Portál:Otázky ke státní zkoušce z interny (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z interny (1. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Kardiologie a angiologie[upravit | editovat zdroj]

Otázky z kardiologie a angiologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Arteriální hypertenze
 2. Sekundární arteriální hypertenze
 3. Zásady léčby arteriální hypertenze – základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti
 4. Rizikové faktory aterosklerózy
  Posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
 5. Komplexní ovlivnění kardiovaskulárního rizika
  Primární prevence ischemické choroby srdeční
  Sekundární prevence ischemické choroby srdeční
 6. Léčba nikotinismu
 7. Ischemická choroba srdeční – patogeneze, klinické formy
 8. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
  Angina pectoris
  Prinzmetalova angina pectoris
  Koronární syndrom X
 9. Léčba chronické ICHS
 10. Nestabilní angina pectoris,
  Akutní infarkt myokardu bez ST elevací
 11. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
 12. Léčba akutních koronárních syndromů
 13. Komplikace infarktu myokardu
 14. Mitrální stenóza a
  Mitrální regurgitace
 15. Aortální stenóza a
  Aortální regurgitace
 16. Aneuryzma a
  Disekce aorty
 17. Onemocnění chlopní pravého srdce
 18. Onemocnění perikardu;
  srdeční tamponáda
 19. Myokarditidy
 20. Kardiomyopatie
 21. Infekční endokarditida
 22. Chronické srdeční selhání
 23. Léčba chronického srdečního selhání – viz ot. 22 Chronické srdeční selhání
 24. Akutní srdeční selhání; plicní edém
 25. Bradyarytmie a raménkové blokády
  Blokáda pravého Tawarova raménka,
  Blokáda levého Tawarova raménka
 26. Supraventrikulární arytmie
 27. Komorové arytmie
 28. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
 29. Principy léčby arytmií
 30. Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace
 31. Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace
 32. Šok
 33. Synkopa, kolaps
 34. Plicní embolie
 35. Plicní hypertenze;
  Cor pulmonale
 36. Onemocnění hlubokého žilního systému
  Trombóza hlubokých žil
 37. Léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie
 38. Onemocnění povrchového žilního systému
 39. Varixy dolních končetnin;
  Chronická žilní insuficience
 40. Akutní formy tepenné ischemie
 41. Ischemická choroba dolních končetin
 42. Léčba ischemické choroby dolních končetin (akutní a chronické formy)
 43. Onemocnění mozkových cév
  Cévní mozkové příhody


Gastroenterologie[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky z gastroenterologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Nemoci jícnu
 2. Akutní a chronická gastritida a gastropatie
 3. Vředová choroba žaludku a duodena
 4. Léčba vředové choroby žaludku a duodena
 5. Nádory žaludku
 6. Hematemeza, meléna, enteroragie
 7. Nauzea, zvracení, singultus
 8. Malabsorpční syndrom
 9. Divertikly trávicího traktu, divertikulární choroba rektosigmatu
 10. Nespecifické střevní záněty
 11. Léčba nespecifických střevních zánětů
 12. Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy
 13. Kolorektální karcinom
 14. Skríning a prevence kolorektálního karcinomu
 15. Nemoci konečníku a anu
 16. Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom
 17. Zácpa a průjem
 18. Symptomatická léčba nauzey, zvracení, zácpy a průjmů
 19. Akutní záněty žlučníku a žlučových cest
 20. Cholelitiáza a chronická cholecystitida
 21. Tumory jater a podjaterní krajiny
 22. Ikterus
 23. Virové hepatitidy
 24. Léčba akutních a chronických hepatitid
 25. Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza)
 26. Jaterní cirhóza
 27. Jaterní selhání
 28. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
 29. Léčba jaterní cirhózy a jaterního selhání
 30. Akutní a chronická pankreatitida
 31. Karcinom slinivky břišní
 32. Nádory trávicího traktu včetně endokrinních (Nádory jícnu, Nádory žaludku, Kolorektální karcinom)


Endokrinologie a metabolismus[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky z endokrinologie a metabolismu ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Diabetes mellitus 1. typu
 2. Diabetes mellitus 2. typu
 3. Akutní komplikace diabetu
 4. Chronické komplikace diabetu
 5. Léčba diabetu: 1. typu, 2.typu
 6. Metabolické osteopatie. Pagetova choroba
 7. Léčba osteoporózy
 8. Poruchy fosfokalciového metabolismu
 9. Malnutrice
 10. Umělá výživa
 11. Prevence a léčba malnutrice, umělá výživa
 12. Hypovitaminózy
 13. Dyslipidémie
 14. Léčba dyslipidémií
 15. Obezita
 16. Léčba obezity
 17. Metabolický syndrom
 18. Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis
 19. Onemocnění adenohypofýzy
 20. Onemocnění štítné žlázy
 21. Hypertyreóza
 22. Hypotyreóza
 23. Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy
 24. Onemocnění příštítných tělísek
 25. Onemocnění kůry nadledvin
 26. Cushingův syndrom
 27. Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů
 28. Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy)


