Uživatelka:Martina Ševčíková/Pískoviště

Z WikiSkript

Konzultace: Každý pátek 13:00 – 17:00 v Terminálovna ve Fyziologickém ústavu – nejlépe po předchozí domluvě. https://www.wikiskripta.eu/w/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Protokolovac%C3%AD_z%C3%A1znamy/newusers

Nádorové procesy
Morfologické změny buňky v důsledku poškození organel

|

Poruchy základní mezibuněčné hmoty (fibrinoid, hyalin, hlenové substance)

|

Amyloidóza

|

Diabetes mellitus
Glykogenózy

|

Steatóza a její typy

|

Lipidózy

|

Patologické zvápenění

|

Poruchy metab. vody a elektrolytů

|

Konkrementy
Krystaly

|

Melanin a jeho poruchy metabolizmu

|

Ceroid, lipofuscin, lipochrom, melanosis coli

|

Extravaskulární rozpad krve
Krevní pigmenty

|

Intravaskulární rozpad krve
Hemoglobinemie, hemosideróza, hemochromatóza

|

Hemolytický ikterus

|

Mechanický a hepatotoxický ikterus

|

Antrakóza
uhlokopská nemoc

|

Silikóza
Azbestóza

|

Změny při oběhové nedostatečnosti v srdci a periferii

|

Příčiny oběhové insuficience v srdci

|

Hypertenze- (systémová a plicní), její příčiny

|

Šok
Kolaps

|

Změny krve vedoucí k oběhové nedostatečnosti
Anémie
Polyglobulie

|

Trombóza

|

Embolie a její typy

|

Místní poruchy krevního oběhu
Edém
Hyperemie
Ischémie

|

Hemoragie

|

Trombocytopatie
Trombocytopenie

|

Koagulopatie
Vaskulopatie

|

Definice zánětu. Morfologické změny v místě zánětu a jejich výklad

|

Zánět exsudativní serózní

|

Zánět lymfoplasmocelulární nehnisavý

|

Zánět hnisavý

|

Zánět fibrinózní seróz, sliznic a kůže

|

Zánět fibrinózní intersticiální

|

Zánět proliferativní a granulomatózní

|

Morfologické projevy tuberkulózy

|

Primární komplex tbc a dětská tbc

|

Orgánová tbc dospělého věku

|

Sarkoidóza

|

Syfilis získaná

|

Syfilis vrozená

|

Lepra,
Infekční sklerom

|

Autoimunní onemocnění

|

Poruchy imunitních reakcí (nedostatek tvorby protilátek)
Alergie

|

Regenerace
Reparace

|

Adaptace
Atrofie
Hyperplázie
Hypertrofie
Metaplázie

|

Malformace (zrůdy)


Nádorové procesy

|

Pseudotumory

|

Růst nádoru a typy metastazování

|

Definice nádoru, obecná morfologie nádorů

|

Příčiny nádorového růstu

|

Prekancerózy

|

Fibrom
Myxom
Lipom a jeho varianty, xantom a jejich maligní varianty
Liposarkom

|

Hemangiom
Lymfangiom jejich typy a maligní varianty

|

Chondrom, chordom
Osteom, synovialom a jejich maligní varianty

|

Leiomyom, rabdomyom, myoblastický myom a malig. varianty

|

Leukemie a jejich dělení

|

Hemoblastomy (myelosarkom, maligní lymfom)

|

Hodgkinovy lymfomy

|

Plazmocytární myelom
Nádory z histiocytů a dendritických buněk

|

Benigní a maligní nádory povrchového epitelu

|

Adenomy
Cylindrom
Karcinoid

|

Typy maligních nádorů žlaz

|

Neurinom, neurilemom, neurosarkom

|

Neuroblastom, paragangliom

|

Pigmentové névy a maligní melanom

|

Smíšené nádory
Teratom
Germinální nádory

|

Choriokarcinom
Mezoteliom

|

Nádory srdce (endokardu, myokardu, perikardu)

|

Myelodysplastické syndromy
Akutní myeloidní leukémie

|

Myeloproliferativní nádory

|

Myeloidní leukemie
Akutní myeloidní leukemie
Chronická myeloidní leukemie

|

Chronická lymfocytická leukémie
Lymfom z malých lymfocytů

|

Nádory laryngu, nosu a bronchů

|

Karcinomy plic

|

Nádory dutiny ústní (benigní a maligní)

