Portál:Otázky ke zkoušce z interny (LFHK , VL)

Z WikiSkript

Zkušební otázky z vnitřního lékařství

Vždy první otázka (tučně) z tripletu je limitní pro úspěšné složení zkoušky


  1. Infarkt myokardu s elevací ST-segmentu (STEMI)
  2. Přístup k pacientovi s bolestí hlavy
  3. Akromegalie, deficit GH
  1. Přístup k nemocnému s anémií
  2. Sarkoidoza
  3. Otravy alkoholy (etylalkohol, metylalkohol, etylenglykol)
  1. Fulminantní jaterní selhání
  2. Zásady klinického zkoušení léků ve vnitřním lékařství
  3. Obstrukce močových cest
  1. Astma bronchiale
  2. Přístup k pacientovi s nechtěným hubnutím
  3. Pagetova choroba
  1. Náhlá srdeční smrt
  2. Přístup k pacientovi s polyurií
  3. Polymyalgia rheumatica a obrovskobuněčná arteritida
  1. Systémová hypertenze – klasifikace, patofyziologie, komplikace
  2. Primární a sekundární imunodeficity
  3. Paraneoplastické endokrinní syndromy
  1. Komplikace infarktu myokardu
  2. Přístup k pacientovi s bolestí v zádech
  3. Polycystická choroba ledvin a jiné dědičné poruchy ledvin
  1. Přístup k pacientovi s dušností
  2. Akutní intestinální ischemie
  3. Poškození elektrickým proudem
  1. Přístup k pacientovi se zvýšenou tělesnou teplotou
  2. Ischemická choroba srdeční – patogeneze, rizikové faktory, klinické formy
  3. Prolaktinom, hyperprolaktinémie
  1. Kolorektální karcinom
  2. Přístup k pacientovi s rozšířením mediastina na rtg
  3. Uštknutí hadem, kousnutí a bodnutí hmyzem
  1. Přístup k pacientovi s proteinurií
  2. Raynaudův fenomén a jiné vasomotorické poruchy
  3. Non Hodgkinovy lymfomy
  1. Přístup k pacientovi s krátkou poruchou vědomí
  2. Poškození gastrointestinálního traktu léky
  3. Choroby adenohypofýzy
  1. Refluxní choroba jícnu
  2. Přístup k pacientovi se splenomegalií
  3. Pneumokoniózy
  1. Přístup k pacientovi s oligo/anurií
  2. Angina pectoris
  3. Nádory kůže
  1. Portální hypertenze
  2. Přístup k pacientce s hirsutismem, popř. virilizací
  3. Polyarteritis nodosa
  1. Přístup k pacientovi s hematurií
  2. Pneumotorax
  3. Hypoadrenální šok
  1. Přístup k pacientovi s bolestí na hrudi
  2. Vrozená metabolická onemocnění jater: 1, 2, 3, 4
  3. Poškození teplem
  1. Přístup k pacientovi s bolestí břicha
  2. Akutní infekce dýchacích cest (tracheitida + bronchitida + bronchiolitida)
  3. Poškození chladem, léčebná hypotermie
  1. Přístup k pacientovi s psychomotorickým neklidem
  2. Nádory tenkého střeva
  3. Maligní lymfogranulom (Hodgkinova choroba)
  1. Tuberkulóza dýchacího ústrojí
  2. Přístup k pacientovi s bolestí kloubů
  3. Komplikace protinádorové léčby
  1. Zásady léčby bolesti
  2. Vrozené srdeční vady u dospělých
  3. Myelofibróza a esenciální trombocytémie
  1. Pneumonie
  2. Přístup k pacientovi s poruchou spánku
  3. Typy nutriční podpory a jejich indikace a technika
  1. Přístup k pacientovi s utlumeným vědomím/bezvědomím
  2. Supraventrikulární tachykardie
  3. Edukace diabetika (dietní a režimová opatření, self-monitoring atd.)
  1. Malasimilační syndrom
  2. Cushingův syndrom
  3. Virové hepatitidy
