Portál:Chirurgie

From WikiSkripta

Prosím, neváhejte s přispíváním do tohoto portálu. Pokud se ve struktuře nevyznáte a máte chuť s ním pracovat, obraťte se na jakéhokoliv člena redakce. Budeme Vám vděční za jakoukoliv pozitivní úpravu. -->

Chirurg.png     Chirurgie

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Odkazy
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 34. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
  • PAFKO, Pavel, et al. Základy speciální chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2008. 0 s. ISBN 978-80-7262-402-7.

Všeobecná chirurgie


Kardiochirurgie a cévní chirurgie

Vrozené srdeční vady

Onemocnění srdečních chlopní

Onemocnění perikardu

Nádory srdce

Onemocnění hrudní aorty

Embolie arteriae pulmonalis

Embolie arteriae pulmonalis

Cévní chirurgie – obecně

Břišní aorta

Postižení viscerálních tepen

Postižení cév HK

Postižení cév DK

Vaskulogenní impotence

Dialýza

Další články


Plastická chirurgie
Hepatobiliární chirurgie
Neurochirurgie
Obecná traumatologie
Zlomeniny
Různé
Slovník pojmů
Základy anesteziologie