Portál:Otázky ke zkoušce z interny (LFHK , VL)

Z WikiSkript

Zkušební otázky z vnitřního lékařství

  1. Ischemická choroba srdeční, chronické formy - 1, 2, 3
  2. Diabetes mellitus I. typu
  3. Poškození teplem
  1. Akutní koronární syndrom - 1, 2, 3
  2. Diabetes mellitus II. typu
  3. Chronická lymfocytární leukemie
  1. Komplikace infarktu myokardu
  2. Akutní komplikace diabetu
  3. Častější dědičné metabolické poruchy s projevy v dospělosti
  1. Srdeční selhání: patogeneze, klinické formy, diagnostika
  2. Chronické komplikace diabetu
  3. Otrava houbami
  1. Srdeční selhání: farmakologická léčba
  2. Příznaky spojené s diabetes mellitus (anamnéza a fyzikální nález)
  3. Otravy alkoholy (etylalkohol, metylalkohol, etylenglykol)
  1. Srdeční selhání: nefarmakologická léčba
  2. Přístup k pacientovi s poruchou lipidového metabolismu
  3. Přístup k pacientovi s metabolickou acidózou
  1. Fibrilace síní
  2. Obezita a metabolický syndrom
  3. Otravy oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a organofosfáty
  1. Supraventrikulární tachykardie (kromě fibrilace síní) - 1, 2
  2. Hodnocení nutričního stavu pacienta
  3. Akutní tubulární nekróza - příčiny a principy léčby
  1. Komorové arytmie
  2. Malnutrice a její rizika
  3. Klinická klasifikace glomerulonefritid a nejčastější chronické glomerulonefritidy
  1. Bradyarytmie
  2. Syndrom krátkého střeva
  3. Postižení ledvin při systémových autoimunitních onemocněních a vaskulitidách
  1. Náhlá srdeční smrt
  2. Přístup k pacientovi s hyperkalémií
  3. Základy imunosupresivní léčby v klinické a transplantační nefrologii
  1. Kardiopulmonární resuscitace
  2. Přístup k pacientovi s podezřením na akutní intoxikaci
  3. Diabetes mellitus, režimová opatření
  1. Esenciální arteriální hypertenze
  2. Možnosti nutriční podpory (parenterální enterální výživa)
  3. Urolithiáza, Nefrolithiáza a nefrokalcinóza, obstrukce vývodných močových cest
  1. Kardiovaskulární prevence
  2. Přístup k pacientovi s hyponatrémií a hypernatrémií
  3. Poškození chladem
  1. Plicní embolizace
  2. Poruchy osmolality (bilance celkové tělesné vody, hyponatrémie, hypernatrémie)
  3. Systémové změny spojené se stárnutím
  1. Infekční endokarditida
  2. Patologické močové nálezy v nefrologii; proteinurie/hematurie; Nefrotický syndrom
  3. Cushingův syndrom
  1. Disekce hrudní aorty
  2. Akutní poškození ledvin: příčiny, diagnostika a léčba
  3. Získané koagulopatie, diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
  1. Přístup k pacientovi s krátkodobou poruchou vědomí
  2. Metody vyšetření funkce ledvin
  3. Geriatrické syndromy: delirium, pády, inkontinence, chronická bolest, anorexie
  1. Přístup k pacientovi s edémem plic
  2. Akutní a chronické infekce ledvin a močových cest
  3. Poškození elektrickým proudem
  1. Aortální stenóza
  2. Chronické onemocnění ledvin: definice, funkční klasifikace, klinický obraz
  3. Přístup k pacientovi s bolestí hlavy
  1. Mitrální insuficience
  2. Náhrada funkce ledvin dialýzou - principy a provedení - 1, 2
  3. Přístup k pacientovi s bolestí v zádech
  1. Příznaky srdečních onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
  2. Nefrotoxicita léků; úpravy dávkování léků při onemocnění ledvin
  3. Přístup k pacientovi s podezřením na nemoc z povolání
  1. Vyšetřovací metody v kardiologii
  2. Přístup k pacientovi v šokovém stavu
  3. Přístup k pacientovi s podezřením na alergickou reakci
  1. Astma bronchiale
  2. Akutní a chronické neinfekční tubulointersticiální nefritidy
  3. Metabolické a další komplikace spojené s chronickým onemocněním ledvin (kostní nemoc, anémie, hyperparathyreóza)