  1. Přístup k pacientovi s otoky (retencí tekutin)
  2. Funkční poruchy gastrointestinálního traktu
  3. Antifosfolipidový syndrom
  1. Přístup k pacientovi s akutní otravou (známý/neznámý jed)
  2. Jaterní cirhóza
  3. Cévní postižení ledvin
  1. Přístup k pacientovi s hyperglykémií nalačno a obezitou
  2. Dráždivý tračník
  3. Otravy návykovými látkami
  1. Přístup k pacientovi s krvácivým stavem
  2. Plicní infekce u imunokompromitovaných nemocných
  3. Dekompresní nemoc
  1. Plicní embolie
  2. Multiorgánové selhání
  3. Přístup k nemocnému vyššího věku
  1. Malobuněčný karcinom plic
  2. Přístup k pacientovi s hyperkalémií
  3. Ankylozující spondylartritida (Bechtěrevova nemoc)
  1. Přístup k pacientovi s hyperkalcémií
  2. Chronická gastritida
  3. Častější otravy léky
  1. Přístup k pacientovi se zvracením
  2. Autoimunitní endokrinopatie
  3. Kardiogenní šok
  1. Přístup k pacientovi s poruchou lipidového metabolismu
  2. Chronická pankreatitida
  3. Henochova-Schönleinova purpura
  1. Primární a sekundární prevence ICHS
  2. Přístup k pacientovi s patologickou frakturou
  3. Feochromocytom
  1. Přístup k pacientovi s hypokalémií
  2. Syndrom spánkové apnoe (obstrukční a centrální)
  3. Inzulínová léčba, typy inzulínů a inzulínové režimy
  1. Bronchogenní karcinom
  2. Nemoci glomerulů (charakteristika, rozdělení)
  3. Problémy farmakoterapie ve vyšším věku
  1. Hemodialýza
  2. Přístup k pacientovi s imunodeficiencí
  3. Endokrinně podmíněná hypertenze
  1. Akutní leukémie
  2. Přístup k pacientovi s uzlem ve štítné žláze
  3. Non-alkoholická steatohepatitida (NASH)
  1. Přístup k pacientovi s metabolickou acidózou
  2. Postižení plic u systémových onemocnění
  3. Bolest při nádorových onemocněních a její léčba
  1. Přístup k pacientovi se strumou
  2. Nádory jícnu
  3. Deficit vitaminů rozpustných ve vodě
  1. Akutní poškození ledvin
  2. Přístup k pacientovi s metastázami z neznámého zdroje
  3. Cholelitiáza
  1. Akutní nefritický syndrom
  2. Přístup k pacientovi (muži) s hypogonadismem
  3. Bradyarytmie a raménkové blokády
  1. Krvácení do gastrointestinálního traktu
  2. Přístup k pacientovi s alergií na léky
  3. Ateroskleróza - patogeneze, rizikové faktory
  1. Přístup k pacientovi s hyponatrémií
  2. Nemoci pleury, hrudní stěny, mediastina a bránice
  3. Srdce při nekardiálních onemocněních a v graviditě
  1. Přístup k pacientovi s trombocytopenií
  2. Polypy tlustého střeva a polypózní syndromy
  3. Hormonální substituce v menopauze
  1. Fluidotorax
  2. Dřeňový útlum, aplastická anémie (aplastická pancytopenie)
  3. Gestační diabetes
  1. Přístup k pacientovi s kašlem
  2. Hypoglykémie
  3. Nádorová kachexie a horečky nádorového původu
  1. Přístup k pacientovi s uzlinovým syndromem
  2. Cystická fibróza dospělých
  3. Ledviny a farmaka
  1. Respirační insuficience
  2. Krvácivé stavy z cévních příčin (purpury)
  3. Nádory prsu, nádory prostaty
  1. Hyperthyreóza
  2. Latentní a mimoplicní tuberkulóza, netuberkulózní mykobakteriózy
