Portál:Ortopedie

Z WikiSkript

Ortopedie.png     Ortopedie

Studijní a doporučená literatura
  • SOSNA, A, P VAVŘÍK a M KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. 175 s. ISBN 80-7254-202-8.
  • DUNGL, P, et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 1273 s. ISBN 80-247-0550-8.
  • POKORNÝ, Vladimír, et al. Traumatologie. 1. vydání. Praha : Triton, 2002. 307 s. ISBN 80-7254-277-X.
  • VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH, et al. Traumatologie dospělých :  učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8.
  • KOUDELA, Karel, et al. Ortopedická traumatologie. 1. vydání. Karolinum, 2002. 147 s. ISBN 80-246-0392-6.
  • HAVRÁNEK, Petr. Dětské zlomeniny. 2. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2013. 389 s. ISBN 978-80-7262-983-1.


Externí odkazy

{{{1}}}


Ortotika protetika