  1. Malobuněčný karcinom plic
  2. Biopsie nativní ledviny - indikace, kontraindikace, příprava, hodnocení nálezů
  3. Přístup k pacientovi s imunodeficitem
  1. Nemolobuněčný karcinom plic
  2. Příznaky onemocnění ledvin (anamnéza a fyzikální nález)
  3. Diabetes inspididus
  1. Fluidotorax, pleuritida a empyém
  2. Osteoporóza
  3. Onemocnění adenohypofýzy
  1. Přístup k pacientovi s kašlem
  2. Rychle progredující glomerulonefritidy
  3. Nemoc z ozáření
  1. Respirační insuficience
  2. Přístup k pacientovi s váhovým úbytkem
  3. Incidentalom nadledviny
  1. Intersticiální plicní procesy
  2. Anafylaxe
  3. Přístup k dialyzovanému pacientovi - klinický obraz a jeho komplikace
  1. Chronická obstrukční plicní nemoc
  2. Léčba bolesti
  3. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
  1. Tuberkulóza
  2. Přístup k pacientovi s bolestí na hrudi
  3. Hyperviskózní syndrom
  1. Pneumonie
  2. Přístup k pacientovi v delirantním stavu
  3. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
  1. Přístup k pacientovi s dušností
  2. Antimikrobiální léčba
  3. Ateroskleróza - rizikové faktory a patogeneze
  1. Přístup k pacientovi s hemoptýzou
  2. Sepse
  3. Komplikace protinádorové léčby
  1. Pneumotorax
  2. Přístup k pacientovi v bezvědomí - 1
  3. Anorexia nervosa
  1. Příznaky plicních onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
  2. Přístup k pacientovi s otoky
  3. Symptomatická a paliativní léčba
  1. Fulminantní jaterní selhání
  2. Přístup k pacientovi s cyanózou
  3. Endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu
  1. Krvácení do gastrointestinálního traktu
  2. Přístup k pacientovi se zvýšenou tělesnou teplotou
  3. Nádory štítné žlázy
  1. Akutní pankreatitida
  2. Sekundární arteriální hypertenze
  3. Pneumokoniózy (uhlokopů, silikóza, azbestóza)
  1. Přístup k pacientovi s průjmem a zácpou
  2. Dilatovaná a hypertrofická kardiomyopatie
  3. Hypersenzitivní pneumonitidy
  1. Kolorektální karcinom
  2. Nemoci perikardu a myokarditidy - 1, 2
  3. Sarkoidóza
  1. Refluxní choroba jícnu a Barrettův jícen
  2. Získané chlopenní vady (kromě aortální stenózy a mitrální insuficience) - 1, 2, 3, 4, 5, 6
  3. Plicní eosinofilie
  1. Přístup k pacientovi s bolestí břicha
  2. Kritická končetinová ischemie
  3. Cor pulmonale a plicní hypertenze (primární , sekundární)
  1. Malasimilační syndrom
  2. Obliterující ateroskleróza končetinových tepen, chronické formy
  3. Funkční vyšetření plic (obstrukce, restrikce, hyperinflace, porucha difuze)
  1. Idiopatické střevní záněty (Ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc)
  2. Hluboká žilní trombóza a povrchová tromboflebitida
  3. Cystická fibróza dospělých
  1. Vředová choroba gastroduodena
  2. Chronická žilní nedostatečnost dolních končetin
  3. Nemoci hrudní stěny, mediastina a bránice
  1. Celiakie
  2. Raynaudův fenomén a jiné vasomotorické poruchy - 1, 2
  3. Syndrom spánkové apnoe (obstrukční a centrální)
  1. Portální hypertenze a jaterní cirhóza
  2. Aneurysma aorty
  3. Plicní infekce u imunokompromitovaných nemocných (virové a plísňové)
  1. Přístup k pacientovi s ikterem
  2. Přístup k pacientovi s rozšířením mediastina na rtg snímku hrudníku
  3. Podpůrná terapie v hematologii a onkologii (léčba antimikrobiální, hemosubstituce, hematopoetické růstové faktory, léčba bolesti,…)
  1. Příznaky onemocnění gastrointestinálního traktu (anamnéza a fyzikální nález)
  2. Tracheitida, bronchitida a bronchiolitida
  3. Přístup k pacientovi s krvácením při antitrombotické terapii
  1. Revmatoidní artritida