|

Odontogenní nádory

|

Benigní nádory slinných žlaz
Maligní nádory slinných žlaz a cysty

|

Divertikuly
Nádory jícnu

|

Nádory žaludku

|

Nádory střev

|

Nádory jater

|

Nádory žlučových cest

|

Karcinom pankreatu a jeho komplikace

|

Nádory ledvin

|

Nádory vývodných cest močových

|

Nádory varlete

|

Karcinom prostaty

|

Epitelové nádory vaječníku

|

Germinální nádory vaječníku

|

Nádory ze specifického mezodermu vaječníku

|

Mesenchymální nádory dělohy

|

Karcinom čípku

|

Karcinom těla děložního

|

Trofoblastická nemoc

|

Benigní nádory mammy

|

Nádory prsu

|

Nádory plen mozkových
Meningeomy

|

Nádory mozku

|

Hyperplázie a benigní nádory kostí

|

Maligní nádory kostí

|

Nádory kloubů
Nádory šlach

|

Nádory hypofýzy, kraniofaryngeom

|

Hyperplázie a nádory kůry nadledvin

|

Adenom
Karcinom štítné žlázy a jejich typy

|

Nádory a hyperfunkční syndromy periferního endokrinního systému

|

Nádory kůže (epidermis, vlasových foliklů a žláz)

|

Mezenchymové nádory kůže a hemoblastózy


Obecná etiologie a infekce

|

Fyzikální příčiny patologických stavů

|

Chemické příčiny patologických stavů

|

Avitaminózy

|

Bakteriémie
Sepse
pyémie

|

Stafykoková infekce

|

Streptokoková infekce

|

Neisseriová infekce

|

Tyfus

|

Kolibacilární infekce

|

Cholera
Bacilární dysenterie

|

Haemofilové infekce

|

Pasteurelózy

|

Brucelózy

|

Difterie

|

Listerióza

|

Anaerobní toxoinfekce

|

Zvratný tyfus a Weilova nemoc

|

Aktinomykóza

|

Mykózy sliznic

|

Orgánové viscerální mykózy

|

Tyfus exanthematicus
Q horečka

|

Variola
Vaccinia
Molluscum contagiosum

|

Varicella
Herpes simplex,
Herpes zoster

|

Cytomegalie

|

Infekční mononukleóza
Burkitův lymfom

|

Influenza

|

Morbilli

|

Rubeola,
parotitis epidemica

|

Virové pneumonie- především dětské

|

Lyssa

|

Poliomyelitis anterior acuta

|

Sklerotizující subakutní panencefalitida
herpetická encefalitis

|

Klíšťová encefalitis

|

Amébová dysenterie
Akantamebiáza

|

Leishmaniáza

|

Trypanosomiáza

|

Malárie

|

Toxoplasmóza

|

Pneumocystóza

|

Taeniasis (cysticercus cellulosae,
Echinococcus)

|

Ascariasis

|

Oxyuriasis

|

Trichinosis
Speciální patologie

|

Defekty předsíňového septa
Defekty komorového septa
Truncus arteriosus persistens

|

Stenóza
Stenóza plicnice
Aortální stenóza
Atrézie velkých tepen

|

Transpozice velkých cév

|

Patologický obsah perikardu

|

Záněty perikardu

|

Infekční endokarditidy

|

Nebakteriální endokarditidy

|

Chlopňové vady získané

|

Ischemické změny myokardu

|

Typy myokarditid

|

Kardiomyopatie

|

Stařecké choroby srdce

|

Arterioskleróza

|

Arteritidy

|

Typy aneuryzmat a jejich komplikace

|

Flebotrombóza
Tromboflebitis
Flebektázie

|

Hemolytické anemie korpuskulární

|

Hemolytické anémie nekorpuskulární

|

Perniciózní anémie

|

Aplastická anémie

|

Agranulocytóza

|

Trombocytopénie

|

Lymfadenitis nespecifická a specifická

|

Lymphadenitis mesenterialis a lymphadenitis cervicalis profunda

|

Splenomegalie

|

Rhinitidy
Sinusitidy

|

Laryngitidy
Tracheitidy
Bronchitidy

|

Bronchiektázie
Bronchostenóza

|

Emfyzém plicní

|

Atelektáza a kolaps plicní

|

Plicní hypertenze
Chronická venostáza plic
Edém

|

Embolie plicní a její typy

|

Infarkt plic

|

Katarální pneumonie a její typy

|

Krupózní pneumonie

|

Nehnisavé intersticiální záněty plicní

|

Nekrotizující pneumonie
gangréna
absces plicní

|

Tuberkulóza plicní

|

Patologie pleury

|

Stomatitis a její typy

|

Caries dentium

|

Periodontitis akutní a chronická

|

Parodontopatie

|

Sialoadenitis

|

Angina a její typy

|

Ulcus pepticum (akutní a chronický)

|

Gastritis akutní a chronická

|

Ischemie střeva (hemoragická infarzace a infarkt)

|

Různé typy enteritid a kolitid

|

Appendicitis

|

Idiopatické záněty střev − Crohnova choroba, ulcerosní colitis]]

|

Celiakální sprue
Whippleova choroba

|

Invaginace, strangulace, volvulus

|

Typy ileů

|

Patologický obsah dutiny břišní (ascites, hemoperitoneum)

|

Typy peritonitid nespecifické i specifické

|

Hernie a její komplikace

|

Nekrózy a apoptózy hepatocytů. Příčiny a příklady chorobných jednotek

|

Hepatitis virová akutní a chronická

|

Cirhóza jater. Příčiny, typy, vznik a vývoj, komplikace

|

Nemoci žlučníku (litiáza, záněty, nádory)

|

Nemoci žlučového stromu (litiáza, záněty, nádory)

|

Cystická pankreatofibróza

|

Záněty pankreatu

|

Malformace ledvin a vývodných cest močových

|

Vrozená onemocnění ledvin
Polycystózy,
Alportův syndrom

|

Morfologické projevy „benigní“ a maligní hypertenze v ledvinách

|

Ateroskleroza, infarkt ledviny a nekroza kůry ledviny

|

Vaskulitidy postihující ledviny

|

Diabetická glomeruloskleróza a změny ledvin při cukrovce

|

Rychle progrediující GN

|

Glomerulopatie projevující se nefrotickým syndromem.