  3. Klinicky významné lékové interakce
  1. Chronická obstrukční plicní nemoc
  2. Choroby postihující více endokrinních žláz
  3. Infekční artritidy
  1. Chronická lymfatická leukemie
  2. Myokarditida a kardiomyopatie
  3. Metabolická reakce na stres, hyperkatabolismus, stresové hladovění
  1. Chronické onemocnění ledvin
  2. Barrettův jícen
  3. Farmakoterapie diabetu mimo inzulín
  1. Hemolytické anemie, hemoglobinopatie
  2. Prekancerózy gastrointestinálního traktu
  3. Choroby hypothalamu a neurohypofýzy
  1. Diabetes mellitus 2. typu
  2. Spolknuté cizí těleso
  3. Fibromyalgie
  1. Přístup k pacientovi v šoku
  2. Poruchy endokrinní aktivity ledvin
  3. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
  1. Gravesova-Basedowova nemoc
  2. Primární biliární cirhóza, primární sklerozující cholangitida
  3. Podpůrná terapie v hematologii a onkologii
  1. Obezita a metabolický syndrom
  2. Přístup k pacientovi s dysfagií
  3. Osteopatie při chronickém onemocnění ledvin
  1. Hodnocení nutričního stavu pacienta, malnutrice a její rizika
  2. Syndrom krátkého střeva
  3. Osteoartróza
  1. Srdeční selhání (příčiny, patofyziologie, příznaky, rozdělení)
  2. Poruchy acidobazické rovnováhy (rozdělení, vyšetření, adaptace)
  3. Reaktivní artritidy
  1. Selhání ledvin (CKD5) a uremický syndrom
  2. Hypersenzitivní pneumonitidy a plicní infiltráty s eosinofilií
  3. Symptomatická a paliativní léčba v hematologii a onkologii
  1. Přístup k pacientovi s ikterem
  2. Poruchy metabolismu vápníku a fosforu
  3. Prevence onemocnění před cestou do zahraničí
  1. Nestabilní angina pectoris a infarkt myokardu bez elevace ST-segmentu (NSTEMI)
  2. Poruchy osmolality (bilance celkové tělesné vody, hyponatrémie, hypernatrémie)
  3. Psoriatická artritida
  1. Trombocytopenie, trombocytopatie
  2. Hypertenze při onemocnění ledvin
  3. Častější otravy průmyslovými jedy (kysličník uhelnatý, insekticida, organická rozpouštědla atd.)
  1. Diabetes mellitus 1. typu
  2. Bronchiektázie a plicní absces
  3. Dna a další artritidy indukované krystaly
  1. Diabetes mellitus - epidemiologie, diagnostika a klasifikace
  2. Chronická žilní nedostatečnost DK
  3. Systémové změny spojené se stárnutím
  1. Fibrilace a flutter síní
  2. Transplantace progenitorových krvetvorných buněk
  3. Urgentní stavy v endokrinologii
  1. Přístup k pacientovi s edémem plic (diferenciální dg. kardiální/nekardiální, léčba)
  2. Choroby příštítných tělísek
  3. Vybrané geriatrické syndromy (delirium, pády, inkontinence, chronická bolest, anorexie)
  1. Základní farmakokinetické parametry a jejich význam pro dávkování léků
  2. Granulomatoza s polyangitidou (Wegenerova)
  3. Neuroendokrinní nádory GIT (vč. pankreatu)
  1. Idiopatické střevní záněty (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba)
  2. Záněty štítné žlázy
  3. Výšková nemoc, doprava letadlem
  1. Vředová choroba
  2. Polyglobulie (primární a sekundární)
  3. Poruchy bilance sodíku (bilance extracelulární tekutiny, hypovolémie, hypervolémie)
  1. Osteoporóza
  2. Syndrom horní duté žíly
