2. typu
  Jaterní kóma
  Kardiopulmonální resuscitace
 51. Struma
  Fibrilace komor
  Pneumothorax
 52. Poškození teplem a chladem
  Rychle progredující glomerulonefritidy
  Obezita – patogeneze, diagnostika a léčba
 53. Alimentární intoxikace a toxiinfekce
  Elektromechanická disociace
  Léčba chronického selhání ledvin
 54. Komorové arytmie
  Intersticiální nefritidy
  Dráždivý trakčník
 55. Hiátové kýly
  Hypovitaminózy
  Léčba diabetes insipidus
 56. Malnutrice a její dělení
  Céliakie
  Fibrilace a flutter síní
 57. Biliární dyskineze
  Karcinoid, Feochromocytom
  Syndrom chorého sinu (sick sinus syndrom)
 58. Otevřená Botallova dučej
  Diagnostika nemocí žlučového ústrojí
  Onemocnění příštitných tělísek
 59. Poruchy síňokomorového a nitrokomorového převodu vzruchů
  Krvácivé stavy z cévních příčin
  Nemoci kůry nadledvin
 60. Diferenciální diagnostika dušnosti
  Megaloblastové anémie
  Akutní uzávěr tepen dolních končetin
 61. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudníku
  Mukoviscidóza
  Primární a sekundární hyperaldosteronismus
 62. Nefarmakologická léčba srdečních arytmií
  Záněty plic
  Onemocnění hypofýzy
 63. Mozková cévní příhoda
  Vrozené poruchy metabolismu sacharidů
  Bronchiektázie
 64. Amyloidóza
  Hemochromatóza a hemosideróza
  Plicní absces a pleurální empyém
 65. Diagnostická a terapeutická endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
  Porfyrie
  Ischemická choroba dolních končetin
 66. Hypoglykemické stavy a hypoglykemické koma
  Osteoporóza a osteomalacie
  Kritická ischemie dolní končetiny
 67. Prekancerozní stavy v gastroenterologii a jejich dispenzarizace
  Pneumokoniózy
  Léčba chronické pankreatitidy
 68. Alergie a typy alergických reakcí
  Refluxní nemoc jícnu
  Flebotromboza a tromboflebitida
 69. Nádory jater
  Otrava CO
  Nádory pleury
 70. Onemocnění mediastina
  Poruchy tubulárních transportních mechanismů
  Rizikové faktory aterosklerozy
 71. Mimokloubní revmatismus (Revmatismus měkkých tkání)
  Interní choroby v těhotenství
  Toxické poškození jater
 72. Chronické poškození organismu alkoholem
  Pravostranné srdeční selhání
  Hemokoagulační vyšetření
 73. Endokrinní nádory GIT
  Poškození organismu elektrickým proudem
  Plicní hypertenze
 74. Utopení
  Komplikace jaterní cirhózy
  Přehled nejčastějších VSV v dospělé populaci|Vrozené srdeční vady v dospělosti
 75. Cílové hodnoty plasmatických lipidů ¨
  Polypy a polypozy tlustého střeva
  Stavy po infarktu myokardu – pokyny pro ambulantní praxi
 76. Bolesti v zádech
  Nádory srdce
  Mentální anorexie
 77. Chronické komplikace diabetes mellitus
  Nehodgkinské lymfomy
  Akutní intersticiální nefritidy
 78. Astma bronchiale
  Mukoviscidózy
  Myelodysplastický syndrom
 79. Kanylace centrálních žil
  Akutní komplikace diabetes mellitus
  Cor pulmonale
 80. Syndrom diabetické nohy
  Pohlavně přenášené choroby
  Nekardiální operace u kardiaků (příprava, perioperační zajištění)
 81. Hematemeze –diff. dg.
  Sekundární diabetes mellitus
  Krvácivé komlikace léčby srdečních chorob
 82. Vyšetřovací metody v revmatologii
  Borelióza
  Obezita a její důsledky
 83. Lymfedém
  Krvácivé stavy
  Betablokátory
 84. Pleurální syndrom
  Akutní virové hepatitidy
  Sideropenické anemie
 85. Dolní dyspeptický syndrom
  Uštknutí hadem
  Hemoterapie