  2. Bronchiektázie a plicní absces
  3. Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu
  1. Systémový lupus erythematodes
  2. Gastritidy a gastropatie
  3. Transplantace hematopoetických buněk
  1. Příznaky revmatologických onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
  2. Chronická pankreatitida
  3. Vrozené koagulopatie
  1. Přístup k pacientovi s bolestí kloubů
  2. Cholelitiáza a její komplikace
  3. Trombofilní stavy vrozené a získané
  1. Dna a další artritidy indukované krystaly
  2. Nádory jícnu
  3. Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie
  1. Osteoartróza
  2. Nádory žaludku
  3. Akutní leukémie
  1. Příznaky hematologických onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
  2. Nádory pankreatu
  3. Polymyalgia rheumatica a obrovskobuněčná arteritida
  1. Přístup k nemocnému s anémií
  2. Non-alkoholická steatohepatitida (NASH)
  3. Psoriatická artritida
  1. Hemolytické anemie
  2. Přístup k pacientovi s ascitem
  3. Reaktivní artritidy
  1. Anémie z nedostatku železa, anémie u chronických chorob
  2. Prekancerózy gastrointestinálního traktu
  3. Vaskulitidy (ANCA negativní)
  1. Anémie z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové
  2. Divertikulóza a její komplikace
  3. Vaskulitidy (ANCA pozitivní)
  1. Přístup k pacientovi s krvácivým stavem
  2. Cizí těleso v gastrointestinálním traktu, kaustické poranění jícnu a žaludku
  3. Systémová sklerodermie a polymyozitida/dermatomyozitida
  1. Přístup k nemocnému se splenomegalii
  2. Primární biliární cholangoitida, primární sklerozující cholangoitida
  3. Infekční artritidy
  1. Přístup k pacientovi s eozinofilií
  2. Přístup k pacientovi s dysfagií
  3. Ankylozující spondylartritida (Bechtěrevova nemoc)
  1. Přístup k pacientovi s uzlinovým syndromem
  2. Poškození gastrointestinálního traktu léky
  3. Gestační diabetes
  1. Antikoagulační, fibrinolytická a antiagregační terapie
  2. Metabolické choroby jater - 1, 2, 3, 4
  3. Hyperkalcémie - diferenciální diagnostika a terapie
  1. Akutní situace v hematologii (febrilní neutropenie, tumor lysis syndrom, hyperkalcémie…)
  2. Virové hepatitidy
  3. Neuroendokrinní nádory
  1. Léčba krevními deriváty a jejich komplikace
  2. Náhlé příhody břišní
  3. Feochromocytom a primární hyperaldosteronismus
  1. Krevní obraz a rozpočet leukocytů, interpretace výsledků
  2. Vyšetřovací metody v gastroenterologii
  3. Hypogonadismus
  1. Laboratorní vyšetření hemostázy a interpretace výsledků
  2. Nádory jater
  3. Choroby příštítných tělísek
  1. Přístup k pacientovi se strumou
  2. Polypy a polypózní syndromy gastrointestinálního traktu
  3. Přístup k nemocnému vyššího věku
  1. Hypotyreóza
  2. Dřeňový útlum, aplastická anémie (aplastická pancytopenie)
  3. Transplantace ledvin a vyšetření pro čekací listinu (waiting list)
  1. Hypertyreóza
  2. Myelodysplastický syndrom
  3. Principy nefrologické dispenzarizace a obecná pravidla nefroprotekce
  1. Adrenální insuficience
  2. Maligní lymfomy (Hodgkinův lymfom, ne - Hodgkinovy lymfomy)
  3. Diabetické onemocnění ledvin
  1. Hypopituitarismus
  2. Chronická myeloidní leukémie
  3. Polycystická choroba ledvin a jiné dědičné poruchy ledvin
  1. Přístup k pacientovi s hypoglykémií
  2. Chronické Ph- myeloproliferativní onemocnění (pravá polycytémie, primární myelofibróza a esenciální trombocytémie)
  3. Ledviny a hypertenze - ischemická nefropatie a vaskulární nefroskleróza
  1. Přístup k pacientovi s hyperglykémií
  2. Trombocytopenie, trombocytopatie
  3. Ultrazvukové a další zobrazovací metody vyšetření v nefrologii - indikace a klinický význam