|

Nemoci glomerulů projevující se hematurií

|

Postižení ledvin při SLE

|

Nefropatie při mnohotném myelomu a amyloid ledvin

|

Příčiny a morfologické projevy tubulointersticiáoních nefritid a akutního tubulárního poškození

|

Urolithiasis a její komplikace

|

Poruchy sexuální diferenciace

|

Specifický a nespecifický zánět varlete, nadvarlete a prostaty

|

Hypertrofie prostaty a její následky

|

Cysty vaječníku a jejich typy

|

Specifická a nespecifická salpingitis a její následky

|

Dyshormonální změny endometria. Endometrióza.

|

Změny placenty

|

Puerperální sepse a její komplikace

|

Mimoděložní těhotenství a jeho komplikace

|

Těhotenská toxikóza

|

Fibrózní cystická mastopatie

|

Dystrofické změny gangliových buněk

|

Traumata kraniocerebrální
Porodní poranění

|

Encefalomalacie a myelomalacie

|

Krvácení do plen mozkových (extracerebrální)

|

Mozkové krvácení

|

Hydrocefalus
Edém mozku

|

Degenerativní onemocnění mozku a míchy

|

Hnisavá leptomeningitis

|

Tuberkulózní leptomeningitis

|

Hnisavá encefalitis
Absces mozku

|

Nehnisavé encefalitidy

|

Neurosyfilis

|

Svalová atrofie, dystrofie a myopatie

|

Typy myositid

|

Nejčastější osteodysplázie

|

Osteodysplasia fibrosa
mramorovitost kostí

|

Nekrózy kostní

|

Osteoporóza

|

Rachitis
Osteomalacie

|

Osteodystrophia fibrosa

|

Mollerova-Barlowova nemoc

|

Fraktury kostí a jejich hojení

|

Osteomyelitis purulenta a tuberculosa

|

Ostitis deformans (Paget)

|

Dysplázie kyčelního kloubu

|

Arthrosis deformans
spondylosis deformans

|

Polyarthritis progressiva, ankylosující spondylitis

|

Akutní a chronické záněty šlach, hlenových váčků a fibromatózy

|

Hypopituitarismus

|

Hyperpituitarismus, hypothalamoneurohypofyzární syndromy

|

Atrofie a nekróza kůry nadledvin

|

Adrenogenitální syndrom

|

Addisonova choroba

|

Cushingův syndrom a
hyperaldosteronismus

|

Thyroiditis a její typy

|

Hyperplázie štítné žlázy − struma

|

Hyper-
hypothyreosa

|

Diabetes mellitus

|

Dekubitus
Gangréna

|

Pemphigus vulgaris
Dermatitis herpetiformis

|

Psoriasis vulgaris,
Lichen ruber planus
Darierova choroba

|

Lupus erythematodes
Sclerodermia
Dermatomyositis

|

Hnisavé a nekrotizující dermatitidy

|

Dermatitidy s primární cévní složkou

|

Tuberkulóza kůže

|

Dermatomykózy

|

Hyperkeratóza a papilomatóza kůže

|

Příčiny prenatální smrti

|

Příčiny neonatální smrti

|

Syndrom hyalinních membrán
Bronchopulmonální dysplázie

|

Časný a pozdní asfyktický syndrom

3β- hydroxysteroiddehydrogenázy

kůry nadledvin

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Candidosis&action=edit


Seznamy článků, v nichž chybí jeden parametr redakční šablony[upravit | editovat zdroj]

Následují seznamy článkům, kterým chybí jeden parametr šablony {{Redakce}}, rozdělené podle toho, co zrovna chybí.

Upravit citace[upravit | editovat zdroj]


Upravit kategorie[upravit | editovat zdroj]


Upravit obrázky a licence[upravit | editovat zdroj]


Upravit nadpisy[upravit | editovat zdroj]


Upravit portály[upravit | editovat zdroj]


Upravit pravopis[upravit | editovat zdroj]


Upravit prolinkování[upravit | editovat zdroj]

Tato kritéria nesplňují žádné stránky.

Upravit synonyma a název[upravit | editovat zdroj]


Upravit typografii[upravit | editovat zdroj]

Tato kritéria nesplňují žádné stránky.

Upravit zdroje[upravit | editovat zdroj]


Upravit členění[upravit | editovat zdroj]