  3. Otrava houbami
  1. Akutní komplikace diabetu
  2. Obliterující tromboangiitis (Buergerova choroba)
  3. Léčba krevními deriváty a její komplikace
  1. Celiakie
  2. Revmatická horečka
  3. EKG - normální obraz a základní patologické nálezy
  1. Deficit vitaminu D a osteomalacie
  2. Přístup k pacientovi s hemoptýzou
  3. Incidentalom nadledviny
  1. Monoklonální gamapatie
  2. Funkční vyšetření plic
  3. Význam stopových prvků ve zdraví a nemoci
  1. Hyperaldosteronismus
  2. Myelodysplastický syndrom
  3. Cor pulmonale a plicní hypertenze
  1. Anémie z nedostatku železa, anémie u chronických chorob
  2. Kompresivní syndromy horní hrudní apertury
  3. Nefrolithiáza
  1. Trombofilní stavy
  2. Vyšetření moči
  3. Poruchy defekace (průjem, zácpa, inkontinence)
  1. Addisonova choroba
  2. Onemocnění aorty
  3. Infekce močových cest
  1. Hypothyreóza
  2. Potravinová alergie
  3. Vyšetření funkce ledvin
  1. Akutní pankreatitida
  2. Periferní cévní syndrom u diabetika
  3. Častější dědičné metabolické poruchy s projevy v dospělosti
  1. Revmatoidní artritida
  2. Nádory žaludku
  3. Onemocnění perikardu
  1. Intersticiální plicní procesy
  2. Onemocnění lymfatických cév
  3. Vrozené koagulopatie
  1. Systémový lupus erythematodes
  2. Megaloblastové anémie, dyserytropoetické anémie
  3. Akutní tepenné uzávěry končetinových tepen
  1. Vyšetření lipidového metabolismu a hodnocení příslušných rizik
  2. Divertikulóza
  3. Systémová sklerodermie a polymyozitida/dermatomyozitida
  1. Komorové arytmie
  2. Přístup k pacientovi s ascitem
  3. Rozpis parenterální výživy (odhad potřeby energie a jednotlivých složek) a její monitorování
  1. Zásady podávání transfuzí ve vnitřním lékařství a jejich komplikace
  2. Nefrotický syndrom
  3. Nádory podjaterní krajiny
  1. Srdeční selhání (léčba)
  2. Anorexia nervosa
  3. Peritoneální dialýza
  1. Žilní trombóza
  2. Rozpis enterální výživy (odhad potřeby energie a jednotlivých složek) a její monitorování
  3. IgG4 nemoc
  1. Léčba a dispensarizace pacienta se systémovou hypertenzí
  2. Chronická myeloidní leukemie
  3. Nádory ledvin
  1. Získané koagulopatie, diseminovaná intravaskulární koagulace
  2. Nádory štítné žlázy
  3. Obliterující ateroskleróza končetinových tepen
  1. Chronické komplikace diabetu
  2. Infekční endokarditida
  3. Amyloidóza
  1. Tubulointersticiální nefritidy
  2. Mitrální vady
  3. Hormonální příčiny hyperglykémie (mimo diabetes mellitus 1. a 2. typu)
  1. Zásady antitrombotické terapie
  2. Aortální vady
  3. Péče o umírajícího (základní principy tanatologie)
  1. Kardiopulmonální resuscitace
  2. Nemoc z ozáření
  3. Azbestóza
  1. Zásady antimikrobiální léčby
  2. Bércový vřed
  3. Metabolická kómata
  1. Sepse
  2. Přístup k pacientovi s cyanózou
  3. Profesionální nádory plic a dýchacích cest
  1. Septický šok
  2. Karcinom pankreatu
  3. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
  1. Hypovolemický šok
  2. Arytmie (rozdělení, patofyziologie, klinický význam)
  3. Hyperviskózní syndrom