Revmatologie[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky z revmatologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
 2. Ankylozující spondylartritida
 3. Reaktivní artritida a psoriatická artritida
 4. Systémový lupus erytematodes
 5. Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida
 6. Sjögrenův syndrom
 7. Dnavá artritida
 8. Osteoartróza a spondylartróza
 9. Mimokloubní revmatismus
 10. Infekční artritidy
 11. Osteoporóza
 12. Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba
 13. Systémové vaskulitidy
 14. Primární a sekundární imunodeficience
 15. Alergická onemocnění; lékové alergie


Nefrologie[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky z nefrologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Akutní selhání ledvin
 2. Léčba akutního selhání ledvin
 3. Chronická renální insuficience
 4. Konzervativní léčba chronické renální insuficience a jejích komplikací
 5. Glomerulonefritidy
 6. Rychle progredující glomerulonefritidy
 7. Sekundární glomerulopatie
 8. Nefrotický syndrom
 9. Tubulointersticiální nefritidy
 10. Vrozené nemoci ledvin
 11. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
 12. Léčba infekcí močových cest
 13. Urolitiáza
 14. Nádory ledvin
 15. Ledviny a hypertenze
 16. Ledviny a diabetes
 17. Metody náhrady funkce ledvin
 18. Poruchy metabolismu sodíku a vody
 19. Poruchy metabolismu draslíku
 20. Poruchy acidobazické rovnováhy


Hematologie[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky z hematologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
 2. Anemie megaloblastové, perniciozní anemie
 3. Anemie hemolytické, vrozené
 4. Anemie hemolytické, získané
 5. Dřeňové útlumy
 6. Krvácivé stavy z plazmatických příčin
 7. Autoimunní trombocytopenie
 8. Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)
 9. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace
 10. Myelodysplastický syndrom
 11. Akutní leukémie
 12. Chronická lymfatická leukemie a příbuzné chorobné stavy
 13. Chronická myeloidní leukemie
 14. Nehodgkinské maligní lymfomy
 15. Hodgkinova choroba
 16. Myeloproliferativní choroby (mimo CML)
 17. Plazmocytom
 18. Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG
  Amyloidóza
 19. Trombofilní stavy
 20. Principy podpůrné léčby v hematologii
 21. Febrilní neutropenie
 22. Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie
 23. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
 24. Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství


Pneumologie[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky z pneumologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest
 2. Chronická bronchitida
  Bronchiektázie
 3. Zánětlivá onemocnění plic – pneumonie,
  Plicní absces
 4. Antibiotická a podpůrná léčba respiračních infekcí
 5. Tuberkulóza plic
 6. Astma bronchiale
 7. Léčba astma bronchiale
 8. Chronická obstrukční plicní nemoc
 9. Léčba chronické obstrukční plicní nemoci
 10. Fibrotizující plicní procesy
 11. Granulomatózní plicní procesy – TBC, Sarkoidóza
 12. Onemocnění pleury
  Pleurální výpotek
 13. Onemocnění mediastina – Záněty mediastina, Nádory mediastina
 14. Bronchogenní karcinom
 15. Hemoptýza
 16. Pneumotorax
 17. Respirační insuficience
 18. Urgentní stavy v pneumologii


Ostatní obory[upravit | editovat zdroj]

 1. Zvláštnosti chorob ve stáří
 2. Základní geriatrické syndromy
 3. Psychické poruchy u seniorů
 4. Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří
 5. Lymeská borrelióza
 6. Přehřátí a podchlazení
 7. Poškození elektrickým proudem
 8. Otrava alkoholem a metylalkoholem
 9. Otrava kysličníkem uhelnatým
 10. Otrava houbami
 11. Otrava psychofarmaky – benzodiazepiny, antidepresivy
 12. Otrava analgetiky a opiáty – morfinem, paracetamolem
 13. Zásady analgetické léčby; nežádoucí účinky analgetik
 14. Systémová a lokální léčba kortikosteroidy; nežádoucí účinky léčby
 15. Obecné zásady léčby akutních intoxikací
 16. Interní předoperační vyšetření

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi
 2. Diferenciální diagnóza dušnosti
 3. Diferenciální diagnóza palpitací
 4. Diferenciální diagnóza poruch vědomí
 5. Diferenciální diagnóza otoků
 6. Diferenciální diagnóza pleurálního výpotku
 7. Diferenciální diagnóza nechutenství a hubnutí
 8. Diferenciální diagnóza dysfagie
 9. Diferenciální diagnóza bolestí břicha – epigastrium, mezogastrium, hypogastrium
 10. Diferenciální diagnóza hepatomegalie
  Diferenciální diagnóza splenomegalie
 11. Diferenciální diagnóza ascitu
 12. Diferenciální diagnóza ikteru
 13. Diferenciální diagnóza nevolnosti a zvracení
 14. Diferenciální diagnóza hematemezy
 15. Diferenciální diagnóza enteroragie a melény
 16. Diferenciální diagnóza anémie
 17. Diferenciální diagnóza zvětšení lymfatických uzlin
 18. Diferenciální diagnóza horečnatých stavů
 19. Diferenciální diagnóza vysoké hodnoty sedimentace erytrocytů a CRP
 20. Diferenciální diagnóza bolestí a otoků kloubů
 21. Diferenciální diagnóza hematurie
 22. Diferenciální diagnóza oligurie a anurie
 23. Diferenciální diagnóza renální insuficience
 24. Diferenciální diagnóza zvýšení jaterních testů